Uzņemšana

Kā vienmēr vasara ir paskrējusi ļoti ātri. Vēl jau debesis dzidri zilas un saulstari silti, vēl jau nolīst veldzējošs lietus un varavīksne izmet loku debesu plašumā, bet drīz atskanēs pirmās gājputnu atvadas vasarai. Un septembris pavērs miglas priekškaru baltu, aicinādams, ielūkoties dāliju dzirkstošajās acīs, ieklausīties krītošo zīļu un kastaņu aicinājumā, gatavoties nopietnam darba cēlienam.

Uzsākot mācības Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, aicinām Jūs uz 7. klašu skolēnu un vecāku informatīvu sanāksmi, kas notiks 2019.gada 26.augustā plkst.10.00 ģimnāzijas koncertzālē.

10.klašu skolēnu informatīva sanāksme notiks 2019.gada 26.augustā plkst.11.30 ģimnāzijas koncertzālē.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas administrācija