Izglītības programmas

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 2022./2023.mācību gadā piedāvā apgūt pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programmu un  vispārējās vidējās izglītības programmu.

Pamatizglītības posmā:

  1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.

Vispārējās vidējās izglītības posmā:

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31016011