Sasniegumi

2023./2024.m.g.

Sveicam

12.klases skolnieci Guntu Kroiču

ar iegūto I pakāpes diplomu

angļu valodas valsts 53. olimpiādē!

Pateicība skolotājai Olgai Supei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā, gatavojot valsts mācību priekšmeta olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieci Kristīni Jirgenu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Adrianu Laganovsku – Veseri,

10.klases skolnieci Loretu Šimanoviču

ar iegūto II pakāpes diplomu 

krievu valodas valsts 25. olimpiādē 10. – 12.klašu skolēniem!

Pateicamies par ieguldīto darbu, laiku un sasniegto rezultātu visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājai Ellai Ameļčenkovai.

Sveicam

9.klases skolnieci Nikolu Princovu ar iegūto I pakāpes diplomu vēstures valsts 30. olimpiādē 9.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

11.klases skolnieci Annu Grušņikovu ar iegūto II pakāpes diplomu vācu valodas valsts 54. olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

11.klases skolnieku Raivi Zāģeri

ar iegūto Atzinību

bioloģijas valsts 46.olimpiādē!

Pateicība skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieci Kristīni Jirgenu

ar iegūto 2.vietu

latviešu valodas un literatūras valsts 50.olimpiādē!

Pateicība skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

9.klases skolnieci Džūliju Aniņu,

11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu,

12.klases skolnieci Santu Šusti

ar iegūto 1.vietu,

skatuves runas konkursa 2.kārtā.

Pateicība skolotājām Irēnai Prikulei, Vijai Latiševai, Rutai Geidānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Sofiju Kiziku un 12.klases skolnieci Anastasiju Kiziku

ar iegūto 1.vietu

programmēšanas konkursā vidusskolēniem!

Pateicamies skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu sasniegumu gūšanā.

Sveicam

Sonoru Tutinu, Annemariju Noviku, Markusu Butleru

ar iegūto 1.vietu 8.klašu skolēnu grupā,

Martu Teicāni, Samantu Ivoni, Andreju Grocu

ar iegūto 2.vietu 8.klašu skolēnu grupā,

Žaneti Klušu, Georgu Poplavski, Samantu Čubari

ar iegūtu 1.vietu 9.klašu skolēnu grupā,

Aleksu Podoļecu, Nikolu Princovu, Santu Kroiči

ar iegūtu 3.vietu 9.klašu skolēnu grupā,

Mariju Kozirkovu, Eduardu Švarcu, Sofiju Kiziku

ar iegūto 1.vietu 10.klašu skolēnu grupā,

Amandu Raudivi, Annu Ulnicāni, Ilmu Streļču

ar iegūto 2.vietu 10.klašu skolēnu grupā

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada multidisciplinārajā dabaszinību un matemātikas olimpiādē 8.-10.klašu skolēniem.

Pateicamies ģimnāzijas dabaszinību un matemātikas skolotājiem par olimpiādes organizēšanu un skolēnu sagatavošanu.

Sveicam

11.klases skolēnus

Renāru Grudinski, Almu Orenīti, Kristiānu Margu, Raivi Zāģeri, Jekaterinu Smirnovu, Elizabeti Bikovsku un Dārtu  Šavlovsku, Linardu Strodu un Emīlu Taukuļu

ar iegūto I pakāpi,

Juri Lāčaunieku, LaimuTumašovu, Katrīnu Žaurinu un Laimu Bartecku, Elizabeti Skačkovu, Annu Grušņikovu, Lauru Sirmo, Kristiānu Pastari, Agnesi Pavlovsku, Robertu Revizoru, Amandu Ludboržu

ar iegūto II pakāpi,

Ingūnu Bulduri, Mārtiņu Mikažānu, Kristīni Kraču, Paulu Deksni, Brigitu Mūrnieci – Krišāni un Tīnu Maslovsku, Amandu Baltiņu, Megiju Kūkoju, Elīzu Eikinu, Nikolu Červinsku, Nikolu Barkani, Viktoriju Dārtu Dukuri un Valēriju Guļbinsku, Tomu Nagli, Viktoriju Fjodorovu, Elīnu Šariginu, Lauru Līpuri, Egitu Silkāneui, Rihardu Punduru, Beāti Vēkšēju un Elizabeti Dauguli, Robertu Strapcānu un Markusu Pastaru

ar iegūto III pakāpi

Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies darba vadītājiem Sandrai Drelingai, Vēsmai Poplavskai, Ilzei Maksimovai, Indrai Gailītei, Marutai Ladusānei, Gaļinai Skačkovai, Ritai Kļaviņai, Sandrai Zeltiņai, Rutai Geidānei, Ilonai Lagzdiņai, Anitai Deksnei, Dainai Žogotai, Elzai Pāžai, Vijai Latiševai, Irēnai Prikulei, Līgai Andžānei, Ivetai Garjānei par ieguldīto darbu pētījumu izstrādē un skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Sofij Kiziku,

10.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

10.klases skolnieku Eduardu Švarcu,

11.klases skolnieku Eināru Saukānu,

11.klases skolnieku Rihardu Punduru,

12.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu

ar iegūtu I pakāpes diplomu,

9.klases skolnieku Aleksu Podoļecu,

10.klases skolnieku Dāvidu Skudru

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.klases skolnieku Dzintaru Plešneru

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Nikolu Princovu,

10.klases skolnieku Maksimilianu Savicki

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Ilzei Maksimovai, Dainim Somam, Jānim Poplavskim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

9.aprīlī notika Latvijas izglītības iestāžu  jaukto koru konkursa 1.kārta “Ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”.

Mūsu skolas jauktais koris “Impresija” ieguva I pakāpi ar 44,65 p no 50, kā arī tika izvirzīti uz II kārtu Latgales novadā.

Paldies kora dziedātājiem : Kristīnei Bufalei, Amandai Raudivei, Katrīnai Laputjovai, Anetei Teivānei, Vinetai Greckai, Annai Ulnicānei, Vasiļisai Šelomijenko,Annijai Igaunei ,Austrai Jakovelai, Evelīnai Braslai, Ancei Bērziņai,Andrejam Grocam, Aleksam Podolecam, Kristiānam Jurevičam, Renāram Grudinskim, Jānim Rundānam, Aināram Jačukam, Aigaram Dembovskim.

Paldies kora vadītājām Svetlanai Bilinskai un Aijai Cīrulei – Leidumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.klases skolnieku Matīsu Ušpeli,

8.klases skolnieci Samantu Ivoni

ar iegūto 1.vietu,

8.klases skolnieci Martu Teicāni

ar iegūto 2.vietu,

8.klases skolnieci Agniju Leščinsku

ar iegūto 3.vietu

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS bioloģijas un ģeogrāfijas olimpiādē 7.-8. klases skolēniem!

Pateicamies skolotājām Vitai Ulbicānei, Ritai Kļaviņai un Līgai Andžānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieci Martu Driči

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Martu Teicāni

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Samantu Ivoni

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.klases skolnieci Džūliju Aniņu,

11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu,

12.klases skolnieci Santu Šusti

ar iegūto Augstākās pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Nikolu Princovu,

9.klases skolnieci Agati Dreļu,

ar iegūto 1.vietu,

8.klases skolnieci Annemariju Noviku

ar iegūto 2.vietu

skatuves runas konkursa 1.kārtā!

Pateicība skolotājām Irēnai Prikulei, Vijai Latiševai, Rutai Geidānei un Ligitai Maģičai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieku Markusu Butleru,

7.klases skolnieku Matīsu Ušpeli

ar iegūto I vietu,

8.klases skolnieku Jāni Rundānu,

7.klases skolnieku Remu Šarovu

ar iegūto II vietu,

8.klases skolnieku Ervīnu Ratinski

ar iegūto III vietu,

Rēzeknes valstspilsētas datorikas olimpiādē 7.-8.klašu skolēniem!

Pateicība pedagogiem Edgaram Žogotam un Jurim Miņinam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieku Maksimu Loginu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Rihardu Punduru

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

meiteņu kori “Saules”

ar iegūto Augstāko pakāpi

Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa 1.kārtā

“Ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”!

Pateicība skolotājai un kora vadītājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

2024.gada 19.martā Maltas daudzfunkcionālajā sporta zālē norisinājās Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu finālsacensības FLORBOLĀ 2008.–2009.g.dz. zēniem. Rēzeknes pilsētu šajās sacensībās pārstāvēja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas zēnu komanda.

Apsveicam komandu un viņu pedagogu ar izcīnīto 1. vietu!

RV1Ģ zēnu komanda ieguvusi iespēju piedalīties Latvijas skolu 77.spartakiādes florbola sacensībās 2008. – 2009.g.dz., kas norisināsies 2024.gada 19.aprīlī Ķekavā. Vēlēsim viņiem veiksmi!

Paldies sporta pedagogam Igoram Golovkam par skolēnu sagatavošanu sacensībām.

Sveicam

12.klases skolnieci Guntu Kroiču,

12.klases skolnieci Kristīni Jirgenu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieci Aigu Jermakovu,

11.klases skolnieci Beāti Vēkšēju

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

11.klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājām Irēnai Prikulei, Indrai Gailītei un Rutai Geidānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

7.klases skolnieci Agniju Leščinsku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

7.klases skolnieku Ervīnu Ratinski,

8.klases skolnieku Markusu Butleru

ar iegūto II pakāpes diplomu,

7.klases skolnieku Artjomu Šarapovu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsetas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājai Paulai Oļipovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

10.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

11.klases skolniekam Eināru Saukānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Sofiju Kiziku,

11.klases skolnieku Raivi Zāģeri

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.klases skolnieku Maksimilianu Savicki,

10.klases skolnieku Mārtiņu Niku Jurānu,

11.klases skolnieku Linardu Strodu

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Amandu Raudivi,

11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsetas matemātikas olimpiādē 9.-12.klasu skolēniem!

Pateicība skolotājām Sandrai Drelingai, Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Santai Smikovskai, Ļubovai Mitrošenko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Sveicam

9.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Martu Teicāni,

9.klases skolnieci Santu Kroiči

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Džūliju Aniņu,

9.klases skolnieci Evelīnu Bojāri

ar iegūto III pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Samantu Ivoni,

9.klases skolnieku Aleksu Podoļecu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes  valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājām Vitai Latiševai un Rutai Geidānei par ieguldīto darbu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

10.klases skolnieku Mārtiņu Niku Jurānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Juri Lāčaunieku,

11.klases skolnieku Renāru Grudinski,

12.klases skolnieku Sandri Gruziņu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.klases skolnieku Dzintaru Plešneru

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasu skolēniem!

Pateicība skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu ansambli “Noskaņa”

ar iegūto Augstākās pakāpes diplomu

vokālo ansambļu konkursā “Balsis 2024”!

Paldies meitenēm Anetei Teivānei, Amandai Raudivei, Annai Ulnicānei, Katrīnai Laputjovai,  Žaklīnai Mičulei, Beatrisei Lipskai!

Paldies ansambļa vadītājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu!

Sveicam

9.klases skolnieci Evelīnu Bojāri,

10.klases skolnieci Annu Ulnicāni,

11.klases skolnieku Raivi Zāģeri,

12.klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.klases skolneici Nikolu Princovu,

10.klases skolnieci Amandu Raudivi,

11.klases skolnieku Juri Lāčaunieku,

12.klases skolnieci Kristīni Trimalnieku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Elīzu Elizabeti Sadovsku,

10.klases skolnieci Patrīciju Lizdiku,

11.klases skolnieci Ellu Sandori,

12.klases skolnieci Amandu Leščinsku

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Paulu Dukaļsku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Vitai Ulbicānei un Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

vokāli instrumentālā ansambļa “Katarse”dalībniekus

ar iegūto I pakāpes diplomu

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,  instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā Latgalē “No baroka līdz rokam”!

Pateicība ansambļa mākslinieciskajam vadītājam Denisam Smirnovam par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā festivālam – konkursam.

Sveicam

10.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

11.klases skolnieku Raivi Zāģeri,

11.klases skolnieku Eināru Saukānu,

12.klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

12.klases skolnieci Kristīni Trimalnieku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.klases skolnieku Georgu Poplavski,

9.klases skolneici Žaneti Klušu,

9.klases skolnieci Santu Kroiči,

10.klases skolnieci Paulu Dukaļsku,

10.klases skolnieci Sofiju Kiziku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.klases skolnieku Aleksu Podoļecu,

10.klases skolnieku Maksimilianu Savicki

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Sandrai Zeltiņai, Marutai Ladusānei un Irinai Matulei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

2.klases skolnieku Fredi Gailīti

ar iegūto I pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājai Ivetai Garjānei par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieku Maksimu Loginu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Rihardu Punduru

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

10.klases skolnieku Mārtiņu Niku Jurānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

11.klases skolnieci Elizabeti Dauguli,

11.klases skolnieci Viktoriju Fjodorovu,

11.klases skolnieci Amandu Ludboržu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas vēstures olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai un skolotājai Elzai Pāžai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieci Martu Teicāni,

9.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Samantu Ivoni

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas vēstures olimpiādē 9.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Annu Grušņikovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Emmu Ruļuku

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu skolnieču sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

11.klases skolnieci Amandu Ludboržu

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas filozofijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un sagatavošanai olimpiādei.

Sveicam

11.klases skolnieku Edgaru Kužeļevu,

11.klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas politikas un tiesību olimpiādē 10.-12.klasu skolēniem!

Pateicība skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Elzai Pāžai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu

ar iegūto Augstāko pakāpi,

12.klases skolnieci Santu Šusti

ar iegūto 1.vietu,

8.klases skolnieci Annemariju Noviku

ar iegūto 2.vietu,

12.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu

ar iegūto 3.vietu

publiskās runas konkursā “Es esmu Latvija”

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada skolēniem!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei, Rutai Geidānei un Ligitai Maģičai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam.

Sveicam

10.klases skolnieci Anci Bērziņu,

11.klases skolneci Austru Jakovelu,

12.klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto atzinību

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 19.konkursā!

Pateicamies skolotājām Indrai Gailītei un Rutai Geidānei par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Nikolu Červinsku

ar iegūto veicināšanas balvu

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 19.konkursā!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā konkursam.

Sveicam

8.klases skolnieci Martu Driči

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Evelīnu Bojāri,

7.klases skolnieku Jāni Greiškānu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

7.klases skolnieku Matīsu Ušpeli

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.klases skolnieci Agati Dreļu,

9.klases skolnieku Gabrielu Kuzminu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas angļu valodas olimpiādē 7.-9.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Olgai Gritānei, Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieci Guntu Kroiču

ar iegūto I pakāpes diplomu,

12.klases skolnieku Fredi Gailīti,

10.klases skolnieci Annu Ulnicāni,

12.klases skolnieku Danielu Pleškānu,

11.klases skolnieku Rinaldu Damianu Kazuli

ar iegūto II pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Eināru Saukānu,

10.klases skolnieci Amandu Raudivi

ar iegūto III pakāpes diplomu,

11.klases skolnieku Valteru Mozumaču,

12.klases skolnieku Sandri Gruziņu,

11.klases skolnieku Rihardu Punduru,

11.klases skolnieci Lauru Jermakovu,

10.klases skolnieci Loretu Lucjanovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Olgai Supei, Olgai Gritānei, Gaļinai Skačkovai un Nataļjai Jupatovai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.klases skolnieci Kristiānu Pokuļu,

9.klases skolnieci Elizabeti Ivanovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.klases skolnieku Markusu Butleru

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.klases skolnieci Rebeku Kristiānu Skudru

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas krievu valodas olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

12.klases skolnieci Kristīni Jirgenu,

12.klases skolnieci Alīnu Korotčuku,

11.klases skolnieci Agniju Pecku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Adrianu Laganovsku – Veseri,

11.klases skolnieci Valeriju Jefimovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.klases skolnieci Loretu Šimanoviču,

12.klases skolnieci Amēliju Gritāni,

11.klases skolnieku Kristiānu Jureviču

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes valstspilsētas krievu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Ellai Ameļčenkovai un Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

2022./2023.m.g.

Sveicam

8.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto 1.vietu

vēstures valsts 29.olimpiādē 9.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Annu Grušņikovu

ar iegūto 2.vietu

vācu valodas valsts 53.olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.klases skolnieci Paulu Dukaļsku

ar iegūto 3.vietu 

bioloģijas 45.valsts olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā olimpiādei un panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu

ar iegūto 1.vietu

Latvijas piedalījās eksakto zinību projekta STEaMup.lv olimpiādē!

Ar mērķi palielināt skolēnu izpratni par eksakto mācību priekšmetu nozīmīgumu un veicināt to popularitāti skolēnu vidū, VAS “Latvijas dzelzceļš” inženiertehniskās izglītības veicināšanas projekta STEaMup.lv ietvaros pirmo reizi organizēja eksakto zinību Olimpiādi skolēniem, kas norisinājās no 22.novembra līdz 6.decembrim. No teju 700 dalībniekiem, kuri apliecināja savas zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā un bioloģijā, augstākos rezultātus uzrādīja un vērtīgas balvas iegūst skolēni no Rīgas, Rēzeknes, Cēsu un Druvas skolām.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas jauniešu komandu (2003. – 2006.dz.g.)

ar iegūto 2.vietu

Latvijas skolēnu basketbola sacensībās “Latvijas skolu 76.spartakiāde basketbolā”, ko organizē Latvijas Skolu sporta federācija!

Komandas sastāvā  Artūrs Kazāks, Marks Zeiļuks, Rodrigo Jugans, Deinis Savickis, Timurs Peiners, Ralfs Dauksts , Einārs Saukāns, Roberts Strapcāns.

Pateicamies sporta pedagogiem Igoram Golovkam un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolēnus Amandu Trokšu un Matīsu Bilinski,

11.klases skolēnus Kristeru Korklu un Danielu Rudoviču

ar iegūto 3.vietu,

11.klases skolnieces Amandu Leščinsku un Renāti Zimovu

ar iegūtajām LU speciālbalvām

Latvijas skolēnu 47.zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Indrai Gailītei, Vitai Ulbicānei, Edgaram Žogotam, Sandrai Zeltiņai un Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

7.klases skolnieku Markusu Butleru,

8.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto 1.vietu,

8.klases skolnieci Evelīnu Bojāri

ar iegūto 2.vietu,

7.klases skolnieci Annemariju Noviku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas bioloģijas un ģeogrāfijas olimpiādē 7.-8.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Vitai Ulbicānei, Ritai Kļaviņai un Līgai Andžānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieci Uļjanu Afanasjevu

ar iegūto 2.vietu,

8.klases skolnieci Alisi Sauli

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolēnus Maksimu Borovikovu, Danielu Rudoviču un Kristapu Korklu

ar iegūto 3.vietu

programmēšanas konkursā vidusskolēniem!

Piedāvātais programmēšanas risinājums “Tālvadības gaismu pults”.

Pateicamies skolotājam Edgaram Žogotam par skolēnu motivēšanu un sagatavošanu konkursam.

Sveicam

11.klases skolnieci Amandu Leščinsku,

11.klases skolnieci Alīnu Korotčuku

ar iegūto I pakāpi,

11.klases skolniekus Amandu Trokšu un Matīsu Bilinski,

11.klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

11.klases skolnieci Aminu Bobrovu,

11.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu,

11.klases skolnieku Armandu Kristiānu Kipru,

11.klases skolnieci Armandu Eviju Kairišu,

11.klases skolnieci Renāti Zimovu,

11.klases skolnieku Artjomu Kločko,

11.klases skolniekus Intaru Brenci un Maksimu Borovikovu,

11.klases skolniekus Kristeru Korklu un Danielu Rudoviču

ar iegūto II pakāpi,

11.klases skolniecei Elzu Strodi,

11.klases skolnieku Fredi Gailīti,

11.klases skolnieces Beatrisi Taukuli un Santu Šusti,

11.klases skolnieci Guntu Kroiču,

11.klases skolniecei Evelīnu Daļecku,

11.klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

11.klases skolnieces Martu Mežali un Amandu Žebracku,

11.klases skolnieci Diānu Bernāni,

11.klases skolnieci Undu Streļču,

11.klases skolnieci Anastasiju Kiziku,

11.klases skolnieku Kristapu Barkānu

ar iegūto III pakāpi

Latvijas skolēnu 47.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konferencē!

Pateicamies skolotājiem Ritai Kļaviņai, Sandrai Zeltiņai, Vitai Ulbicānei, Vēsmai Poplavskai, Ilonai Lagzdiņai, Osvaldam Batņam, Veltai Dzervinikai, Sarmītei Arbidānei, Edgaram Žogotam, Indrai Gailītei, Ivetai Garjānei, Olgai Supei, Elzai Tatjanai Pāžai, Ilzei Maksimovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

7.C klases skolnieku Markusu Butleru

ar iegūto 2.vietu,

7.B klases skolnieci Rebeku Kristiānu Skudru

ar iegūto 3.vietu,

7.B klases skolnieci Annemariju Noviku,

7.A klases skolnieci Agnetu Jugani,

8.B klases skolnieku Georgu Poplavski

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Lucijai Jermacānei un Santai Smikovskai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieci Evelīnu Bojāri

ar iegūto 3.vietu

radošo darbu konkursā, kas veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam.

Pateicamies skolotājai Vijai Latiševai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Guntu Kroiču,

12.klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto 1.vietu,

12.klases skolnieci Katrīnu Geidāni

ar iegūto 2.vietu,

11.klases skolnieci Undu Streļču,

12.klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu,

11.klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Irēnai Prikulei, Indrai Gailītei un Rutai Geidānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

meiteņu vokālo ansambli “Noskaņa”

ar augstākās pakāpes diploma iegūšanu

vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2023″I un II kārtā!

Pateicamies ansambļa vadītājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Vijai Latiševai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieku Eināru Saukānu,

10.klases skolnieku Rihardu Punduru

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu,

12.klases skolnieku Omaru Abuzouru

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Renāru Grudinski,

10.klases skolnieku Juri Lāčaunieku

ar iegūto 3.vietu,

10.klases skolnieku Linardu Strodu,

10.klases skolnieci Ellu Sandori,

11.klases skolnieku Rodrigo Juganu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Ilzei Maksimovai un Jānim Poplavskim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas

popgrupu “Kitsch”,

vokāli instrumentālo ansambļu “12 eyes”, “Another Tuesday”, “Mātes piens” dalībniekus

ar iegūto 1.pakāpes diplomu

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam”Latgalē!

Pateicamies popgrupas vadītājai Svetlanai Bilinskai un ansambļu vadītājam Denisam Smirnovam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.klases skolnieku Sandri Gruziņu,

12.klases skolnieku Kristiānu Upenieku

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Juri Lāčaunieku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

9.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

10.klases skolnieku Linardu Strodu,

10.klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolnieci Anastasiju Kiziku,

12.klases skolnieci Zlatu Zajankovsku

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Raivi Zāģeri,

10.klases skolnieci Žaklīnu Mičuli

ar iegūto 3.vietu,

11.klases skolnieci Oksanu Kupcovu,

12.klases skolnieku Laimoni Tarandu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Annai Bulei, Sandrai Drelingai, Jeļenai Pikumai un Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

9.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

10.klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

9.klase skolnieku Dāvidu Skudru,

10.klases skolnieku Rihardu Punduru,

11.klases skolnieci Guntu Kroiču

ar iegūto 2.vietu,

9.klases skolnieci Paulu Dukaļsku,

9.klases skolnieci Amandu Raudivi,

10.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu,

10.klases skolnieku Raivi Zāģeri,

11.klases skolnieku Armandu Saukānu

ar iegūto 3.vietu,

10.klases skolnieci Nikolu Červinsku

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Sandrai Zeltiņai un Marutai Ladusānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieku Fredi Gailīti

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes valstspilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ivetai Garjānei par ieguldījumu panākumu veicināšanā.

Sveicam

7.klases skolnieku Markusu Butleru

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Eināru Saukānu 

ar iegūto 3.vietu,

9.klases skolnieci Mariju Kozirkovu

ar iegūto Atzinību

atklātajā matemātikas olimpiādē.

Pateicība skolotājām Sandrai Drelingai, Annai Bulei un Evijai Trimalniekai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8. klases skolnieci Nikolu Princovu 

ar uzvaru erudīcijas konkursa “Es zinu visu!”! 

Sveicam

8.klases skolnieci Nikolu Princovu

ar iegūto 1.vietu,

10.klases skolnieku Juri Lāčaunieku,

10.klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Amandu Ludboržu,

12.klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas vēstures olimpiādē 9., 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

10.klases skolniekam Rihardam Punduram

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes valstspilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē 8.-10.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Annu Grušņikovu

ar iegūto 1.vietu,

12.klases skolnieku Rolandu Barkānu

ar iegūto 2.vietu,

11.klases skolnieci Evelīnu Daļecku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

12.klases skolnieku Linardu Mundu

ar iegūto 2.vietu 

Rēzeknes valstspilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

Rēzeknes valstspilsētas čempiona titula 1.vietas ieguvējus šahā

Ritvaru Vigupu, Lauri Lazovski, Rodrigo Juganu, Žaneti Klušu un Jekaterinu Smirnovu!

Pateicamies sporta skolotājiem Lolitai Malinovskai un Igoram Golovkam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.klases skolnieci Paulu Dukaļsku,

10.klases skolnieci Ellu Sandori,

11.klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

12.klases skolnieku Rolandu Barkānu

ar iegūto 1.vietu,

9.klases skolnieci Annu Maksimovu,

9.klases skolnieci Nikolu Princovu,

10.klases skolnieku Juri Lāčaunieku,

10.klases skolnieku Raivi Zāģeri,

11.klases skolnieci Amandu Žebracku

ar iegūto 2.vietu,

9.klases skolnieci Loretu Jurkāni,

9.klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

9.klases skolnieci Patrīciju Lizdiku,

9.klases skolnieci Amandu Raudivi,

11.klases skolnieci Amandu Trokšu,

12.klases skolnieci Diānu Berezovsku

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Ritai Kļaviņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

ģimnāzijas komandu – Rišardu Grabeževu, Markusu Butleru, Aināru Jačuku, Jāni Rundānu, Gintu Silkānu, Armīnu Stalidzānu, Aigaru Stirānu, Raiti Stiuku, Mareku Ziepnieku, Arti Tāraudu –

ar iegūti 2.vietu

florbola sacensībās Rēzeknes valstpilsētas un novada izglītības iestāžu jauniešiem!

Paldies pedagogiem Lolitai Malinovskai un Igoram Golovkam par izglītojamo sagatavošanu sacensībām!

Sveicam

11.klases skolnieci Guntu Kroiču,

11.klases skolnieku Fredi Gailīti,

12.klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 1.vietu,

10.klases skolnieku Rihardu Punduru

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Eināru Saukānu,

10.klases skolnieci Lauru Jermakovu,

10.klases skolnieku Markusu Pastaru,

12.klases skolnieku Kirilu Kuprijanovu,

12.klases skolnieku Rolandu Barkānu,

12.klases skolnieku Kristiānu Upenieku

ar iegūto 3.vietu,

11.klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Olgai Supei, Gaļinai Skačkovai un Olgai Gritānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

2.vietas ieguvējus

E.Lucijanovu, L.Filatovu, E.Taukuļu, R.Gudkovu, E.Ņukšu, M.Rancānu, A.Bogdanovu, A.Kindzulu un

3.vietas ieguvējas

Ž.Aniņu, A.Mežāni, M.Korzikovu, A.Maksimovu, G.Boiko, A.Augstkalni, E.Baikovu, I.Stepanovu, E.Braslu, Z.Čigāni

Rēzeknes valstspilsētas un novada jauniešu volejbola spēlēs!

Paldies pedagogiem Lolitai Malinovskai un Igoram Golovkam par izglītojamo sagatavošanu sacensībām!

 

2021./2022.mācību gads

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

neirozinātnes olimpiādē skolēniem Latvian Brain Bee!

Sveicam

11.klases skolnieci Esteri Brokāni

ar iegūto 1.vietu un iespēju piedalīties starptautiskajā pasākumā (tēma “Mikroorganismu daudzums uz sejas aizsargmaskas atkarībā no tās materiāla”),

11.klases skolnieci Endiju Juškāni

ar iegūto 2.vietu un LU specbalvu (tēma”Jēdziena “karš” interpretācija digitālajā laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze” 2021. gadā”),

11.klases skolnieci Sabīnu Tihomirovu

ar iegūto 3.vietu (tēma “Hidroponisko sistēmu izmantošana augu audzēšanā, salīdzinot ar tradicionālām metodēm”)

46.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē!

Pateicība pētniecisko darbu vadītājām Ritai Kļaviņai, Ilonai Lagzdiņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un rezultātu sasniegšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

12.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Ellu Sandori

ar iegūto 3.vietu

bioloģijas valsts 44.olimpiādē!

Pateicība skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto 1.vietu

latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.va klases skolniece Elizabeti Dauguli un

9.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūtajām  1.vietām

vēstures valsts 28.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto 2.vietu

matemātikas valsts 72.olimpiādē!

Pateicība skolotājai Sandrai Drelingai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un skolēna sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

8.B klases skolnieci Adrianu Laganovsku – Veseri

ar iegūto 1.vietu

valsts krievu valodas 24.olimpiādē 8.-12.klašu skolēniem!

Pateicība krievu valodas skolotājai Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto atzinību

valsts vācu valodas 52.olimiādē!

Pateicība skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu

valsts vēstures 28.olimpiādē!

Pateicība skolotājai Ilonai Lagzdiņai  par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Ernestu Zarembo

ar iegūto 2.vietu,

9.m1 klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto atzinību,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto atzinību

ķīmijas valsts 63.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu sasniegumu un panākumu veicināšanā un sagatavošanā olimpiādei.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu

filozofijas valsts 8.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Endiju Juškāni,

11.klases skolnieci Esteri Brokāni,

11.klases skolnieci Sabīnu Tihomirovu,

11.klases skolnieci Viktoriju Kubecku,

11.klases skolnieci Diānu Berezovsku

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolnieces Viktoriju Vendinu, Katrīnu Nagli,

11.klases skolnieces Sofiju Antonovu, Gabriellu Brokāni,

11.klases skolnieci Ilvu Lontoni,

11.klases skolnieces Zlatu Zajankovsku, Anastasiju Mihailovu

ar iegūto 2.vietu,

11.klases skolniekus Lauri Sergejevu, Omaru Abuzouru

ar iegūto 3.vietu

reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājām Vitai Ulbicānei, Ritai Kļaviņai, Sandrai Zeltiņai, Inārai Juškānei, Ilonai Lagzdiņai un Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto 1.vietu,

8.c klases skolnieci Mariju Kozirkovu

ar iegūto 2.vietu,

9.va klases skolnieci Elīnu Šariginu

ar iegūto 3.vietu,

8.a klases skolnieci Anci Bērziņu,

8.b klases skolnieci Katrīnu Laputjovu,

9.va klases skolnieci Elizabeti Dauguli

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicība skolotājām Indrai Gailītei, Evikai Muizniecei un Anitai Deksnei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

8.c klases skolnieci Mariju Kozirkovu

ar iegūto 1.vietu,

7.b klases skolnieku Aleksu Podoļecu

ar iegūto 2.vietu,

8.b klases skolnieci Amandu Raudivi un

8.c klases skolnieku Dāvi Skudru

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas posma matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Ernestu Zarembo,

10.klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieku Eināru Saukānu,

9.m1 klases skolnieku Rihardu Punduru,

9.m1 klases skolnieku Armandu Saukānu

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Anastasiju Kiziku,

12.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

12.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu,

11.klases skolnieku Laimoni Tarandu

ar iegūto atzinību 

Rēzeknes valstspilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicība ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai un skolotājai Marutai Ladusānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto 1.vietu,

11.klases skolnieci Katrīnu Geidāni

ar iegūto 2.vietu,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

10.klases skolnieku Rodrigo Juganu

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieku Sandri Gruzniņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība ģeogrāfijas skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto atzinību

Gustavam Zemgalam veltītajā eseju konkursā jauniešiem!

Pateicība skolotajām Ilonai Lagzdiņai un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.klases skolnieku Eināru Saukānu,

10.klases skolnieku Rodrigo Juganu,

10.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu,

12.klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

9.klases skolnieku Rihardu Punduru

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Anastasiju Kiziku

ar iegūto 3.vietu,

9.klases skolnieci Ellu Sandori,

9.klases skolnieku Renāru Grudinski,

10.klases skolnieku Valēriju Višķeru,

10.klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ilzei Maksimovai un skolotājam Jevģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā un skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

9.klases skolnieku Eināru Saukānu,

11.klases skolnieci Zlatu Zajankovsku

ar iegūto 1.vietu,

9.klases skolnieci Žaklīnu Mičuli,

11.klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto 2.vietu,

9.klases skolnieku Linardu Strodu,

10.klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.klases skolnieku Laimoni Tarandu,

12.klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Jeļenai Pikumai, Sandrai Drelingai un Annai Bulei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

10.  klases skolnieku Arvīdu Pleikšni

ar iegūto 1.vietu

Latvijas krievu valodas un literatūras pasniedzēju organizētajā literatūras (eseju) konkursā  “Dzimtas māja krievu kultūrā”!

Pateicība skolotājai Diānai Rozentālei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu,

12.m2h klases skolnieci Samantu Loginu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieku Fredi Gailīti

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Ivetai Garjānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

9.va klases skolnieci Elizabeti Dauguli,

9.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto 1.vietu,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Amandu Žebracku,

11.klases skolnieku Linardu Mundu,

11.klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes valstspilsētas vēstures olimpiādē 9., 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Inārai Juškānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

12.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes valstspilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu skolēnu motivēšanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Guntu Kroiču

ar iegūto 2.vietu,

9.m2 klases skolnieu Mārtiņu Mikažānu,

12.m2 klases skolnieci Samantu Loginu

ar iegūto Atzinību

Latgales novada radošo darbu konkursā 7.-9., 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicība skolotājai Indrai Gailītei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu skolēnu motivēšanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Amandu Trokšu,

12.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Ellu Sandori,

9.m2 klases skolnieci Paulu Piteronoku,

10.klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

11.klases skolnieci Katrīnu Geidāni,

12.klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Ilvu Lontoni

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm!

Pateicība skolotājai Ritai Kļaviņai un skolotājai Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.klases skolnieku Maksimu Boroviku,

10.klases skolnieku Danielu Rudoviču

ar iegūto Atzinības rakstu

Rēzeknes valstspilsētas informātikas (programmēšanas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

8.B klases skolnieci Adrianu Laganovsku – Veseri

ar iegūto 1.vietu,

8.C klases skolnieci Gretu Ciprusi,

9.va klases skolnieci Katrīni Ivanovu,

9.va klases skolnieku Artūru Talapinu

ar iegūto 2.vietu,

10.klases skolnieci Lindu Čuguni,

11.klases skolnieci Viktoriju Jefimovu,

12.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes valstspilsētas krievu valodas olimpiādē 8.-9. un 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicība skolotājām Janīnai Miņinai un Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un skolēnu sagatavošanā.

Sveicam

10.klases skolnieci Guntu Kroiču,

11.klases skolnieku Omaru Abuzouru,

12.klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu,

12.klases skolnieku Ralfu Bilinski,

12.klases skolnieci Diānu Ivanovu

ar iegūto 3.vietu,

12.klases skolnieci Elīnu Batari,

12.klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto atzinību

Rēzeknes valstspilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klases skolēniem!

Pateicība skolotājām Olgai Supei, Inessai Špeļkovai, Gaļinai Skačkovai un Olgai Gritānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un panākumu veicināšanā.

Sveicam

10. klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto Atzinību un Braku muzeja specbalvu

R. Blaumaņa literāro darbu konkursā!

2020./2021.mācību gads

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

bioloģijas valsts 43.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu un panākumu veicināšanu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku  Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu Jauno ģeogrāfu skolas rīkotajā olimpiādē – Eiropas ģeogrāfijas pārbaude!

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

ģeogrāfijas valsts 38.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu un

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto Atzinību

ķīmijas valsts 62.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu

vēstures valsts 27.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 1.vietu,

8.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu

ar iegūto 3.vietu,

9.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto atzinību

latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu

fizikas valsts 71.olimpiādē.

Pateicamies skolotājam Jevģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu

latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē.

Pateicamies skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu un Rīgas Tehniskās universitātes specbalvu,

11.m1 klases skolnieci Beatrisi Bikovsku un skolniekam Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas specbalvu

Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Vitai Seņkānei, Osvaldam Batņam un Inārai Juškānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

10.a klases skolnieces Samantu Kristiānu Augustovu, Ramonu Dauksti – Salenieci, Ilvu Lontoni,

11.m2h klases skolēnus Elīnu Batari un Ralfu Bilinski

ar iegūto 2.vietu

latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu un skolēnu komandas gūtajiem panākumiem olimpiādē.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūtajām Atzinībām

filozofijas valsts 7.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieces Gintu Bilinsku un Helēnu Apeli,

10.A klases skolnieci Ilvu Lontoni

ar iegūto 2.vietu

Latvijas Kultūras kanona konkursa “Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei” 3.kārtā – finālā!

Pateicība skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu  skolēnu sagatavošanā un izaugsmes veicināšanā

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Dagniju Greidāni,

11.m1 klases skolnieci Undu Lomanovsku,

11.m1 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

11.m2h klases skolnieci Diānu Vasiļjevu,

11.m1 klases skolnieku Kārli Kristiānu Dunduru,

11.m1 klases skolniekau Rolandu Barkānu,

11.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

11.m1 klases skolnieci Kristiānu Buli un 11.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1 klases skolnieci Beatrisi Bikovsku un 11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

11.m2 klases skolnieci Elīnu Batari,

11.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Zani Mežori,

11.m2h klases skolnieci Mariju Mahoņinu

ar iegūto 3.vietu

reģionālajā Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Vitai Seņkānei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Dainai Leščinskai, Sarmītei Arbidānei, Inārai Juškānei, Vitai Ulbicānei, Osvaldam Batņam un Jeģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Paulu Dukaļsku, Emmu Ruļuku (7.c klase) un Reinu Turlaju (7.b klase), kuras ir izveidojušas skolēnu mācību uzņēmumu ”Plant your dreams”

ar iegūto  pirmo vietu nominācijā “Gatavs starptautiskam biznesam”!

Produktus apskatīt un iegādāties var šeit: https://jalatvia.lv/katalogs/plant-your-dreams

Novēlam, lai meitenēm patiešām izdodas pārdošana kādā starptautiskā platformā!

Paldies skolotājai Maija Hartmanei par iedrošināšanu un atbalstu.

Sveicam

9.va klases skolnieku Armandu Saukānu,

10.b klases skolnieku Laimoni Tarandu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu

ar iegūto 1.vietu,

9.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

10.a klases skolnieci Sabīni Tihomirovu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 2.vietu,

9.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

9.m2 klases skolnieci Margitu Proveju,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

12.m1 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicība skolotājām Sandrai Zeltiņai un Zaigai Bogdanovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klases skolēniem.

Pateicība skolotājam Jevģēnijam  Trutņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.A klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu,

10.B klases skolnieku Laimoni Tarandu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Ivetai Garjānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.va klases skolnieci Santu Šusti,

12.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 2.vietu,

9.va klases skolnieci Laumu Danilāni,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu,

9.m1 klases skolnieku Valēriju Višķeru,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9., 10.-12.klasēm!

Pateicība skolotājām Ārijai Melnei un Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

10.B klases skolnieu Fedorovu Mikhailu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

12.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu un

9.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 2.vietu,

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Ilvu Lontoni (10.A klase), Gintu Bilinsku (12.m1 klase), Helēnu Apeli (12.m1 klase)

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģiona atlases

Latvijas kultūras kanona konkursā 2020-2021!

Pateicība par ieguldīto darbu skolotājai Inārai Juškānei.

Sveicam

7.b klases skolnieci Amandu Raudivi

ar iegūto 3.vietu,

7.b klases skolnieci Danielu Ciršu,

9.va klases skolnieci Kristiānu Balčūni

ar iegūto Atzinību

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija organizētajā 2021. gada atklātajā svešvalodu olimpiādē!

Paldies skolotājām Gaļinai Skačkovai un Marijai Viškerei par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.c klases skolnieku Dāvidu Skudru

ar iegūto 1.vietu,

7.c klases skolnieci Mariju Kozirkovu,

8.m2 klases skolnieku Linardu Strodu

ar iegūto 3.vietu,

8.m1 klases skolnieku Eināru Saukānu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē!

Pateicamies skolotājām Sandrai Drelingai un Annai Bulei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 1.vietu,

9.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 2.vietu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

10.a klases skolnieci Katrīnu Geidāni

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Ritai Kļaviņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m2 klases skolnieci Brigitu Labanovsku,

11.m2h klases skolnieku Rihardu Zundu

ar iegūto 3.vietu,

12.hv klases skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu,

11.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājām Gaļinai Skačkovai, Olgai Supei, Olgai Gritānei un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.hv klases skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un izglītojamo sagatavošanā.

Sveicam

par īpaši spēcīgu, radošu un interesantu domrakstu R.Blaumaņa 16.literārās prēmijas konkursā

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

par iegūto 3.vietu

Latgales novada radošo darbu konkursā 7.-9., 10.-12.klasēm!

Sveicam skolnieci un paldies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Sveicam!

9.m2 klases skolnieci Evelīnu Daļecku

ar iegūto 1.vietu un galveno balvu 

starptautiskajā Centrāleiropas un Austumeiropas valstu PASCH skolu  fotokonkursā “Mazā laime”! 46 dalībnieki no 7 valstīm iesūtīja 71 fotogrāfiju un to aprakstus, no kurām kompetenta žūrija atlasīja labākās.

Sveicam

Ralfu Bilinsku no 11.M2H klases ar 1.vietu skotuvis runys konkursā “Vuolyudzāni”.

Paldies jaunietim un pedagogam I. Prikulei par ieguldīto darbu.

 

 

2019./2020.mācību gads

Sveicam

10.m1 klases skolnieku  Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu, 

10.m1 klases skolnieku  Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu

bioloģijas  valsts 42. olimpiādē!

Pateicamies bioloģijas  pedagogam Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 3.vietu

angļu valodas valsts 49.olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies angļu valodas skolotājai Olgai Supei par ieguldīto darbu.

Sveicam

LTV spēles “Gudrs, vēl gudrāks”  uzvarētāju 10.klašu grupā

Hubertu Zimacki!

Sveicam

11.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu,

11.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

11.m2 klases skolnieku Eduardu Kovalenko

ar iegūto 1.vietu,

11.m2 klases skolnieci Liene Bērziņu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

11.hv skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu,

11.hv klases skolnieku Ņikitu Jevstigņejevu

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Helēnu Apeli,

11.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu,

11.m1 klases skolnieku Danielu Semuli

ar iegūto 3.vietu

Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Indrai Gailītei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Ilonai Lagzdiņai, Dainai Leščinskai, Ļubovai Mitrošenko un Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

12.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 2.vietu,

9.m klases skolnieci Evu Sausiņu,

9.m klases skolnieku Mairi Ladusānu,

9.m klases skolnieci Ilvu Lontoni,

10.m1 klases skolnieku Raimondu Petkeviču

ar iegūto 3.vietu,

12.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa”-

Gintu Bilinsku, Endiju Juškāni,  Diānu Bernāni,  Ilvu Lontoni,  Martu Mežali,  Amandu Mileiku,

Margitu Proveju,  Evu Kārklinieci, Undu Lomanovsku,  Aneti Teivāni, Madaru Arbidāni,

Žaklīnu Mičuli –

ar iegūto 1.vietu

vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2020”.

Pateicamies skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu,

 8.m2 klases skolnieci Evelīnu Daļecku

ar iegūto 2.vietu,

8.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu,

8.va klases skolniecei Santai Šustei

par iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klasēm.

Pateicamies skolotājām Marijai Višķerei un Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m klases skolnieci Ilonu Sauli,

10.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieci Oksanu Kupcovu,

9.m klases skolnieku Raivi Lustiku,

10.m2h klases skolnieci Elīnu Batari

ar iegūto 2.vietu

skatuves runas konkursa 1.kārtā Rēzeknes pilsētā.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei, Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu

Sveicam

7.m1 klases skolnieku  Eināru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

7.m2 klases skolnieci  Žaklīnu Mičuli,

8.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku

ar iegūto 2.vietu,

7.m2 klases skolnieku Linardu Strodu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm!

Pateicamies skolotājām Sandrai Drelingai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu  (Artūrs Talapins, Ervīns Jemeļjanovs, Matīss Bilinskis, Arvis Laizāns, Armands Latiševs-Čudars, Armands Lemps, Roberts Revizors, Reinis Rauza, Sarmis Paura)

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības telpu futbolā 2006.-2007. g. dz. jauniešiem!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku  Renāru Saukānu,

12.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu,

11.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku

 ar iegūto 2. vietu,

10.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

11.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 3. vietu,

9.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

12.m1 klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3. vietu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Jauno Latgales ģeogrāfu skolas uzvarētāju komandu –

Mairi Ladusānu  (9.m klase), Juri Siliņu un Hubertu Zimacki (10.m1 klase), Elizabeti Rupo (12. klase)!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 2.vietu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu,

12.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3.vietu,

11.m2 klases skolnieci Evelīnu Ločmeli,

12.m1v klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku  Aivaru Mosānu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājam Jevģēnijam Truņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Marku Zeiļuku, Danielu Baranovskisu, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulniku, Vitāliju Jablonski, Eināru Aleksandroviču

ar iegūto 2.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “B” grupai!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Gintu Bilinsku (11.m1), Emīlu Zeltiņu (11.m1), Līgu Madaru Arcimoviču (12.m1h), Kristīni Deksni (8.m1) un Emīlu Bogdanovu (10.m2h) 

ar uzvaru

debašu spēlē angļu valodā!

Paldies visiem dalībniekiem, kas kaldināja uzvaru, – Rolanam Barkānam, Rihardam Zundam, Adriānam Sinijam, Armandam Vēkšējam, Elīzei Lācei.

Paldies skolotājai Olgai Supei par pasākuma organizēšanu, izglītojamo sagatavošanu debatēm.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu komandu – Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Marku Zeiļuku, Danielu Baranovski, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulniku, Vitāliju Jablonski, Eināru Aleksandroviču

ar iegūto 1.vietu,

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu komandu  – Danielu Voicišu, Kristīni Deksni, Santu Šusti, Elīzu Zizlāni, Sintiju Berngardi, Baibu Lucijanovu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības basketbolā ”Oranžā bumba” 2004.-2005.g.dz. jauniešiem!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

12.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 2. vietu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 3. vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies  skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu

Sveicam

8.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu,

8.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto 2. vietu,

8.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

9.m klases skolnieci Lauru Teilāni – Batņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Erlendu Juškānu, Reini Strankaļu, Gati Dembovski, Dāvi Ralfu Stivriņu, Kārli Kristiānu Dunduru,

Emīlu Bogdanovu, Rūdolfu Upi,  Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu

 Latgales reģiona sacensības basketbolā “A” grupai (2001.-2003.dz.g.)!

Pateicamies skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2h klases skolnieci Samantu Šlendinu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3. vietu,

11.m1 klases skolnieku Emīlu Zeltiņu

ar iegūto 3. vietu,

12.m2h klases skolnieci Lauru Laizāni

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

 

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1. vietu

10. klašu grupā XLIV atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē!

Paldies pedagogam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu un 12.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2. vietu 

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu konkursā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā!

Pateicamies skolotajam Edgaram  Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m klases skolnieci Lauru Teilāni -Batņu, 10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki, 11.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku, 12.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu, 11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,  12.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni 

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu, 12.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9. – 12.klasēm!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

Juri Siliņu, Lauri Lazovski, Rodrigo Juganu, Žaklīnu Mičuli

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2019./2020. mācību gada komandu čempionāts šahā!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m1 klases skolnieci Egitu Silkāni

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieces Laimu Bartecku, Lauru Sirmo un Katarinu Rēzi

ar iegūto 3.vietu

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā konkursā “Atstarotāju laboratorija – būšu redzams” 1.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies  skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Elīzu Lāci

ar iegūto 1.vietu

medijpratības iniciatīvā “Pilna Doma”!

Projektu īsteno Baltijas Mediju izcilības centrs ar British Council un ASV vēstniecības Latvijā atbalstu. “Pilna Doma” sadarbības partneri ir Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM un kustība Iespējamā Misija.

Sveicam

7.va klases skolnieci Katrīni Ivanovu

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieku Armandu Latiševu – Čudaru

ar iegūto 2.vietu,

7.m2 klases skolnieku Rodionu Vasiļjevu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo iestāžu skolēnu konkursā “Topi par meistaru kokapstrādē”!

Paldies skolēniem un pedagogam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu!

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu

ar iegūto 2.vietu,

12.m1v klases skolnieku Raivi Pudenko

ar iegūto 3. vietu,

9.v klases skolnieci Annu Mariju Marčenko

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu.

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Diānu Bernāni

ar iegūto 2.vietu,

10.m2h klases skolnieci  Samantu Borovikovu

ar iegūto 2. vietu

Latgales reģiona radošo darbu konkursā 10.-12.klasēm!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Līgu Madaru Arcimoviču (12.m2h klase), Katerinu Marcinkeviču (12.m2h klase) un Gintu Bilinsku (11.m1 klase)

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģionālā konkursa “Latvijas Kultūras kanons” atlases 1.kārtā!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Elīnu MIčuli,  Amandu Lucijanovu,  Santu Springu, Lauru Kristiānu Šamanovu, Kristu Circeni, Ervīnu Tāraudu, Erlendu Juškānu, Ralfu Bilinski

ar iegūto 2.vietu

Latvijas skolēnu 73. spartakiādē volejbolā!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Matīsu Bilinski, Haraldu Fjodorovu, Armandu Latiševu-Čudaru, Mārtiņu Svalbu, Robertu Revizoru,

Arvi Laizānu, Eināru Saukānu, Ervīnu Rubeni

ar iegūto 1.vietu,

Katrīnu Ivanovu, Unu Utāni, Vinetu Grecku, Lindu Čuguni,  Viktoriju Harčenko, Egitu Silkāni, 

Ievu Augstkalni, Santu Zundu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās volejbolā 2006.-2007.g.dz. meitenēm un zēniem!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē uzvarētājus! Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija piedalījās ar trīs komandām dažādās vecuma grupās: U-16 grupā un U – 19 grupā kopvērtējumā komandas ieguva godalgotās 3.vietas, bet U-13 komanda 4.vietu.

U-13 komandas sastāvs: Krišjānis Laizāns, Ervīns Jemeļjanovs, Laura Jermakova, Žaklīna Mičule, Vineta Grecka (individuāli)

U-16 komandas sastāvs: Rodrigo Jugans, Lauris Lazovskis, Santa Šuste, Oksana Kupcova

U-19 komandas sastāvs: Matīss Bilinskis, Mihails Barišnikovs, Alīna Krauja, Amanda Trokša

Individuāli Jaunāko kadetu U-13 grupā starp meitenēm godpilno 2.vietu izcīnīja Žaklīna Mičule, kas ir ļoti augsts sasniegums, jo viņa pirmo reizi piedalījās dambretes sacensībās.

Individuāli Kadetu U-16 grupā starp zēniem 2.vietu izcīnīja Lauris Lazovskis, kurš piekāpās tikai Rodrigo Juganam, kurš augustā Latvijas izlases sastāvā piedalījās pasaules čempionātā 64-lauciņu dambretē Bulgārijā.

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

17. oktobrī Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Ančupānu kartodromā notika Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons organizēja militarizētas stafetes “Iepazīsti militāro dienestu”. Militarizētā stafete “Iepazīsti militāro dienestu” tika organizēta ar mērķi interaktīvā veidā iepazīstināt jauniešus ar karjeras iespējām profesionālajā militārajā dienestā, kā arī veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām un interesēm.

Militarizētā stafete norisinājās karjeras nedēļas ietvaros un tajā jaunieši varēja pārbaudīt savas spējas un zināšanas dažādās disciplīnās – spēka vingrinājumos, mācību granātas mešanā, šaušanā, topogrāfijā un vēstures jautājumos. Pasākumā piedalījās 12 komandas no Kārsavas, Preiļiem, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju pārstāvēja divas komandas un abas ieguva godalgotās 1. un 2. vietu, 3.vieta Kārsavas vidusskolai. Komandas saņēma kausus, medaļas, diplomus un balvas.

  1. vietas ieguvēju komandā startēja: Lauris Stikuts, Dairis Caunītis -Augstkalns, Dins Mironovs, Jevģenijs Paramonovs, Edvīns Gaveika, Līga Madara Arcimoviča, Evelīna Pranča, Keita Ozere. Komandas pārstāvis sporta skolotāja Lolita Malinovska.
  2. vietas ieguvēju komandā startēja: Emīls Zeltiņš, Alens Taškāns, Ervīns Zlatkus, Meinards Naglis, Aivars Mosāns, Evija Krasjukova, Lāsma Novika, RiandaKirejeva. Komandas pārstāvis ģeogrāfijas skolotājs Juris Prīdāns.

Paldies komandu kapteiņiempar lielisku komandu saliedēšanu, sadarbību un izturību pasākuma laikā!

16.oktobrī Daugavpilī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandas piedalījās Latgales reģiona skolu sacensībās volejbolā. Sacensībās piedalījās Latgales reģiona skolu labākās septiņas zēnu un četras meiteņu komandas.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu komanda ļoti spraigās spēlēs, cīnoties par katru punktu un spēlējot līdz trīs setiem, pārspēja Nautrēnu un Dagdas skolu komandas. Meitenes piekāpās tikai Daugavpils 10.vidusskolas meiteņu komandai trešā seta galotnē un ieguva augsto 2.vietu Latgales reģionā.

Komandā spēlēja: Amanda Lucijanova, Laura Kristiāna Šamanova, Krista Circene, Santa Springa, Sanita Bērziņa, Žaklīna Ločmele, Elīna Mičule

20191016_152316 20191016_154504

Septiņas zēnu komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kur Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu komanda savā apakšgrupā ieguva ceturto vietu.

Sasniegumu arhīvs:

sasniegumi 2018-2019

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.