Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumi

Pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 2024.gada augustā  (valsts budžeta finansējums)

Datums/laiks/

norises vieta

PasākumsMērķauditorijaAnotācijaProgrammas vadītājs/-iPieteikšanās
20.08.2024.

plkst.10.00 – 15.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā” (6 stundas) Vispārējās izglītības iestāžu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas atbalsta personālsMetodisks atbalsts pedagogiem audzināšanas  darba profesionalitātes uzturēšanā.

 

Ilga Kušnere,  Mg. izglītības zinātnēs, LU doktora studiju absolvente pieaugušo pedagoģijā, TII absolvente,  sertificēta transpersonālās  psihoterapijas speciāliste, Eiropas transpersonālās  asociācijas psihoterapijas  sertifikāts,  zinātniski pierādītu pašizziņas metožu autore, izglītības jomas speciālistePieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/xRGZyZL8PN

 

22.08.2024.

plkst.9.00 – 15.30

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides programma “Vērtēšana mācīšanās atbalstam (formatīvā un summatīvā) matemātikā”(8 stundas)Vispārējās izglītības iestāžu 7.-12. klašu matemātikas skolotājiProgramma paredzēta vispārējās izglītības 7.-12.klašu pedagogiem – matemātikas priekšmeta skolotājiem. Programmā aktualizēti matemātikas skolotāja metodiskā darba aspekti.Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Jeļena Pikuma, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājaPieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/VbJjHRjLya

 

26.08.2024.

plkst.10.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Labbūtības veicināšana izglītības procesā vardarbības risku novēršanā un mazināšanā”(4 stundas)Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolotājiLabbūtības jautājums ir svarīgs visiem izglītības procesā iesaistītajiem, kā izglītojamajiem, tā arī pedagogiem. Labizjūta cieši korelē ar darba rezultātiem, īstenojot mācību saturu, balstītu kompetenču pieejā. Pieaug emocionālās vardarbības riski, kas ir vērsti arī pret pedagogu. Vardarbības mazināšana ir ārkārtīgi svarīgs aspekts ikviena indivīda labbūtībai.Sarmīte Arbidāne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības direktora vietniece

Indra Kolendoviča, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas sociālais pedagogs

Pieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/Cmj5gNUS50

 

27.08.2024.

plkst.11.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides kursi

“Iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumu pielietojuma principi, teipošanas pamati”(6 stundas)

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu sporta un veselības mācības skolotājiIkdienā skolēni ilgstošu laiku pavada piespiedu pozās, kas nelabvēlīgi ietekmē organisma sistēmas un balsta kustību aparātu. Izmantojot dažādas vingrinājumu pozīcijas, ir iespējams efektīvi sagatavot ķermeni fiziskai slodzei, kā arī atslābināt balsta kustību aparātu pēc fiziskās slodzes.Māris Klaučs, sertificēts fizioterapeitsPieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/nkUhvAYWYr

 

28.08.2024.

plkst.10.00 – 15.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides programma – augusta tikšanās

“Emocionālā veselība un kvalitatīva izglītība”(6 stundas)

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu

vadības komandas, atbalsta personāls, skolotāji

Uzmanības noturēšanas izaicinājumi, to iemesli, motivācijas mehānismiLR VISC

Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja, biedrības “Latvijas Autisma apvienība” vadītāja

 

 

 

 

Pieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/c27YZgTCT2

 

29.08.2024.

plkst.9.30 – 16.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Skatuves mākslas skate, sarunas, izrāžu noriseVispārizglītojošo izglītības iestāžu teātra mākslas skolotāji, izrāžu veidotāji, skatuves mākslas speciālistiProfesionālo teātru un citu skatuves mākslas apvienību piedāvāta mobilo izrāžu skate, lai iepazīstinātu tuvāko reģionu izglītības nozares darbiniekus,  programmas “Latvijas skolas soma” koordinatorus skolās, kā arī dažādu mācību satura jomu pedagogus ar piedāvājumu skatuves mākslas jomā un radītu iespēju vērot izrādes, satikties ar skatuves mākslas profesionāļiem“Assitej Latvijas nacionālais centrs”  (starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas ASSITEJ ( International Association Theatres Children and Youth www.assitej-international.org)Pieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/BW3wyf2MsR

 

29.08.2024.

plkst.9.00 – 11.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs

“Vardarbības aplis”

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu

vadības komandas, atbalsta personāls, skolotāji

Kā attīstās, eskalējas vardarbība. Emocionālā veselībaLīga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja, biedrības “Latvijas Autisma apvienība” vadītāja

 

Pieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/5MFvNd3YPW

 

30.08.2024.

plkst.10.00-12.00

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, Dzirnavu iela 3A

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs

“Kā izprast agresīvu uzvedību”

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu

atbalsta personāls, skolotāji, skolēnu vecāki

Kādi ir agresīvas uzvedības iemesliLīga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja, biedrības “Latvijas Autisma apvienība” vadītāja

 

Pieteikšanās līdz 09.08.2024.

https://forms.office.com/e/d4rzpKtVnq

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja Anita Deksne (anita.deksne@inbox.lv)