Sasniegumi

2020./2021.mācību gads

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

bioloģijas valsts 43.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu un panākumu veicināšanu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku  Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu Jauno ģeogrāfu skolas rīkotajā olimpiādē – Eiropas ģeogrāfijas pārbaude!

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2.vietu

vēstures valsts 27.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3.vietu

fizikas valsts 71.olimpiādē.

Pateicamies skolotājam Jevģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu

latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādē.

Pateicamies skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu un Rīgas Tehniskās universitātes specbalvu,

11.m1 klases skolnieci Beatrisi Bikovsku un skolniekam Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas Kultūras akadēmijas specbalvu

Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Vitai Seņkānei, Osvaldam Batņam un Inārai Juškānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūtajām Atzinībām

filozofijas valsts 7.olimpiādē!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu sasniegumu veicināšanā.

Sveicam

12.m1 klases skolnieces Gintu Bilinsku un Helēnu Apeli,

10.A klases skolnieci Ilvu Lontoni

ar iegūto 2.vietu

Latvijas Kultūras kanona konkursa “Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei” 3.kārtā – finālā!

Pateicība skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu  skolēnu sagatavošanā un izaugsmes veicināšanā

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Dagniju Greidāni,

11.m1 klases skolnieci Undu Lomanovsku,

11.m1 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

11.m2h klases skolnieci Diānu Vasiļjevu,

11.m1 klases skolnieku Kārli Kristiānu Dunduru,

11.m1 klases skolniekau Rolandu Barkānu,

11.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

11.m1 klases skolnieci Kristiānu Buli un 11.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1 klases skolnieci Beatrisi Bikovsku un 11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

11.m2 klases skolnieci Elīnu Batari,

11.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Zani Mežori,

11.m2h klases skolnieci Mariju Mahoņinu

ar iegūto 3.vietu

reģionālajā Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Vitai Seņkānei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Dainai Leščinskai, Sarmītei Arbidānei, Inārai Juškānei, Vitai Ulbicānei, Osvaldam Batņam un Jeģēnijam Trutņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.va klases skolnieku Armandu Saukānu,

10.b klases skolnieku Laimoni Tarandu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu

ar iegūto 1.vietu,

9.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

10.a klases skolnieci Sabīni Tihomirovu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 2.vietu,

9.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

9.m2 klases skolnieci Margitu Proveju,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

12.m1 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicība skolotājām Sandrai Zeltiņai un Zaigai Bogdanovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klases skolēniem.

Pateicība skolotājam Jevģēnijam  Trutņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.A klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu,

10.B klases skolnieku Laimoni Tarandu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Ivetai Garjānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

9.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.va klases skolnieci Santu Šusti,

12.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 2.vietu,

9.va klases skolnieci Laumu Danilāni,

9.m1 klases skolnieku Rodrigo Juganu,

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 3.vietu,

9.m1 klases skolnieku Valēriju Višķeru,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9., 10.-12.klasēm!

Pateicība skolotājām Ārijai Melnei un Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

10.B klases skolnieu Fedorovu Mikhailu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Līgai Andžānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

12.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki un

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiādē 11.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m2 klases skolnieku Mārtiņu Mikažānu un

9.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 2.vietu,

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Ilvu Lontoni (10.A klase), Gintu Bilinsku (12.m1 klase), Helēnu Apeli (12.m1 klase)

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģiona atlases

Latvijas kultūras kanona konkursā 2020-2021!

Pateicība par ieguldīto darbu skolotājai Inārai Juškānei.

Sveicam

7.b klases skolnieci Amandu Raudivi

ar iegūto 3.vietu,

7.b klases skolnieci Danielu Ciršu,

9.va klases skolnieci Kristiānu Balčūni

ar iegūto Atzinību

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija organizētajā 2021. gada atklātajā svešvalodu olimpiādē!

Paldies skolotājām Gaļinai Skačkovai un Marijai Viškerei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 1.vietu,

9.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku,

11.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

12.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 2.vietu,

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

9.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

10.a klases skolnieci Katrīnu Geidāni

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Ritai Kļaviņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

11.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.m2 klases skolnieci Brigitu Labanovsku,

11.m2h klases skolnieku Rihardu Zundu

ar iegūto 3.vietu,

12.hv klases skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu,

11.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājām Gaļinai Skačkovai, Olgai Supei, Olgai Gritānei un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

12.hv klases skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu panākumu veicināšanā un izglītojamo sagatavošanā.

Sveicam

par īpaši spēcīgu, radošu un interesantu domrakstu R.Blaumaņa 16.literārās prēmijas konkursā

9.m2 klases skolnieci Annemariju Oļševsku,

par iegūto 3.vietu

Latgales novada radošo darbu konkursā 7.-9., 10.-12.klasēm!

Sveicam skolnieci un paldies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Sveicam!

9.m2 klases skolnieci Evelīnu Daļecku

ar iegūto 1.vietu un galveno balvu 

starptautiskajā Centrāleiropas un Austumeiropas valstu PASCH skolu  fotokonkursā “Mazā laime”! 46 dalībnieki no 7 valstīm iesūtīja 71 fotogrāfiju un to aprakstus, no kurām kompetenta žūrija atlasīja labākās.

Sveicam

Ralfu Bilinsku no 11.M2H klases ar 1.vietu skotuvis runys konkursā “Vuolyudzāni”.

Paldies jaunietim un pedagogam I. Prikulei par ieguldīto darbu.

 

 

2019./2020.mācību gads

Sveicam

10.m1 klases skolnieku  Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu, 

10.m1 klases skolnieku  Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu

bioloģijas  valsts 42. olimpiādē!

Pateicamies bioloģijas  pedagogam Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 3.vietu

angļu valodas valsts 49.olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies angļu valodas skolotājai Olgai Supei par ieguldīto darbu.

Sveicam

LTV spēles “Gudrs, vēl gudrāks”  uzvarētāju 10.klašu grupā

Hubertu Zimacki!

Sveicam

11.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu,

11.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

11.m2 klases skolnieku Eduardu Kovalenko

ar iegūto 1.vietu,

11.m2 klases skolnieci Liene Bērziņu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

11.hv skolnieku Raiti Danielu Zvīdriņu,

11.hv klases skolnieku Ņikitu Jevstigņejevu

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Helēnu Apeli,

11.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu,

11.m1 klases skolnieku Danielu Semuli

ar iegūto 3.vietu

Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Indrai Gailītei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Ilonai Lagzdiņai, Dainai Leščinskai, Ļubovai Mitrošenko un Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,

12.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu,

10.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 2.vietu,

9.m klases skolnieci Evu Sausiņu,

9.m klases skolnieku Mairi Ladusānu,

9.m klases skolnieci Ilvu Lontoni,

10.m1 klases skolnieku Raimondu Petkeviču

ar iegūto 3.vietu,

12.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa”-

Gintu Bilinsku, Endiju Juškāni,  Diānu Bernāni,  Ilvu Lontoni,  Martu Mežali,  Amandu Mileiku,

Margitu Proveju,  Evu Kārklinieci, Undu Lomanovsku,  Aneti Teivāni, Madaru Arbidāni,

Žaklīnu Mičuli –

ar iegūto 1.vietu

vokālo ansambļu konkursā „Balsis 2020”.

Pateicamies skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu,

 8.m2 klases skolnieci Evelīnu Daļecku

ar iegūto 2.vietu,

8.va klases skolnieci Amandu Trokšu

ar iegūto 3.vietu,

8.va klases skolniecei Santai Šustei

par iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klasēm.

Pateicamies skolotājām Marijai Višķerei un Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m klases skolnieci Ilonu Sauli,

10.m2h klases skolnieku Ralfu Bilinski

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieci Oksanu Kupcovu,

9.m klases skolnieku Raivi Lustiku,

10.m2h klases skolnieci Elīnu Batari

ar iegūto 2.vietu

skatuves runas konkursa 1.kārtā Rēzeknes pilsētā.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei, Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu

Sveicam

7.m1 klases skolnieku  Eināru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

7.m2 klases skolnieci  Žaklīnu Mičuli,

8.m2 klases skolnieci Kristīni Trimalnieku

ar iegūto 2.vietu,

7.m2 klases skolnieku Linardu Strodu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm!

Pateicamies skolotājām Sandrai Drelingai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu  (Artūrs Talapins, Ervīns Jemeļjanovs, Matīss Bilinskis, Arvis Laizāns, Armands Latiševs-Čudars, Armands Lemps, Roberts Revizors, Reinis Rauza, Sarmis Paura)

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības telpu futbolā 2006.-2007. g. dz. jauniešiem!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku  Renāru Saukānu,

12.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Rolandu Barkānu,

11.m1 klases skolnieci Aiju Muravsku

 ar iegūto 2. vietu,

10.m1 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

11.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto 3. vietu,

9.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

12.m1 klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3. vietu,

11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Jauno Latgales ģeogrāfu skolas uzvarētāju komandu –

Mairi Ladusānu  (9.m klase), Juri Siliņu un Hubertu Zimacki (10.m1 klase), Elizabeti Rupo (12. klase)!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 2.vietu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu,

12.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3.vietu,

11.m2 klases skolnieci Evelīnu Ločmeli,

12.m1v klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku  Aivaru Mosānu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājam Jevģēnijam Truņevam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu

Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Marku Zeiļuku, Danielu Baranovskisu, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulniku, Vitāliju Jablonski, Eināru Aleksandroviču

ar iegūto 2.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “B” grupai!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Gintu Bilinsku (11.m1), Emīlu Zeltiņu (11.m1), Līgu Madaru Arcimoviču (12.m1h), Kristīni Deksni (8.m1) un Emīlu Bogdanovu (10.m2h) 

ar uzvaru

debašu spēlē angļu valodā!

Paldies visiem dalībniekiem, kas kaldināja uzvaru, – Rolanam Barkānam, Rihardam Zundam, Adriānam Sinijam, Armandam Vēkšējam, Elīzei Lācei.

Paldies skolotājai Olgai Supei par pasākuma organizēšanu, izglītojamo sagatavošanu debatēm.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu komandu – Rodrigo Juganu, Kristapu Krievu, Marku Zeiļuku, Danielu Baranovski, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulniku, Vitāliju Jablonski, Eināru Aleksandroviču

ar iegūto 1.vietu,

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu komandu  – Danielu Voicišu, Kristīni Deksni, Santu Šusti, Elīzu Zizlāni, Sintiju Berngardi, Baibu Lucijanovu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības basketbolā ”Oranžā bumba” 2004.-2005.g.dz. jauniešiem!

Pateicamies sporta skolotājai Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu,

12.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 2. vietu,

11.m2 klases skolnieci Līvu Danielu Borisovu

ar iegūto 3. vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies  skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu

Sveicam

8.va klases skolnieci Baibu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu,

8.va klases skolnieci Samantu Viļumu,

9.v klases skolnieci Beatrisi Lavrinoviču

ar iegūto 2. vietu,

8.va klases skolnieci Amandu Trokšu,

9.m klases skolnieci Lauru Teilāni – Batņu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Erlendu Juškānu, Reini Strankaļu, Gati Dembovski, Dāvi Ralfu Stivriņu, Kārli Kristiānu Dunduru,

Emīlu Bogdanovu, Rūdolfu Upi,  Renāru Saukānu

ar iegūto 2.vietu

 Latgales reģiona sacensības basketbolā “A” grupai (2001.-2003.dz.g.)!

Pateicamies skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2h klases skolnieci Samantu Šlendinu

ar iegūto 2.vietu,

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 3. vietu,

11.m1 klases skolnieku Emīlu Zeltiņu

ar iegūto 3. vietu,

12.m2h klases skolnieci Lauru Laizāni

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

 

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 1. vietu

10. klašu grupā XLIV atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē!

Paldies pedagogam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu un 12.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2. vietu 

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu konkursā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā!

Pateicamies skolotajam Edgaram  Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m klases skolnieci Lauru Teilāni -Batņu, 10.m1 klases skolnieku Hubertu Zimacki, 11.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku, 12.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto 1.vietu,

10.m1 klases skolnieku Juri Siliņu, 11.m2 klases skolnieci Rainitu Zavadsku,  12.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni 

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu, 12.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9. – 12.klasēm!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

Juri Siliņu, Lauri Lazovski, Rodrigo Juganu, Žaklīnu Mičuli

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2019./2020. mācību gada komandu čempionāts šahā!

Pateicamies skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m1 klases skolnieci Egitu Silkāni

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieces Laimu Bartecku, Lauru Sirmo un Katarinu Rēzi

ar iegūto 3.vietu

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā konkursā “Atstarotāju laboratorija – būšu redzams” 1.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies  skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Elīzu Lāci

ar iegūto 1.vietu

medijpratības iniciatīvā “Pilna Doma”!

Projektu īsteno Baltijas Mediju izcilības centrs ar British Council un ASV vēstniecības Latvijā atbalstu. “Pilna Doma” sadarbības partneri ir Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM un kustība Iespējamā Misija.

Sveicam

7.va klases skolnieci Katrīni Ivanovu

ar iegūto 1.vietu,

7.va klases skolnieku Armandu Latiševu – Čudaru

ar iegūto 2.vietu,

7.m2 klases skolnieku Rodionu Vasiļjevu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo iestāžu skolēnu konkursā “Topi par meistaru kokapstrādē”!

Paldies skolēniem un pedagogam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu!

Sveicam

10.m1 klases skolnieku Gustu Agafonovu

ar iegūto 2.vietu,

12.m1v klases skolnieku Raivi Pudenko

ar iegūto 3. vietu,

9.v klases skolnieci Annu Mariju Marčenko

ar iegūto Atzinību

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu.

10.m1 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 3. vietu

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei un Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Diānu Bernāni

ar iegūto 2.vietu,

10.m2h klases skolnieci  Samantu Borovikovu

ar iegūto 2. vietu

Latgales reģiona radošo darbu konkursā 10.-12.klasēm!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Līgu Madaru Arcimoviču (12.m2h klase), Katerinu Marcinkeviču (12.m2h klase) un Gintu Bilinsku (11.m1 klase)

ar iegūto 1.vietu

Latgales reģionālā konkursa “Latvijas Kultūras kanons” atlases 1.kārtā!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Elīnu MIčuli,  Amandu Lucijanovu,  Santu Springu, Lauru Kristiānu Šamanovu, Kristu Circeni, Ervīnu Tāraudu, Erlendu Juškānu, Ralfu Bilinski

ar iegūto 2.vietu

Latvijas skolēnu 73. spartakiādē volejbolā!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Matīsu Bilinski, Haraldu Fjodorovu, Armandu Latiševu-Čudaru, Mārtiņu Svalbu, Robertu Revizoru,

Arvi Laizānu, Eināru Saukānu, Ervīnu Rubeni

ar iegūto 1.vietu,

Katrīnu Ivanovu, Unu Utāni, Vinetu Grecku, Lindu Čuguni,  Viktoriju Harčenko, Egitu Silkāni, 

Ievu Augstkalni, Santu Zundu

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensībās volejbolā 2006.-2007.g.dz. meitenēm un zēniem!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē uzvarētājus! Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija piedalījās ar trīs komandām dažādās vecuma grupās: U-16 grupā un U – 19 grupā kopvērtējumā komandas ieguva godalgotās 3.vietas, bet U-13 komanda 4.vietu.

U-13 komandas sastāvs: Krišjānis Laizāns, Ervīns Jemeļjanovs, Laura Jermakova, Žaklīna Mičule, Vineta Grecka (individuāli)

U-16 komandas sastāvs: Rodrigo Jugans, Lauris Lazovskis, Santa Šuste, Oksana Kupcova

U-19 komandas sastāvs: Matīss Bilinskis, Mihails Barišnikovs, Alīna Krauja, Amanda Trokša

Individuāli Jaunāko kadetu U-13 grupā starp meitenēm godpilno 2.vietu izcīnīja Žaklīna Mičule, kas ir ļoti augsts sasniegums, jo viņa pirmo reizi piedalījās dambretes sacensībās.

Individuāli Kadetu U-16 grupā starp zēniem 2.vietu izcīnīja Lauris Lazovskis, kurš piekāpās tikai Rodrigo Juganam, kurš augustā Latvijas izlases sastāvā piedalījās pasaules čempionātā 64-lauciņu dambretē Bulgārijā.

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

17. oktobrī Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Ančupānu kartodromā notika Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons organizēja militarizētas stafetes “Iepazīsti militāro dienestu”. Militarizētā stafete “Iepazīsti militāro dienestu” tika organizēta ar mērķi interaktīvā veidā iepazīstināt jauniešus ar karjeras iespējām profesionālajā militārajā dienestā, kā arī veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām un interesēm.

Militarizētā stafete norisinājās karjeras nedēļas ietvaros un tajā jaunieši varēja pārbaudīt savas spējas un zināšanas dažādās disciplīnās – spēka vingrinājumos, mācību granātas mešanā, šaušanā, topogrāfijā un vēstures jautājumos. Pasākumā piedalījās 12 komandas no Kārsavas, Preiļiem, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju pārstāvēja divas komandas un abas ieguva godalgotās 1. un 2. vietu, 3.vieta Kārsavas vidusskolai. Komandas saņēma kausus, medaļas, diplomus un balvas.

  1. vietas ieguvēju komandā startēja: Lauris Stikuts, Dairis Caunītis -Augstkalns, Dins Mironovs, Jevģenijs Paramonovs, Edvīns Gaveika, Līga Madara Arcimoviča, Evelīna Pranča, Keita Ozere. Komandas pārstāvis sporta skolotāja Lolita Malinovska.
  2. vietas ieguvēju komandā startēja: Emīls Zeltiņš, Alens Taškāns, Ervīns Zlatkus, Meinards Naglis, Aivars Mosāns, Evija Krasjukova, Lāsma Novika, RiandaKirejeva. Komandas pārstāvis ģeogrāfijas skolotājs Juris Prīdāns.

Paldies komandu kapteiņiempar lielisku komandu saliedēšanu, sadarbību un izturību pasākuma laikā!

16.oktobrī Daugavpilī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu un meiteņu komandas piedalījās Latgales reģiona skolu sacensībās volejbolā. Sacensībās piedalījās Latgales reģiona skolu labākās septiņas zēnu un četras meiteņu komandas.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas meiteņu komanda ļoti spraigās spēlēs, cīnoties par katru punktu un spēlējot līdz trīs setiem, pārspēja Nautrēnu un Dagdas skolu komandas. Meitenes piekāpās tikai Daugavpils 10.vidusskolas meiteņu komandai trešā seta galotnē un ieguva augsto 2.vietu Latgales reģionā.

Komandā spēlēja: Amanda Lucijanova, Laura Kristiāna Šamanova, Krista Circene, Santa Springa, Sanita Bērziņa, Žaklīna Ločmele, Elīna Mičule

20191016_152316 20191016_154504

Septiņas zēnu komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kur Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas zēnu komanda savā apakšgrupā ieguva ceturto vietu.

Sasniegumu arhīvs:

sasniegumi 2018-2019

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.