Projekti

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti

Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”.

STEM mūsdienu izglītības perspektīva.

Rēzeknes valstspilsētas izglītības pārvalde īsteno STEM izglītības projektu ar 11 sadarbības partneriem no  sešām dalībvalstīm, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas.

Partnerība ”LET’S STEM IT” ir iecerēta īstenot pašreizējās krīzes apstākļos, jauniešu bezdarba fona, kas jārisina Eiropas sabiedrībai jau pēdējos 5 gadus. Tāpēc izglītība politikas veidotāji ir aicināti steidzami  reaģēt uz augsti kvalificētu inženieru un tehnologu darbaspēka nodrošinājumu, atbilstoši pieprasījumam, kā tas ir norādīts Eiropas Komisijas stratēģijā EIROPA 2020. projektā iniciatīva “Jaunu prasmju un darba vietu programma.”

Projekta “LET’S STEM IT” mērķis ir palielināt eiropiešu interesi un prasmes par STEM un nodrošināt skolām nepieciešamos rīkus, lai iesaistītu savus skolēnus, skolotājus un citus dalībniekus STEM aktivitātēs. Projekta mērķu īstenošanai Latvijas delegācija no 14-18.februārim piedalījās skolotāju apmācības programmā  Komotini pilsētā Grieķijā.

Vizīte iesākās ar delegācijas oficiālu uzņemšanu — pilsētas mēra, reģiona vadītāja un Demokrita universitātes rektora vietnieka oficiāla uzrunu.

Vizītes mērķis bija Rodopi pašvaldības, izglītības pārvaldes, skolu apmeklējums, piedalīšanās projekta sanāksmē un STEM apmācības. Tika iegūta informācija par Grieķijas izglītības sistēmu, skolu darbību, notika STEM apmācības, STEM izglītības stundu raksturojums ārpus skolas, skolotāju lomu, STEM aktivitātes-  dizaina elementu apguves pamati Asoc. Prof. Seldas Bakiras vadībā, bionikas STEM aktivitātes Dr Hilmi Dogana vadībā. Dalībniekus iepazīstināja ar bioniku, kuras pamatā ir ideja – risinot dizaina un inženierijas problēmas, smelties iedvesmu no dabas. Nodarbību otrā daļā skolotāji kopā ar savu komandu izmēģināja STEM aktivitātes brīvā dabā.

Delegācija iepazinās ar Grieķijas kultūrvēsturiskajiem objektiem. Apmeklēja Trāķiešu  mūzikas skolu  – kopienas centru. Tā kā projekta tēma -STEM, ir aktuāla Latvijā, tad projekta ietvaros ir paredzēts  izdot rokas grāmatu, kā palīglīdzekli skolotāju ikdienas darbā STEM jomā, kas būs noderīga gan skolotājiem, gan vecākiem, gan citiem interesentiem.

Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties profesoru vadītajās nodarbībās, iegūtās zināšanas pieietos savā ikdienas darbā. Tika piedāvāti konkrēti stundu plāni un realizētas praktiskās STEM nodarbības: ziņojumi mūsdienās un senatnē, piepūšamā planetārija un ūdens raķešu palaišanas iekārtas ar plastmasas caurulēm uzbūvēšana, čipšu izaicinājums. Šāda rakstura pieredzes apmaiņa ļauj iepazīt citu valstu kultūras mantojumu, citas valsts izglītības sistēmu, salīdzināt to ar mūsu valsts izglītības jomu, labāk iepazīt cilvēkus un veicināt sapratni un kontaktu veidošanos kopīgu ieceru turpmākai realizācijai.

Projekta ietvaros  Rēzeknē plānots uzņemt ārvalstu delegāciju no Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas no 18-22. aprīlim 2022.gadā.

Projekta numurs: 2019-1-TR01-KA201-076730

Projekta sākuma datums: 01-09-2019 Projekta beigu datums: 31-08-2022