Konferences

Konferences “Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”  (24.08.2020.)

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada,Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem  darba kārtība 

9.00 – 9.30              Reģistrācija un sarunas pie rīta kafijas                  

9.30 – 10.00           Konferences atklāšana

                                    Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs

                                    Rēzeknes domes pārstāvis

                                    Jānis Poplavskis, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors

10.00 – 11.00          Pedagogs un līderība: kā pārvarēt šī brīža sabiedrības un izglītības izaicinājumus”     Rolands Ozols, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta  direktors

11.10 – 13.30          “Akcentu maiņa mācību satura plānošanā, pedagogu profesionālie pārmaiņu izaicinājumi”

Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Sanita Zveja, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Ir izskanējusi konferences pirmā daļa.

Apliecības Jūs varēsiet saņemt 1.stāva vestibilā konferences darba npslēgumā.

Aicinām izjust šīs iestādes viesmīlību, baudot kafiju un pārrunājot savus iespaidus blakus zālē.

13.30–14.00            Kafijas pauze

14.00–15.00           “Nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību procesu kompetenču pieejā”

 Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā

15.10–17.00           “Kā pārvarēt stresu un izdegšanu un ieviest vairāk labsajūtas ikdienā”

Diāna Zande, psiholoģe, psihoterapeite

 

 

                                                                 Re, arī zvaigznēs ierakstīts

Tas pats, kas laukos plašos:

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc

Tepatās – mūsos pašos.

(Imants Ziedonis)

KONFERENCE    “ Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās”

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem

2019.gada 23.augusts

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Krasta iela 31, Rēzekne

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00        Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.30    Konferences atklāšana

Muzikāls priekšnesums, uzrunas

10.30 – 12.00          Vērtēšanas prakse skolēna izaugsmei

Vērtēšanas nozīme būtiski mainās no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu kā atgriezenisko saiti. Kādi ir priekšnosacījumi kvalitatīvai atgriezeniskai saitei? Kādos līmeņos var sniegt atgriezenisko saiti?

Pāvels Pestovs

12.00 – 13.00      Jaunais mācību saturs, stundas mērķu formulēšana, sasniedzamiem rezultāti

Kā plānot jauno mācību saturu atbilstoši dažādu skolu vajadzībām;?Kā īstenot praksē  mācīšanu un mācīšanos, kuras rezultāts ir lietpratība?

Uldis Dzērve, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirekto

13.00 – 13.30          kafijas pauze

13.30 – 14.30         Atbildība – atbalsts, resurss un sabiedrotais

Nereti izdzirdot vārdu atbildība, iekšēji pārņem ļoti dažādās izjūtas, sākot no prieka un nepacietības, beidzot ar dusmām un šaubām par notikumu attīstību.

Kā nepadarīt atbildību par slogu vai savas ikdienas kontrolētāju?  Kā iepazīt savas atbildības robežas un atpazīt brīžus, ka savai atbildībai ir pievienota svešu cilvēku atbildība. Kā veselīgi palikt savas atbildības robežās, kas dod atbalstu, resursus un sajūtu par sabiedrotajiem?

Inga Dreimane, psihologs

14.30 – 15.30          Atbalsts pedagogiem

Laikā, kad priekšstati un gaidas par to, ko nozīmē būt “labam skolniekam” nav mainījušies desmitgadēm, bet pedagoga darbā izmantojamās metodes kļuvušas ierobežotas un vecāku prasības aizvien pieaugošas, ir svarīgi sniegt atbalstu, iedrošināt un iepazīstināt ar humāniem iedarbības paņēmieniem, lai uzlabotu sadarbību gan ar skolēniem, gan vecākiem.

Iveta Aunīte, psihologs

 

 

„Katra kustība iet kopdarbā.“ (Rainis)

KONFERENCE    “Skola, kas mācās”

2018.gada 24.augusts

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (ARPC) „Zeimuļs” , Krasta iela 31, Rēzekne

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00                            Dalībnieku reģistrācija  ARPC foajē 

10.00 – 10.15               Konferences atklāšana ARPC zālē 

10.15 – 11.30                           PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

Edmunds Vanags, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes

                                Psiholoģijas nodaļa, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā”

                                eksperts

 

11.30 – 12.30                            LAI STRĀDĀTU JĒGPILNI, JĀPLĀNO JĒGPILNI

                                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore 

12.30 – 13.00                            Kafijas pauze  

13.00 – 14.15                            Darbnīcu 1.sesija ARPC telpās  

14.25 – 15.40                            Darbnīcu 2.sesija ARPC telpās

                                                            Katrs konferences dalībnieks aicināts piedalīties 2 darbnīcās:

     

            KLASVADĪBAS KOMPETENCES ATTĪSTĪŠANA

                Agnese Sarkane, Iveta Kojāne, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotājas

 

PĀRMAIŅU NEPIECIEŠAMĪBA PAAUDŽU KONTEKSTĀ

                Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore

 

PAŠVADĪBAS PRASMES MĀCĪBU STUNDĀ. ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA PLĀNOŠANA

                Agita Zariņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore

 

SKOLĒNA MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES, SKOLOTĀJA PRASMES DZIĻAS MĀCĪŠANĀS VADĪŠANAI.

                Ilze Gaile, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, eksperte

 

CAURVIJU SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA

Dina Jaunzeme, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” un pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore, Liepājas PII „Saulīte” vadītāja

 

JAUNRADES ATTĪSTĪBA MĀCĪBU STUNDĀ

Agnis Timermanis, pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektors, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs

 

15.40                           Konferences noslēgums, apliecību (8 programmstundas)

izsniegšana ARPC foajē

 

Pieteikšanās dalībai līdz 16.08.2018. elektroniski mājas lapā www.rv1g.lv

Vietu skaits ierobežots.

Aicinām piedalīties 5  pedagogus no vienas izglītības iestādes.