ESF Projekti

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

 

 

Karjeras atbalsts

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

 

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

logo

 

ESF projekts

Projekta nr.8.3.2.2./16/I/001

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs,

tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā

DSC03309 DSC03290 DSC03214 DSC03153

Jauno ķīmiķu skolas pasākumi

DSC02562 DSC02536 DSC02478 DSC02457 DSC02411 DSC02408 DSC02283 DSC02134 DSC02132 DSC01732 DSC01746 DSC01768 DSC01779 DSC01859

No 30.09. līdz 5.10 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Olga Supe, Rēzeknes 2.vsk. direktora vietniece Marina Smirnova un IP metodiķe Tatjana Tokareva projekta “Darīt kopā” ietvaros viesojās Skotijā, lai iepazītos ar kompetencēs balstīta mācību procesa organizēšanu skolās. Projektu atbalsta British Council LatviaRIMC un Rēzeknes IP.

IMG-20191004-WA0098

Projekta Erasmus +

 STEM C1apmācības Turcijā.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots, projekta koordinators Inta Ozolniece piedalījās projekta apmācībās Turcijā (Antālijā). Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības STEM jomā. Partneriem bija unikāla iespēja apmeklēt pirmo un vienīgo profesionālo aviācijas vidusskolu Turcijā ( Aksu Aircraft Maintenance Tehnology Vocational and Tehnical Anatolian High School.) Skolā mācās jaunieši līdz 17 gadiem, skolas programma ir paredzēta 4 gadiem.

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS), tad starp projektā iesaistītajām valstīm notika pirmā dalīšanās pieredzē (C1 ).

Ģimnāzijas pedagogi ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Turciju. Tā ir pavisam citāda kultūra un dzīvesveids. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām. Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām. Šis pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmā deva iespēju apskatīt kā STEM priekšmetos strādā citās valstīs un gūt noderīgas atziņas priekš sevis, kas noderēs turpmākajā darbā.

Programmas galvenais princips – ir dalīties pozitīvā mācību pieredzē. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai mēs justos ļoti gaidīti, iepazīstinot ar Turcijas tradīcijām, ēdieniem, unikāliem apskates objektiem, mācību programmām, skolām, mācību materiāliem, praktiskām nodarbībām, kas ir neaizstājama pieredze turpmākajam darbam. STEM (science, technology, engineering, math) – šie mācību priekšmeti un zinātnes nozares ir tās, uz kurām balstās mūsdienu un nākotnes skolēni, attīstot loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, tāpēc savstarpēja valstu sadarbība to noteikti veicina. Man ļoti patika šis brauciens, gūtās atziņas noteikti izmantošu mācību procesā.

Atgriežoties no projekta apmācībām ar saviem iespaidiem projekta dalībnieki dalījās ar kolēģiem un sniedza informāciju par uzņemošās partnervalsts darbības sfērām un izglītības sistēmu. Erasmus+ personāla mobilitāte ir noderīga, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp skolām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā.

Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem un projekta dalībniekiem par ieguldīto laiku pirmajā mobilitātes norisē un īstenošanā.

Projekta darba grupa

Projekts “Latvijas skolas soma”

Filmas “Dvēseļu putenis” apmeklējums.

 

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma”,  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni š.g. 23.janvārī noskatījās jauno latviešu mākslas filmu “Dvēseļu putenis” kinoteātrī “Silver screen”.  Vēsturiskā kara drāma, pēc A.Grīna tāda paša nosaukuma romāna, iepazīstināja skatītājus ar jaunieša Artūra un viņa draugu cīņām par brīvu Latvijas valsti, par īstu mīlestību. Šī filma radīja dziļu pārdzīvojumu katrā skolēnā. Visu skolēnu, no septītās līdz divpadsmitajai klasei, atsauksmes par filmu bija pozitīvas un nopietnu pārdomu pilnas. Lūk, dažas no tām.

“Es sapratu, ka Latvijas valsts neradās tik vienkārši, bet tai ir sarežģīta un smaga vēsture,” Armanda 8.m1 kl. “Šī filma man ļoti patika, jo es tās laikā dzīvoju līdzi visiem notikumiem,” Daniels 8.m1 kl.

“”Dvēseļu putenis” – filma, kas lika man kārtīgāk aizdomāties par to, kas ir karš. Šī filma man palīdzēja izprast, kas ir karš, jo līdz šim man tas izrādās nebija gluži skaidrs. Man šī filma šķita ļoti “dziļa” un “smaga”, par vērtībām, kuras mēs praktiski nemānām ikdienā. … Esmu gandarīta par skatījumu.” Lauma 8.va klase.

11.hv klases audzinātāja J.Miņina raksta, ka visi skolēni viennozīmīgi atzina filmas kvalitatīvo operatoru darbu, vēsturisko notikumu patieso atspoguļojumu un latviešu karavīru traģisko likteņu atveidojumu. Kaut gan filma bija emocionāli smagi skatāma, tomēr tā jauniešiem  ļoti patika.

Paldies projektam “Latvijas skola soma” par iespēju apmeklēt, skatīties un iepazīties ar jaunāko Latvijas kino mākslā.

RV1Ģ projekta “Latvijas skolas soma” koordinatore A.Prīdāne