Erasmus+

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerību projektos (01.09.2019.-31.08.2022.) “Our Past Our Future” (līgums 2019-1-IT02-KA229_062420_2, koordinatorvalsts Itālija, INSTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  E.FERMI-G. FILANGIERI, dalībskolas – DR.KEMAL NACI EKSI ANADOLU LISESI (Turcija), 3o Geniko Lykeio Katerinis (Grieķija), Liceul Tehnologic ” Dr. Florian Ulmeanu”(Rumanija) un projektā “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube” (līgums 2019-1-ES01-KA229_065579_2, koordinatorvalsts Spānija, IES Princesa Galiana, dalībskolas  – LICEO SCIENTIFICO “G. ASELLI” (Italija), 149th School Sofia (Bulgārija). Projekta aktivitātes un mobilitātes tiek finansētas Erasmus+programmas ietvaros saskaņā ar līgumu ar VIAA. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

Projekta Erasmus +  STEM C1 apmācības Turcijā.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots, projekta koordinators Inta Ozolniece piedalījās projekta apmācībās Turcijā (Antālijā). Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizētas izglītojošas nodarbības STEM jomā. Partneriem bija unikāla iespēja apmeklēt pirmo un vienīgo profesionālo aviācijas vidusskolu Turcijā ( Aksu Aircraft Maintenance Tehnology Vocational and Tehnical Anatolian High School.) Skolā mācās jaunieši līdz 17 gadiem, skolas programma ir paredzēta 4 gadiem.

Tā kā projekta mērķis ir attīstīt skolotāju un pedagogu kompetences – īpaši integrēto STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) mācīšanas prasmes, kas balstītas uz sadarbības problēmu risināšanu (CPS), tad starp projektā iesaistītajām valstīm notika pirmā dalīšanās pieredzē (C1 ).

Ģimnāzijas pedagogi ļoti pozitīvi izteicās par projektu: “Mēs ļoti novērtējam iespēju apmeklēt Turciju. Tā ir pavisam citāda kultūra un dzīvesveids. Paldies Erasmus+ projektam par šīm sniegtajām iespējām. Mēs dzīvojam dinamiskā tehnoloģiju attīstības laikmetā, kurā katrai prasmei, ko mācām bērniem, jāpaver   spēju atrast savu dzīves ceļu. Mūsdienu bērniem jābūt daudzfunkcionāliem, elastīgiem un spējīgiem efektīvi rast problēmu risinājumus, t.sk. tām, kas saistās ar tehnoloģijām. Šis pieredzes apmaiņas brauciens Erasmus+ programmā deva iespēju apskatīt kā STEM priekšmetos strādā citās valstīs un gūt noderīgas atziņas priekš sevis, kas noderēs turpmākajā darbā.

Programmas galvenais princips – ir dalīties pozitīvā mācību pieredzē. Pasākuma organizatori bija pacentušies, lai mēs justos ļoti gaidīti, iepazīstinot ar Turcijas tradīcijām, ēdieniem, unikāliem apskates objektiem, mācību programmām, skolām, mācību materiāliem, praktiskām nodarbībām, kas ir neaizstājama pieredze turpmākajam darbam. STEM (science, technology, engineering, math) – šie mācību priekšmeti un zinātnes nozares ir tās, uz kurām balstās mūsdienu un nākotnes skolēni, attīstot loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, tāpēc savstarpēja valstu sadarbība to noteikti veicina. Man ļoti patika šis brauciens, gūtās atziņas noteikti izmantošu mācību procesā.

Atgriežoties no projekta apmācībām ar saviem iespaidiem projekta dalībnieki dalījās ar kolēģiem un sniedza informāciju par uzņemošās partnervalsts darbības sfērām un izglītības sistēmu. Erasmus+ personāla mobilitāte ir noderīga, lai veicinātu savstarpēju sadarbību starp skolām un gūtu jaunu pieredzi, ko turpmāk var integrēt ikdienas darbā.

Pateicamies ģimnāzijas pedagogiem un projekta dalībniekiem par ieguldīto laiku pirmajā mobilitātes norisē un īstenošanā.

Projekts. Skolu daudzpusējās partnerības projekts “Apmācība dzīvei: līderības iniciatīva Eiropai”(“Training for life: leadership initiative for Europe”(2013 – 2016)). Projekta dalībvalstis – Rumānija (koordinatori), Polija, Portugāle, Lietuva, Latvija, Dānija, Horvātija, Turcija, Ungārija un Itālija.