Pašpārvalde

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde :

Rolands Barkāns 11.M1— pašpārvaldes prezidents

Ginta Bilinska 12. M1—kultūras ministre

Juris Siliņš 11.M1—kultūras ministres vietnieks

Rianda  Kirejeva  12. M1—sociālā ministre

Aiva Rudzīte 12. M2—sociālās ministres vietniece

Annija Rimša  12.M1—informācijas ministre

Sabīna Tihomirova  10. A—informācijas ministres vietniece

Mini—pašpārvalde (7.-9.klašu):

Baiba Lucijanova 9. VA—mini—skolēnu  pašpārvaldes prezidente

Oksana Kupcova 9. M1—kultūras mini—ministre

Kristiāna Balčūne 9. VA—sociālā mini—ministre

Kristīne Deksne 9. M1—informācijas mini—ministre

SP2020 Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes Avīze 7. pakalns

septembris oktobris_7._pakalns

Ziemassvētki

Mazs saules stariņš – šodienai,
un rītdienai – lai arī!
Mazs sirsnīgs smaidiņš – cerībai,
un ticībai – lai arī!
Mazs saules stariņš – dienai šai,
un lai ir naktij arī!
Tik mazs un kopā spēcinošs,
lai sirdī drošs un starojošs!
Ziemassvētkiem tuvojoties, ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde pēdējā pirmā semestra nedēļā vēlējās ienest skolā svētku smaržu, organizējot konkursu par vissirsnīgāko Ziemassvētku darbiņu.
Nedēļas garumā skolēni publicēja dažādas bildes un video savos Instagram profilos.
Dāvanu no skolas administrācijas ieguva Marija no 11.m2h klases. Apsveicam!🎉
Šo un vēl daudz ko citu iespējams apskatīt skolēnu pašpārvaldes Instagram profilā: @rv1g.sp
Paralēli konkursam norisinājās skolēnu pašpārvaldes un klases audzinātāju organizēta akcija “Apsveic klasesbiedru anonīmi”, kuras ietvaros katrs skolēns pēdējā pirmā semestra mācību dienā saņēma sirsnīgu, anonīmu novēlējumu no cita klasesbiedra.
Mēs sagādājām siltuma sajūtu ikkatram ģimnāzijas audzēknim un skolotājam, jo tāpat kā pirmā aktivitāte organizēta tika arī akcija “Apsveic savu skolotāju”,  kuras laikā katrai klasei bija dots uzdevums izveidot vēlējumu apkopojumu un nosūtīt to noteiktiem skolotājiem, tādejādi atceroties, ka arī viņi vēlas saņemt prieku un mīļumu šajos brīnišķīgajos svētkos.