PASCH

PASCH projekta aktualitātes

 

 

 Jau 11 gadus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir starptautiskā PASCH skolu tīkla dalībniece un aktīvi piedalās vairākos projektos, ko realizē sadarbībā ar Gētes institūtu. Ik pēc trīs gadiem divpusējais sadarbības līgums tiek aktualizēts un parakstīts atkārtoti. Lai pārrunātu turpmākos darbības virzienus, iespējamos izaicinājumus un nepieciešamo atbalstu, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju 21. novembrī apmeklēja Gētes institūta Rīgā valodu nodaļas vadītāja Gizela Vāla ( Gisela Wahl) un Gētes institūta Prāgā eksperte Kordula Hunolda (Cordula Hunold). Izvērtējot līdzšinējā darba rezultātus un perspektīvas, tika nolemts parakstīt turpmākās sadarbības līgumu 2020. gada 24. janvārī Prāgā.

Šajā mācību gadā jau ir veiksmīgi realizēti vairāki pasākumi, kuri ne tikai uzlaboja skolēnu vācu valodas zināšanas, bet arī paplašināja redzesloku un sniedza interkulturālu pieredzi.

No 13. – 19. oktobrim mūsu skolēni Raitis Daniels Zvīdriņš, Evelīna Ločmele un Samanta Borovikova piedalījās skolēnu žurnālistikas seminārā Berlīnē, kur apguva prasmi vadīt intervijas, izvēlēties piemērotas fotogrāfijas un profesionāli veidot rakstus starptautiskajai virtuālajai skolēnu avīzei KLICK, kas ik mēnesi tiek papildināta ar jauniem bloga ierakstiem par skolēniem aktuālām tēmām. Ar rakstiem var iepazīties  https://blog.pasch-net.de/klick/ .

  1. klases skolniece Laura Laizāne piedalījās fotokonkursā “ Vērtības un pasaules: kas mums ir svarīgi” un ieguva veicināšanas balvu. Ar uzvarētāju fotogrāfijām un to aprakstiem var iepazīties http://blog.pasch-net.de/deutschinmoe/archives/190-PASCH-Foto-Wettbewerb-Werte-und-Welten-was-uns-wichtig-ist.html

Mūsu  sadarbība ar Gētes institūtu piedāvā iespējas ne tikai mūsu skolas izglītojamajiem, bet arī citu pilsētas skolu audzēkņiem ,kas apgūst vācu valodu.

  1. oktobrī Rēzeknē viesojās vācu burvju triku meistars Tobias Campoverde, kurš divās izrādēs Latgales vēstniecībā GORS iedvesmoja pilsētas 5. – 8. klašu skolēnus apgūt vācu valodu.
  2. novembrī Latgales vēstniecībā GORS skolēni, kas apgūst vācu valodu, noskatījās Vācijā tapušu mākslas filmu “Wunder von Bern”.
  3. novembrī Rēzeknes sākumskolas audzēkņiem bija iespēja noskatīties jautru teātra uzvedumu vācu valodā “Der kleine Erdvogel”, kas paredzēts bērniem bez priekšzināšanām vācu valodā.

Vasaras brīvlaikā Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolēniem ir iespēja doties garākos izglītojošos braucienos uz Vāciju, saņemot stipendijas. 08. 08. 2019. – 07. 09.2019. Raitis Daniels Zvīdriņš uzlaboja savas vācu valodas prasmes Vācijā, dzīvojot viesģimenē, apmeklējot nodarbības skolā un iepazīstot Vācijas pilsētas Bonnu, Ķelni, Berlīni un Minheni.

Kā katru gadu, arī šogad divi skolēni – Juris Siliņš un Huberts Zimackis – ieguva stipendijas dalībai valodas un atpūtas nometnē Vācijas dienvidos, Salemā  4. 08. – 24. 08. 2019.

Skolēniem, kuri izvēlas apgūt vācu valodu mūsu skolā,  ir plašas iespējas pilnveidot sevi dažādās jomās, ceļot, iepazīties ar vienaudžiem citās valstīs, nokārtot starptautiski atzītu vācu valodas eksāmenu, iegūt balvas starptautiskos konkursos.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  Ginta Lubgāne

Sadraudzības projekts ar Alberta Einšteina ģimnāziju Vācijā

Jau vairākus gadus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija aktīvi piedalās starptautiskā PASCH projekta aktivitātēs, kas sniedz daudzas iespējas skolēniem, kuri apgūst vācu valodu. Dalība jauniešu nometnēs Vācijā, žurnālistikas semināros Berlīnē, starptautiskos konkursos un projektos ļauj izmantot un uzlabot  vācu valodas zināšanas. Pateicoties Gētes institūta atbalstam, skolēniem ir iespēja nokārtot Goethe Zertifikat eksāmenu un iegūt starptautiski atzītu vācu valodas diplomu.

Iepriekšējā mācību gada noslēgumā skola saņēma piedāvājumu no Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītāja Mihaela Haukes kunga piedalīties sadraudzības projektā ar Vācijas Noibrandenburgas ģimnāziju. Iepazīstoties ar informāciju skolas mājas lapā, atklājās, ka Alberta Einšteina ģimnāzija (www.aeg-nb.de) ir skola ar padziļinātu matemātikas, informātikas un dabaszinātņu apguvi un augstiem sasniegumiem.

Lai iepazītos un pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas, 2017. gada 28.un 29. jūnijā notika Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora Dr. J.Poplavska un A. Einšteina ģimnāzijas direktora Dr. D. Kitlera tikšanās Noibrandenburgā. Sarunās piedalījās M.Hauke,  G.Lubgāne , A.Plaths un A. Einšteina ģimnāzijas skolotāji.

Sarunās tika pārrunātas abu valstu izglītības sistēmu atšķirības, aktualitātes, mūsdienu izaicinājumi un mērķi. Sarunu noslēgumā tika secināts, ka mūsu skolām ir daudz kopīga. Lai iepazītu mūsu skolu, tika nolemts novembrī organizēt Alberta Einšteina ģimnāzijas skolēnu un skolotāju vizīti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā, kas būtu veiksmīgs sākums ilglaicīgai un produktīvai  partnerībai. Tā būs jauna pieredze skolēniem, skolotājiem un viesģimenēm.