Olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu plāns 2019./2020.mācību gadam

skat.https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/kalendars_2019_2020.pdf