Karjeras izglītība

Dzīves piedzīvojums ir mācīties. Dzīves mērķis ir augt. Dzīves izaicinājums ir pārvarēt. Dzīves būtība ir mainīties. Dzīves noslēpums ir  uzdrīkstēties. Dzīves skaistums ir dot.

/Viljams Arturs Wards/

 Karjeras konsultants- Sandra Stikute

Konsultēju, informēju, izglītoju, atbalstu, motivēju karjeras attīstības jautājumos!

Palīdzēšu

-iepazīt sevi un daudzveidīgo profesiju pasauli

– apzināt savas intereses, prasmes, resursus, vērtības, stiprās un vājās puses

– izvērtēt savu pieredzi

– iegūt informāciju par studiju un skolēnu darba iespējām

– sagatavot konkurētspējīgu  CV un motivācijas vēstuli

– sagatavoties pirmajai darba intervijai

– izstrādāt tālākās rīcības plānu

– gūt atbalstu karjeras lēmumu pieņemšanā

– stiprināt motivāciju un pašapziņu

Piedāvāju

 • Individuālās karjeras konsultācijas
 • Tematiskās grupu karjeras konsultācijas

Konsultēju gan klātienē, gan attālināti ( zoom platformā) .

Sadarbojos

ar skolēniem

–  vecākiem

– skolas darbiniekiem, t.sk. atbalsta personālu

–  uzņēmumiem, nozaru speciālistiem

Pieteikšanās uz karjeras konsultācijām, iepriekš sazinoties ar karjeras konsultanti Sandru Stikuti

 • skolas 3-113. kabinetā
 • rakstot e-klasē
 • e-pastā sand112@inbox.lv
 • vai sms, whatsapp 26379334

Interneta resursi karjeras izglītībai

Sevis un profesiju izpētei

www.niid.lv- nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām, infografikas karjeras plānošanā, karjeras izvēles testi

https://www.prakse.lv/- sadaļā “Studijas” alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un tās atrašanās vietas

https://www.profesijupasaule.lv/- interaktīvs profesiju/amatu iepazīšanas rīks, kas savienots ar NIID.LV- profesiju apraksti, izglītības iespēju sadaļa, intervijas ar profesijās strādājošajiem savas jomas profesionāļiem

Karjeras izglītībai, atbalstam

https://europass.lv/- CV un motivācijas vēstules izveide, informācija par mobilitāti

https://jaunatneslietas.gov.lv/- informatīvs portāls jauniešiem

https://www.viaa.gov.lv/lv- karjeras atbalsts

https://www.ljp.lv/- Latvijas Jaunatnes padome

https://www.brivpratigie.lv/- brīvprātīgā darba iespējas

https://jaunatne.gov.lv/- informācija par jauniešu iespējām Eiropā, veicinot jauniešu aktivitāti un mobilitāti

https://www.izm.gov.lv/lv- LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa

Izglītības iespējas ārpus Latvijas

https://egoperfectus.lv/lv/pakalpojumi/augstaka-izglitiba-arzemes/- konsultācijas par studijām ārzemēs

https://egoperfectus.lv/lv/pakalpojumi/videja-izglitiba-un-apmainas-programmas-arzemes/- konsultācijas par vidējo izglītību ārzemēs

https://www.iefa.org/- stipendiju meklēšanas iespējas izglītības ieguvei ārzemēs

https://www.durbe.edu.lv/- studiju iespējas ārzemēs

https://afs.lv/- tiešsaistes programmas jauniešiem

http://www.izglitiba-arzemes.lv/- mācību iespējas, vasaras nometnes

https://euroguidance.eu/international-mobility/study-in- studiju iespējas un praktiska informācija par dzīvi ES valstīs

https://www.viaa.gov.lv/lv/studiju-celvedis-eiropa- studiju ceļvedis Eiropā

Skolēnu nodarbinātībai

https://www.nva.gov.lv/lv- Nodarbinātības aģentūras mājas lapa informācija par skolēnu vasaras nodarbinātību- https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem

Informācija vecākiem

https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=64&chapterid=1057

Elektroniski pieejamā grāmata vecākiem “Mans bērns izvēlas karjeru

Informācija pedagogiem

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba- mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Infografikas karjeras plānošanai www.niid.lv/infografikas

Karjeras izglītības mērķis: skolēna personības izzināšana, viņa interešu, dotumu, prasmju un vērtību atklāšana tā, lai skolēns, pazīstot sevi, spētu patstāvīgi veidot, vadīt un attīstīt savu karjeru, pieņemt lēmumus karjeras plānošanā un tos realizēt.

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem pieejamu karjeras izglītības programmas apguvi;
 2. Radīt kompetenču pieejā pamatotus pedagoģiskos apstākļus, kas katram skolēnam sniedz iespējas veidot un attīstīt karjeras vadības prasmes viņam vispiemērotākajā veidā;
 3. Sniegt skolēnam daudzveidīgas sadarbības iespējas ar pedagoģiskā personāla pārstāvjiem un citiem partneriem;
 4. Sniegt skolēnam iespējas saņemt profesionālu karjeras atbalstu, kas ietver šādus soļus:
  1. veidot katrā skolēnā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību;
  2. nodrošināt katram skolēnam iespēju apgūt informācijas tehnoloģiju un informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;
  3. izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību;
  4. sniegt skolēniem informāciju par pašnovērtēšanas metožu apguves iespējām;
  5. palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, intereses, prasmes un talantus, kas sekmē ar karjeras izvēlēm saistītu lēmumu pieņemšanu;
  6. veidot skolēnos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību;
  7. palīdzēt sistematizēt skolēnu sasniegumus un apzinātās prasmes, veidojot personīgo portfolio.

Visa dzīves jēga slēpjas nebeidzamā nezināmā iekarošanā, mūžīgajos centienos uzzināt vairāk.

/E.Zolā/

Apkopojot datus par Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 2022./2023.g. absolventu gaitām secinām, ka augstākā izglītība ir stabila vērtība, par ko liecina lielākās skolēnu daļas izvēle turpināt savu karjeras ceļu studējot gan augstskolās, gan koledžās.

Mēs lepojamies ar saviem absolventiem!

Esam gandarīti, ka no 66  9.klašu skolēniem mācības Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 2023./2024.mācību gadā  turpina 51 skolēns, t.i. , 77%.

Skolēnu izvēle palikt ģimnāzijā apliecina, ka skolā tiek nodrošināta kvalitatīva, mūsdienīga izglītība, labvēlīga vide katra izglītojamā personīgajai izaugsmei .