Konferences

 

„Katra kustība iet kopdarbā.“ (Rainis)

KONFERENCE    “Skola, kas mācās”

2018.gada 24.augusts

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (ARPC) „Zeimuļs” , Krasta iela 31, Rēzekne

 

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00                            Dalībnieku reģistrācija  ARPC foajē 

10.00 – 10.15               Konferences atklāšana ARPC zālē 

10.15 – 11.30                           PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

Edmunds Vanags, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

                                Psiholoģijas nodaļa, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”

                                eksperts

 

11.30 – 12.30                            LAI STRĀDĀTU JĒGPILNI, JĀPLĀNO JĒGPILNI

                                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore 

12.30 – 13.00                            Kafijas pauze  

13.00 – 14.15                            Darbnīcu 1.sesija ARPC telpās  

14.25 – 15.40                            Darbnīcu 2.sesija ARPC telpās

                                                            Katrs konferences dalībnieks aicināts piedalīties 2 darbnīcās:

     

            KLASVADĪBAS KOMPETENCES ATTĪSTĪŠANA

                Agnese Sarkane, Iveta Kojāne, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotājas

 

PĀRMAIŅU NEPIECIEŠAMĪBA PAAUDŽU KONTEKSTĀ

                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore

 

PAŠVADĪBAS PRASMES MĀCĪBU STUNDĀ. ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA PLĀNOŠANA

                Agita Zariņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore

 

SKOLĒNA MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES, SKOLOTĀJA PRASMES DZIĻAS MĀCĪŠANĀS VADĪŠANAI.

                Ilze Gaile, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, eksperte

 

CAURVIJU SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA

Dina Jaunzeme, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” un pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore, Liepājas PII „Saulīte” vadītāja

 

JAUNRADES ATTĪSTĪBA MĀCĪBU STUNDĀ

Agnis Timermanis, pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektors, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs

 

15.40                           Konferences noslēgums, apliecību (8 programmstundas)

izsniegšana ARPC foajē

 

Pieteikšanās dalībai līdz 16.08.2018. elektroniski mājas lapā www.rv1g.lv

Vietu skaits ierobežots.

Aicinām piedalīties 5  pedagogus no vienas izglītības iestādes.