Vācu valodas apguves iespējas

Kā pašlaik zināms, no 2026./2027. mācību gada Latvijas skolās plānots pakāpeniski atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un tās vietā nodrošināt kādas Eiropas valodas mācīšanu. Viena no tām noteikti būtu vācu valoda.

Kāpēc mācīties tieši vācu valodu?

Vācijas vēstniecība ir izdevusi brošūru, kas piedāvā gan atbildes uz šo jautājumu, gan arī sniedz praktisku informāciju par Latvijā pārstāvētajām Vācijas institūcijām, kuras piedāvā iespējas iegūt un pilnveidot vācu valodas zināšanas gan Vācijā, gan Latvijā, kā arī sniedz informāciju par studiju un stipendiju ieguves iespējām Vācijā. Tajā sniegts arī pārskats par tālākizglītības piedāvājumiem skolotājiem, kuri māca un pasniedz vācu valodu Latvijas skolās un augstskolās.

 Pilnībā izprotot problēmu ar svešvalodu, tostarp vācu valodas, skolotāju trūkumu, lūdzam Jūs nosūtīt šo pdf formāta brošūru skolām, kurās tiek mācīta vai kuras plāno mācīt vācu valodu.

Ar lūgumu ievietot to skolu mājas lapās, kur tā būtu pieejama skolēniem un viņu vecākiem.

 Brošūra latviešu valodā: https://t1p.de/8hojr

PASCH projekta aktualitātes

 

 

Kopš 2008.gada  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir starptautiskā PASCH skolu tīkla dalībniece https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/eng/pas.html  un aktīvi piedalās vairākos projektos, ko realizē sadarbībā ar Gētes institūtu. Ik pēc trīs gadiem divpusējais sadarbības līgums tiek aktualizēts un parakstīts atkārtoti. Lai pārrunātu turpmākos darbības virzienus, iespējamos izaicinājumus un nepieciešamo atbalstu, 2022.gada 16.novembrī notika Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas  direktora J.Poplavska virtuālā tikšanās ar Gētes institūta Rīgā valodu nodaļas vadītāju Gizelu Vālu un Gētes institūta Prāgā eksperti Anki Demmerlingu . Izvērtējot līdzšinējā darba rezultātus un perspektīvas, tika nolemts parakstīt turpmākās sadarbības līgumu.

Attēlā no kreisās: G.Lubgāne, G.Vāla, M.Višķere

2022.gada 11.novembrī notika virtuālā PASCH skolu projekta koordinatoru un mācībspēku tikšanās ar projekta vadītājiem Prāgā, Varšavā un Budapeštā, lai apspriestu sadarbības līguma parakstīšanas priekšnoteikumus un nākamajā gadā paredzētos pasākumus.

Šajā mācību gadā jau ir veiksmīgi realizēti vairāki pasākumi, kuri ne tikai uzlaboja skolēnu vācu valodas zināšanas, bet arī paplašināja redzesloku un sniedza interkulturālu pieredzi.

No 26.-30 . oktobrim 10.klases skolniece Vineta Grecka piedalījās skolēnu žurnālistikas seminārā Berlīnē, Potsdamā, kur apguva prasmi vadīt intervijas, izvēlēties piemērotas fotogrāfijas un profesionāli veidot rakstus starptautiskajai virtuālajai skolēnu avīzei KLICK, kas ik mēnesi tiek papildināta ar jauniem bloga ierakstiem par skolēniem aktuālām tēmām.

Ar rakstiem var iepazīties https://www.pasch-net.de/de/projekte/schuelerblog/schuelerredaktionen/klick.html  .

Nākamais seminārs paredzēts 2023.gada septembrī un tajā būs iespēja apgūt kvalitatīvu video sižetu veidošanu.

Visa mācību gada garumā notiek gatavošanās Goethe- Zertifikat vācu valodas eksāmenam dažādos līmeņos, kas mūsu skolas izglītojamajiem ir bez maksas.

2022./ 2023.m.g. 2.semestrī RV1.Ģ realizē starptautisko jauniešu tikšanās projektu “Mūzika mūs vieno”. Sadarbībā ar Igaunijas  NARVA VANALINNA RIIGIKOOL jauniešiem skolēni iepazīst dažādu stilu vācu mūziku, padziļina vācu valodas zināšanas un iegūst valodas lietojuma pieredzi.  Par projekta līdzekļiem tiks iegādāti sitamie instrumenti. Maijā Rēzeknē notiks Narvas un Rēzeknes jauniešu tikšanās un koncerts, kurā jaunieši izpildīs savas iecienītākās vācu dziesmas.

Pašreiz notiek 9.- 10.klašu skolēnu pieteikšanās valodu nometnes stipendijām Vācijā. Jugengkurse nometne notiks no 30.07.- 19.08.2023. pilsētā Benediktbeuern.

2022.gada 10.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 9.- 11. klašu skolēnu komanda piedalījās simulācijas spēlē  “Klimatneitrāla pilsēta” https://www.goethe.de/ins/lv/lv/spr/unt/ver/aus.html , kuru īsteno Gētes institūts sadarbībā ar skolām dažādās valstīs, tostarp Čehijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Indijā. Projekta noslēgumā notika starptautisks tiešsaistes pasākums, kura laikā tika prezentēts katras valsts veiksmīgākais video, ko dalībnieki izveidojuši projekta ietvaros. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandas video tika atzīts par vienu no labākajiem.

Video apskatāms šeit : https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/aus/22s/let/24332623.html

 

Attēlos: Ģimnāzisti piedalās simulācijas spēlē “Klimatneitrāla pilsēta”.

Vidusskolas posma izglītojamie darbojas projektā “Taisnīguma ceļa zīmes”. Jaunieši tiek aicināti aizdomāties, ko nozīmē taisnīgums mūsdienu sabiedrībā. Projekta gaitā tiek veidoti skaidrojoši teksti, kolāžas, fotogrāfijas un intervijas, lai aktualizētu šo sabiedrībai aktuālo jautājumu.

2023.gada 2.semestrī ir uzsākts digitālais teātra projekts  “ PASCH-Kleinkunstbühne”, kurā piedalās četras 8.- 10.klašu izglītojamās, pilnveidojot savas mākslinieciskās pašizpausmes prasmes un uzlabojot vācu valodas zināšanas.

Skolēniem, kuri izvēlas apgūt vācu valodu mūsu skolā,  ir plašas iespējas pilnveidot sevi dažādās jomās, ceļot, iepazīties ar vienaudžiem citās valstīs, nokārtot starptautiski atzītu vācu valodas eksāmenu, iegūt balvas starptautiskos konkursos.