Olimpiādes

12.03.2024. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notiek atklātā multidisciplinārā olimpiāde matemātikā un dabaszinātnēs 8.-10.klašu skolēniem.

Nolikums

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:c6692eec-c0d7-4880-9886-fce7d12ea60d