Projekti

Kopš 2008.gada  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir starptautiskā PASCH skolu tīkla dalībniece https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/eng/pas.html  un aktīvi piedalās vairākos projektos, ko realizē sadarbībā ar Gētes institūtu. Ik pēc trīs gadiem divpusējais sadarbības līgums tiek aktualizēts un parakstīts atkārtoti. Lai pārrunātu turpmākos darbības virzienus, iespējamos izaicinājumus un nepieciešamo atbalstu, 2022.gada 16.novembrī notika Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas  direktora J.Poplavska virtuālā tikšanās ar Gētes institūta Rīgā valodu nodaļas vadītāju Gizelu Vālu un Gētes institūta Prāgā eksperti Anki Demmerlingu . Izvērtējot līdzšinējā darba rezultātus un perspektīvas, tika nolemts parakstīt turpmākās sadarbības līgumu.

Attēlā no kreisās: G.Lubgāne, G.Vāla, M.Višķere

2022.gada 11.novembrī notika virtuālā PASCH skolu projekta koordinatoru un mācībspēku tikšanās ar projekta vadītājiem Prāgā, Varšavā un Budapeštā, lai apspriestu sadarbības līguma parakstīšanas priekšnoteikumus un nākamajā gadā paredzētos pasākumus.

Šajā mācību gadā jau ir veiksmīgi realizēti vairāki pasākumi, kuri ne tikai uzlaboja skolēnu vācu valodas zināšanas, bet arī paplašināja redzesloku un sniedza interkulturālu pieredzi.

No 26.-30 . oktobrim 10.klases skolniece Vineta Grecka piedalījās skolēnu žurnālistikas seminārā Berlīnē/ Potsdamā, kur apguva prasmi vadīt intervijas, izvēlēties piemērotas fotogrāfijas un profesionāli veidot rakstus starptautiskajai virtuālajai skolēnu avīzei KLICK, kas ik mēnesi tiek papildināta ar jauniem bloga ierakstiem par skolēniem aktuālām tēmām. Ar rakstiem var iepazīties šeit https://www.pasch-net.de/de/projekte/schuelerblog/schuelerredaktionen/klick.html . Nākamais seminārs paredzēts 2023.gada septembrī, un tajā būs iespēja apgūt kvalitatīvu video sižetu veidošanu.

Visa mācību gada garumā notiek gatavošanās Goethe- Zertifikat vācu valodas eksāmenam dažādos līmeņos, kas mūsu skolas izglītojamajiem ir bez maksas.

2022./ 2023.m.g. 2.semestrī RV1.Ģ realizē starptautisko jauniešu tikšanās projektu “Mūzika mūs vieno”. Sadarbībā ar Igaunijas  NARVA VANALINNA RIIGIKOOL jauniešiem skolēni iepazīst dažādu stilu vācu mūziku, padziļina vācu valodas zināšanas un iegūst valodas lietojuma pieredzi.  Par projekta līdzekļiem tiks iegādāti sitamie instrumenti. Maijā Rēzeknē notiks Narvas un Rēzeknes jauniešu tikšanās un koncerts, kurā jaunieši izpildīs savas iecienītākās vācu dziesmas.

Pašreiz notiek 9.- 10.klašu skolēnu pieteikšanās valodu nometnes stipendijām Vācijā. Jugengkurse ,nometne notiks no 30.07.- 19.08.2023. pilsētā Benediktbeuern.

2022.gada 10.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 9.- 11. klašu skolēnu komanda piedalījās simulācijas spēlē  “Klimatneitrāla pilsēta” https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/unt/ver/aus.html , kuru īsteno Gētes institūts sadarbībā ar skolām dažādās valstīs, tostarp Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Indijā. Projekta noslēgumā notika starptautisks tiešsaistes pasākums, kura laikā tika prezentēts katras valsts veiksmīgākais video, ko dalībnieki izveidojuši projekta ietvaros. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandas video tika atzīts par vienu no labākajiem.

Video apskatāms šeit : https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/aus/22s/let/24332623.html

           

Attēlos: Ģimnāzisti piedalās simulācijas spēlē “Klimatneitrāla pilsēta”.

Vidusskolas posma izglītojamie darbojas projektā “Taisnīguma ceļa zīmes”. Jaunieši tiek aicināti aizdomāties, ko nozīmē taisnīgums mūsdienu sabiedrībā. Projekta gaitā tiek veidoti skaidrojoši teksti, kolāžas, fotogrāfijas un intervijas, lai aktualizētu šo sabiedrībai aktuālo jautājumu.

2023.gada 2.semestrī ir uzsākts digitālais teātra projekts  “ PASCH-Kleinkunstbühne”, kurā piedalās četras 8.- 10.klašu izglītojamās, pilnveidojot savas mākslinieciskās pašizpausmes prasmes un uzlabojot vācu valodas zināšanas.

Skolēniem, kuri izvēlas apgūt vācu valodu mūsu skolā,  ir plašas iespējas pilnveidot sevi dažādās jomās, ceļot, iepazīties ar vienaudžiem citās valstīs, nokārtot starptautiski atzītu vācu valodas eksāmenu, iegūt balvas starptautiskos konkursos.

Informāciju sagatavoja vācu valodas skolotāja Ginta Lubgāne

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti

Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”.

STEM mūsdienu izglītības perspektīva.

Rēzeknes valstspilsētas izglītības pārvalde īsteno STEM izglītības projektu ar 11 sadarbības partneriem no  sešām dalībvalstīm, Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas.

Partnerība ”LET’S STEM IT” ir iecerēta īstenot pašreizējās krīzes apstākļos, jauniešu bezdarba fona, kas jārisina Eiropas sabiedrībai jau pēdējos 5 gadus. Tāpēc izglītība politikas veidotāji ir aicināti steidzami  reaģēt uz augsti kvalificētu inženieru un tehnologu darbaspēka nodrošinājumu, atbilstoši pieprasījumam, kā tas ir norādīts Eiropas Komisijas stratēģijā EIROPA 2020. projektā iniciatīva “Jaunu prasmju un darba vietu programma.”

Projekta “LET’S STEM IT” mērķis ir palielināt eiropiešu interesi un prasmes par STEM un nodrošināt skolām nepieciešamos rīkus, lai iesaistītu savus skolēnus, skolotājus un citus dalībniekus STEM aktivitātēs. Projekta mērķu īstenošanai Latvijas delegācija no 14-18.februārim piedalījās skolotāju apmācības programmā  Komotini pilsētā Grieķijā.

Vizīte iesākās ar delegācijas oficiālu uzņemšanu — pilsētas mēra, reģiona vadītāja un Demokrita universitātes rektora vietnieka oficiāla uzrunu.

Vizītes mērķis bija Rodopi pašvaldības, izglītības pārvaldes, skolu apmeklējums, piedalīšanās projekta sanāksmē un STEM apmācības. Tika iegūta informācija par Grieķijas izglītības sistēmu, skolu darbību, notika STEM apmācības, STEM izglītības stundu raksturojums ārpus skolas, skolotāju lomu, STEM aktivitātes-  dizaina elementu apguves pamati Asoc. Prof. Seldas Bakiras vadībā, bionikas STEM aktivitātes Dr Hilmi Dogana vadībā. Dalībniekus iepazīstināja ar bioniku, kuras pamatā ir ideja – risinot dizaina un inženierijas problēmas, smelties iedvesmu no dabas. Nodarbību otrā daļā skolotāji kopā ar savu komandu izmēģināja STEM aktivitātes brīvā dabā.

Delegācija iepazinās ar Grieķijas kultūrvēsturiskajiem objektiem. Apmeklēja Trāķiešu  mūzikas skolu  – kopienas centru. Tā kā projekta tēma -STEM, ir aktuāla Latvijā, tad projekta ietvaros ir paredzēts  izdot rokas grāmatu, kā palīglīdzekli skolotāju ikdienas darbā STEM jomā, kas būs noderīga gan skolotājiem, gan vecākiem, gan citiem interesentiem.

Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties profesoru vadītajās nodarbībās, iegūtās zināšanas pieietos savā ikdienas darbā. Tika piedāvāti konkrēti stundu plāni un realizētas praktiskās STEM nodarbības: ziņojumi mūsdienās un senatnē, piepūšamā planetārija un ūdens raķešu palaišanas iekārtas ar plastmasas caurulēm uzbūvēšana, čipšu izaicinājums. Šāda rakstura pieredzes apmaiņa ļauj iepazīt citu valstu kultūras mantojumu, citas valsts izglītības sistēmu, salīdzināt to ar mūsu valsts izglītības jomu, labāk iepazīt cilvēkus un veicināt sapratni un kontaktu veidošanos kopīgu ieceru turpmākai realizācijai.

Projekta ietvaros  Rēzeknē plānots uzņemt ārvalstu delegāciju no Igaunijas, Rumānijas, Turcijas un Grieķijas no 18-22. aprīlim 2022.gadā.

Projekta numurs: 2019-1-TR01-KA201-076730

Projekta sākuma datums: 01-09-2019 Projekta beigu datums: 31-08-2022