Ziņas

Sarmīte Arbidāne
Posted by Sarmīte Arbidāne
8 aprīlis 2021

Ģimnāzisti kopj senču tradīcijas! Dižojamies ar pašu krāsotām Lieldienu olām…

Atnāca Lieldiena dziedādama, Zelta zīlītes bārstīdama; Aizgāja Lieldiena raudādama, Zelta zīlītes lasīdama. (latv. tdz.)  

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
22 marts 2021

In Memoriam

pedagogs, Rēzeknes 1. vidusskolas direktors Viktors Sprūga ( 08.11.1934. – 20.03.2021. )     “Tu arvien būsi šai pusē,    Tai gaismā, ko atstāji mums. Kaut arī sirds tava klusē,…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
22 marts 2021

Debašu Līderu skola 2020/2021

Noslēdzies projekts “Debašu Līderu skola 2020/2021”, kurā piedalījās un ko veiksmīgi absolvēja arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pārstāvji. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija_PRESES RELĪZE_DLS 2020_2021

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
15 marts 2021

Latvijas kultūras kanona konkurss

  Latvijas kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 marts 2021

Latgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Vairāk nekā tūkstotis skolēnu piektdien, 5.martā, attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šī mācību gada ietvaros, kad…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 marts 2021

Metodiskā darba pasākumi pedagogiem

Marta mēnesī pedagogiem tiek piedāvāti daudzveidīgi atbalsta pasākumi – vebināri, semināri, konferences, meistarklases, darbnīcas – pilsētas, reģiona un Valsts ģimnāzijām. Arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi, mācību jomu konsultanti ir sagatavojuši…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
8 marts 2021

Radošo darbu konkurss ,,Mans svētdienas rakstu darbs"

2020.gadā – Laimas Akurateres 110.jubilejas gadā- J.Akuratera muzejs izsludināja 5.-12.klašu skolēnu radošo darbu konkursu ,,Mans svētdienas rakstu darbs”. Laima bija ne tikai pirmā Tēvzemes balvas laureāta rakstniecībā Jāņa Akuratera meita,…

Lasīt vairāk
Sarmīte Arbidāne
Posted by Sarmīte Arbidāne
3 marts 2021

12.m1 klases izglītojamie piedalās pasākuma “Rosinātava” tiešsaistē

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. M1 klases izglītojamie šī gada 24. februārī piedalījās pasākuma “Rosinātava” tiešsaistē. Tā ir neformāla un radoša, studentu rīkota konference vidusskolas posma jauniešiem, kurā uzstājas sabiedrībā…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
24 februāris 2021

Dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena  tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.21. gadsimtā ikviena valoda ir unikāls cilvēces kultūras mantojums, etnosu identitātes pamats. Valodu un…

Lasīt vairāk
Edgars Žogots
Posted by Edgars Žogots
5 februāris 2021

Sveicam Jūs Absolventu svētkos!

“Nekas nedrīkst mūs satriekt, visam būs tikai spārnot un iededzināt mūs! Smejoties uzvarēt dzīvi!” (Ē. M. Remarks.) Dārgie absolventi!☀️ Lai arī šogad tik iemīļotā un gaidītā salidojumā nevaram tikties, mēs,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 februāris 2021

Zinātniskās pētniecības darbi

18,-22.janvārī ir noslēdzies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes posms. 27.janvārī sešās metodiskajās komisijās skolēni prezentējuši un aizstāvējuši darbus. Vislielākais iesniegto darbu skaits sociālajās zinātnēs – 13 pētījumi,…

Lasīt vairāk
Edgars Žogots
Posted by Edgars Žogots
29 janvāris 2021

LU Skolu balva

Latvijas Universitātes  Skolu balvu Latgales reģionā saņem Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija.

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
16 decembris 2020

Skotuvis runys konkurss “Vuolyudzāni”

Sveicam Ralfu Bilinsku no 11.M2H klases ar 1.vietu skotuvis runys konkursā “Vuolyudzāni”. Skatuviskā uzstāšanās tika nosūtīta videoierakstos. Epidemiologiskuos situacejis dieļ tyka atcalts skotuvis runys konkurss “Vuolyudzāni” i 20. atkluotuo latgalīšu rokstu volūdys…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 decembris 2020

Erasmus projekti un aktivitātes

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija iesaistījusies Erasmus+ projekta programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektos “Our past our future” (līguma Nr. 2019-1-IT02-KA229-062420_2)un „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 decembris 2020

Pedagogu tālākizglītība 2020.gadā

Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada, Viļānu…

Lasīt vairāk
Sarmīte Arbidāne
Posted by Sarmīte Arbidāne
8 decembris 2020

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēni piedalās akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020"

Š. g. 3. decembrī mūsu ģimnāzisti tikās tiešsaistē ar  kluba “Māja” valdes locekli un ANO jauniešu delegātu programmas delegāti un koordinatori Latvijā Keitu Dīcmani un Latvijas Jauniešu delegāti ANO  Nātaliju…

Lasīt vairāk