Vēstures konkurss Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu 6. klašu skolēniem „Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana”

Šī gada 11. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās vēstures konkurss “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” 6. klašu skolēniem. Konkursu organizēja Rēzeknes Sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldi, ar mērķi radīt interesi par Latvijas valsts dibināšanas vēsturisko attīstību, valstiskās neatkarības atjaunošanas norisi un rezultātiem, paplašināt skolēnu zināšanas un veicināt patriotisma un valstiskās identitātes apziņu. Konkursa jautājumus sagatavoja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji. Skolēni pildīja zināšanu pārbaudes, to pielietošanas un radošos uzdevumus.

Konkursā piedalījās Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu (Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 5. pamatskola, Rēzeknes 6. pamatskola) 6. klašu skolēni un demonstrēja savas zināšanas par Latvijas valsts dibināšanu, neatkarības atjaunošanu, atpazina un raksturoja valstiski nozīmīgas personības. Konkursa dalībnieki izrādīja lielu interesi un ar aizrautību veica uzdevumus. Veicot radošo uzdevumu, proti, piedāvājot tūristiem maršrutu idejas Rēzeknē, lai apskatītu objektus, kas saistīti ar Latvijas valsts izveidi un neatkarības atjaunošanu, tika prezentēts maršruts, iekļaujot piemiņas vietu “Latgales kongresam 100”, pieminekli “Vienoti Latvijai”, kā arī Rēzeknes Tirdzniecības skolu, kur šobrīd atrodas MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola. Skolēni nepadevās apmulsumam, skaidri un nosvērti pievērsās uzdevumiem un, strādājot kopā, guva panākumus un gandarījumu par paveikto.

Mazie rēzeknieši saliedētās un atbalstošās komandās parādīja plašas zināšanas, iegūstot arī godalgotās vietas:

  • Rēzeknes sākumskolas komanda izcīnīja 1. vietu;
  • Rēzeknes 5. pamatskolas komanda un Rēzeknes 6. pamatskolas komanda dalīja 2. vietu;
  • Rēzeknes 2. vidusskolas komanda bija gandarīta ar 3. vietu;
  • Rēzeknes Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija ieguva 4. vietu.

Svarīgi atcerēties ne tikai par konkursa dalībniekiem, bet arī par tiem, kas ļāva zināšanu pārbaudei noritēt. Paldies par ieguldīto darbu, pacietību un atbalstu 6. klašu skolēnu skolotājām, kas bija līdzās saviem audzēkņiem un deva viņiem pārliecību par savām spējām!

Lielu pateicību izsakām arī konkursa atbalstītājiem – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas administrācijai un SIA “GJ Grupa” valdes loceklim G. Juškānam, I. Juškānei par atbalstu! Paldies, ka radījāt iespēju veicināt skolēnu interesi par vēsturi, valstiski nozīmīgiem notikumiem un procesiem, valsts pārvaldes padziļinātāku izpēti un zināšanu paplašināšanu!

Paldies arī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamajiem – M. Mikažānam, A. Pavlovskai, B. Vēkšējai, M. Teicānei un S. Ivonei – par sniegto palīdzību konkursa vadīšanā.

Paldies gan dalībniekiem, gan vadītājiem, gan atbalstītājiem par ieguldījumu mūsu valsts vērtību un vēstures saglabāšanā un aktualizēšanā!

Rakstu sagatavoja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11.d klases skolnieks Mārtiņš Mikažāns