Karjeras ESF projekti

Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka un straujāka, taču ikvienam cilvēkam ir iespēja tai pielāgoties, ja vien ir vēlme nemitīgi apgūt jaunas zināšanas, attīstīt jaunas prasmes un pilnveidot jau esošās, mainīties līdzi laikam, saglabājot savu identitāti. Plānošana, darba organizēšana, vadīšana, kontrole, savu iekšējo un ārējo resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai ir vienas no svarīgākajām karjeras vadības prasmēm. Tikpat būtiskas ir arī prasme mācīties, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī iniciatīvas un uzņēmējdarbības gars.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā tiek īstenoti karjeras izglītības pasākumi, lai ikviens izglītojamais spētu atrast savu vietu dzīvē, būtu veiksmīgs, piepildītu sapņus un nestu Latvijas vārdu pasaulē, izvēloties sev piemērotāko izglītošanās ceļu un nodarbošanos.

  1. gadā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā tika uzsākta dalība projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001).

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas pie karjeras konsultanta, saņemt informāciju par izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases absolvēšanas, dažādām profesijām un citām tēmām saistībā ar karjeras attīstību.