Dabaszinības un matemātika

 Pieteikšanās olimpiādei ir slēgta, sakarā ar lielo dalībnieku skaitu.

Latgales novada  8. – 11. klašu atklātās

dabaszinību un matemātikas multidisciplinārās olimpiādes

 nolikums

Mērķi un uzdevumi:

 • Veicināt skolēnu spēju izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas, nestandarta uzdevumus dabaszinību un matemātikas jomā;
 • Veicināt lietpratīga skolēna, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā attīstībā, izaugsmi;
 • Veicināt Latgales novada matemātikas, dabaszinību jomas skolotāju sadarbību.

Olimpiādes norises laiks un vieta:

 • gada 16.marts;

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Viļānu iela 2, Rēzekne, Latvija, LV-4601

Olimpiādes dalībnieki:

 • Latgales reģiona izglītības iestāžu 8. – 11. klašu skolēni;
 • 3 skolēnu komanda no katras klašu grupas.

Olimpiādes organizētāji:

 • Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi;
 • Matemātikas jomas koordinatore Jeļena Pikuma sadarbībā ar dabaszinību jomas koordinatori Vitu Ulbicāni.
 • Matemātikas un dabaszinību jomas skolotāji.

Olimpiādes satura izstrāde:

Olimpiādes uzdevumus veido Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodiskā centra skolotāji. Olimpiādes jautājumu saturs kombinēts – ietver matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas tēmas. Zināšanu pārbaudes un pielietošanas uzdevumi, radoši uzdevumi.

Olimpiādes norise un dalībnieku pieteikšana:

 • Olimpiādes dalībniekus pieteikt līdz 2020. gada 6. martam.
 • Dalībniekus piesaka Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas mājas lapā http://www.rv1g.lv/sadaļā olimpiādes.
 • Olimpiādes dalībnieku skaits šogad ir ierobežots. Maksimālais skaits – 210, tāpēc lūgums savlaicīgi pieteikties.
 • Pieteikumā jānorāda olimpiādes dalībnieku vārds, uzvārds, klase un skolotāja vārds, uzvārds, kas pavadīs skolēnus un piedalīsies darbu vērtēšanā.
 • Uzdevumu risināšana no 10.00 līdz 13.00
 • Darbā pie katra uzdevuma būs norādīts maksimālais iegūstamo punktu skaits, kas atkarīgs no uzdevuma grūtības pakāpes.

 

Dalībniekiem nepieciešamie piederumi:

Līdzi jāņem pildspalva, zīmulis, lineāls, cirkulis, zinātniskais kalkulators. Formulu lapas nodrošinās organizatori.

Nedrīkst izmantot papildmateriālus, korektoru.

Visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā jābūt izslēgtām.

Olimpiādes vērtēšana:

Olimpiādes vērtēšanas komisiju veido Latgales novada dabaszinību un matemātikas jomu skolotāji. Vērtēšanas komisija tiek sastādīta pirms olimpiādes, kuras sastāvā ir pieteikto skolu vismaz divu dažādu mācību priekšmetu (matemātikas, dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas) skolotāji.

Godalgotās vietas tiek piešķirtas, ņemot vērā lielāko iegūto punktu summu.

Apbalvošana: Olimpiādes uzvarētāji saņems diplomus, atzinības rakstus, medaļas.

Valsts ģimnāzijām ir iespēja pieteikt divas komandas no katras klašu grupas.

Olimpiādes programma:

9.00 – 9.30                              dalībnieku reģistrācija;

9.30 – 10.00                            olimpiādes atklāšana;

10.00 – 13.00                          uzdevumu risināšana, darbu vērtētāji apspriež vērtēšanas kritērijus;

12.00 – 14.00                          pusdienas;

12.30                                       darbu vērtētāji sāks labot darbus;

Pēc darbu izlabošanas –          olimpiādes noslēgums, uzvarētāju apbalvošana, fotografēšanās.

 

Ja dalībnieki un skolotāji vēlas pusdienot, naudu par pusdienām (1,80 euro no cilvēka) pārskaita (viens cilvēks no skolas) uz sekojošu kontu līdz 10.martam.

Obligāti jānorāda – Latgales novada dabaszinību olimpiādei, skola, cilvēku skaits.

 

RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

Viļānu iela 2, Rēzekne

Reģ. nr. LV 90000025446

Konts: Swedbanka LV72HABA0551026246436

 

Kontaktpersona:Jeļena Pikuma, Rēzeknes pilsētas matemātikas jomas koordinatore: tālr.29355432;

e – pasts jelena.pikuma@inbox.lv

 

Nolikums ir ielūgums uz Latgales novada dabaszinību un matemātikas multidisciplināro olimpiādi.

 

Uz tikšanos!                                                                                                    Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde.