Izglītības programmas

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 2016./2017.mācību gadā piedāvā apgūt divas pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klase) programmas un trīs vispārējās vidējās izglītības programmas.

Pamatizglītības posmā:

  1. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma.
  2. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

pamatizglitibas-programmas-gimnazijā

Vispārējās vidējās izglītības posmā:

  1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
  2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
  3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.

gimnazijas macibu programmas