ZPD

RV1.Ģ zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība

 

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20190821_zpd_konf_nolikums.pdf

Mācību prieksmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020.mācību gadam

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/kalendars_2019_2020.pdf