Pasākums “Ceļā uz izcilību”

Otrdien, 28. maijā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības ēkā notika svinīgs pasākums “Ceļā uz izcilību”, kur par augstiem sasniegumiem 2023./2024. mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē tika apbalvoti pilsētas labākie skolēni un viņu pedagogi. Pašvaldības pateicības un naudas balvas saņēma rekordliels apbalvojamo skaits – 31 skolēns un 22 pedagogi. Apsveicam un lepojamies!

Šajā gadā skolēni var lepoties ar četriem pirmās pakāpes diplomiem, pieciem otrās pakāpes un diviem trešās pakāpes diplomiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Tāpat šogad tika gūti lieliski rezultāti Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kopumā iegūstot 18 godalgotās vietas.

Pasākumā izskanēja uzslavas un pateicības vārdi par ieguldīto darbu un sasniegto rezultātu, kā arī spēka vārdi turpmākajai izaugsmei, sekojošiem Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem. Sveicam Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnus, viņu skolotājus un vecākus!

 • Nikolai Princovai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 9. klases skolniecei par 1. vietu vēstures valsts 30. olimpiādē 9. klašu skolēniem, skolotāja Ilona Lagzdiņa;
 • Guntai Kroičai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniecei par 1. vietu  angļu valodas valsts 53. olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem, skolotāja Olga Supe;
 • Kristīnei Jirgenai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolniecei par 1. vietu krievu valodas valsts 25. olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem un par 2. vietu latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādē 11.–12. klašu skolēniem, skolotājas Ella Ameļčenkova un Indra Gailīte;
 • Annai Grušņikovai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolniecei par 2. vietu vācu valodas valsts 54. olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem un par 3. pakāpi Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē, skolotāji Ginta Lubgāne un Gaļina Skačkova;
 • Adrianai Laganovskai-Veserei – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolniecei par 2. vietu krievu valodas valsts 25. olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem, skolotāja Ella Ameļčenkova;
 • Loretai Šimanovičai – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolniecei par 2. vietu krievu valodas valsts 25. olimpiādē 10.–12. klašu skolēniem, skolotāja Ella Ameļčenkova;
 • Raivim Zāģerim – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolniekam par atzinību Bioloģijas valsts 46. olimpiādē 9.–12. klašu skolēniem un 1. pakāpi Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, skolotāji Rita Kļaviņa un Ilze Maksimova.

Tāpat par ieguldīto darbu un sasniegto rezultātu LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē pašvaldības pateicības tika pasniegtas:

 • Renāram Grudinskim, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Sandra Drelinga;
 • Amandai Ludboržai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Ilona Lagzdiņa;
 • Elizabetei Skačkovai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Gaļina Skačkova;
 • Jurim Lāčauniekam, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Rita Kļaviņa;
 • Jekaterinai Smirnovai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Ilze Maksimova;
 • Laurai Sirmajai, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Anita Deksne;
 • Almai Orenītei, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Maruta Ladusāne;
 • Agnesei Pavlovskai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Ruta Geidāne;
 • Kristiānai Pastarei, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Sandra Zeltiņa;
 • Elizabetei Bikovskai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Indra Gailīte;
 • Dārtai Šavlovskai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Indra Gailīte;
 • Laimai Barteckai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Rita Kļaviņa;
 • Katrīnei Žaurinai, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Rita Kļaviņa;
 • Emīlam Taukuļam, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Ilze Maksimova;
 • Linardam Strodam, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klase, skolotāja Ilze Maksimova.

Rēzekne var lepoties ar saviem skolēniem un pedagogiem, kuru pūles un augstie sasniegumi liecina, ka ieguldītais darbs atmaksājas un ved uz izcilību. Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmi un izdošanos skolēniem ceļā uz jauniem mērķiem un izciliem panākumiem!