Vēsture

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas aizsākumi meklējami 1920. gadā, kad Rēzeknē tiek dibināta Valsts ģimnāzija, sākumā īrējot telpas, bet vēlāk pārceļoties uz valstij piederošu ēku Atbrīvošanas alejā 71, kur tajā laikā atradās arī Rēzeknes skolotāju institūts. 1932. gadā ģimnāzija pārceļas uz namu Daugavpils ielā 25 un atkal atgriežas Atbrīvošanas alejā 71, bet 1934. gadā ģimnāzija pārceļas uz komercskolas ēkas telpām Dārzu ielā 62. Rēzeknes Valsts ģimnāzija savu darbību pārtrauc 1940. gada jūlijā PSRS okupācijas dēļ. Ģimnāzija savu darbību atjauno 1998. gada 1. jūlijā, bet 2004. gada 1. septembrī tai tiek piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.

 

Rēzeknes 1. vidusskolas pirmsākumi atrodami 1855.gadā. Rēzeknes 1. pamatskola 1944. gadā kļūst par vidusskolu. 1957. gadā vidusskola izvietota divās ēkās: galvenā ēka – 17.jūnija (tag.Latgales) ielā 82, papildus ēka – Kuldīgas ielā 9a, kur mācās 1.-4. kl. skolēni. 1960./61. m. g. mācības sākās jaunās telpās Dzirnavu ielā 3a. 1998. gadā skola tiek reorganizēta un darbojas kā Rēzeknes pamatskola. 2000. gadā tā atkal kļūst par vidusskolu.

 

  1. gada 3. augustā Rēzeknes Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes 1. vidusskolas reorganizācijas rezultātā tiek izveidota Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, kas atrodas Dzirnavu ielā 3a.

 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju vada direktors  Dr.paed. Jānis Poplavskis.

 

2015./2016.m.g. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā mācījās 422 skolēni, strādāja 52 pedagogi.

2016./2017. m.g. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā mācās 392 skolēni, strādā 49 pedagogi.