Karjeras izglītības pasākumi 2016./2017.

“Maizes pasaule”

 

 1. gada 24. maijā Aglonas Maizes muzejā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Maizes pasaule”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par maizes izgatavošanas procesu un izzināt šajā procesā iesaistīto profesiju pārstāvju darba apstākļus, īpatnības u.c. aspektus.

Nodarbības laikā notika maizes muzeja vadītājas un maizes cepējas stāstījums par maizes nozīmi cilvēka dzīvē, tās būtību un pagatavošanas īpatnībām.

Izglītojamajiem tika dota iespēja katram pašam izcept savu maizes kukulīti.

23_Maizes_muzejs

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Tehnobuss”

 

 1. gada 24. maijā Rēzeknes Festivāla parkā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Tehnobuss”, kura organizēšanas mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes specialitātēm, elektrotehniku un elektroniku.

Pasākumā tika īstenota izglītojamo dalība pārvietojamā mācību laboratorijā, kur instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentēja iekārtas, izskaidroja mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu, konsultēja par karjeras iespējām (informācija par profesijām, vakancēm darba vietām un atbilstošām mācību iespējām).

Izglītojamajiem bija praktiskas iespējas darboties ar programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem (frēze un virpa), automatizācijas mini – rūpnīcas “Festo”mezglu, “Festo” pneimatikas stendu, 3D printeri, mehānikas eksperimentu darba galdu.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Manas karjeras iespējas”

 

 1. gada 24. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā nosrisinājās karjeras izglītības pasākums “Manas karjeras iespējas”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par to, pēc kādiem kritērijiem izvērtēt nākotnes karjeras iespējas, lai pēc iespējas atbilstošāk savām iespējām un sociālekonomiskās vides attīstības faktoriem izvēlētos savu nākotnes profesiju.

Nodarbības laikā pasākuma vadītājs informēja par karjeras attīstīšanu uzņēmējdarbības jomā, par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, personīgajām piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm. Stāstījums sevī ietvēra informāciju arī par tehnoloģiju attīstības tendencēm un radīto iespaidu uz nākotnes profesijām un nodarbinātību.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Pirtnieks – veselības kalējs”

 

 1. gada 22. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā nrisinājās karjeras izglītības pasākums “Pirtnieks – veselības kalējs”, kura ietvaros sertificēts pirtnieks sniedza informāciju par savu amatu, tā īpatnībām, pozitīvajiem un negatīvajiem darba aspektiem, par pirts vēsturi, par vienīgo skolu Latvijā (un Eiropā), kur varapgūt pirtnieka amatu. Tāpat stāstījums sevī ietvēra informāciju par pirtnieka darbā izmantotajiem priekšmetiem (dažādu augu slotiņas, masāžas rīki, cepures) un vielām (ķermeņa skrubji, medus, augu sīrupi), to nepieciešamību un pielietojumu. Notika paraugdemonstrējumi dažu priekšmetu izmantošanā, kā arī augu sīrupu degustācija.davPasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Juridiskā izglītība kā juridisko profesiju izvēles iespēja”

 

 1. gada 19. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Juridiskā izglītība kā juridisko profesiju izvēles iespēja”.

Pasākuma laikā jurists informēja par juridisko profesiju darbības virzieniem un daudzšķautņainību artkarībā no tiesu nozares, kā arī par tiesiskā regulējuma pārzināšanas būtisko nozīmi ne tikai profesionālajā, bet arī personīgajā dzīvē:

 • ko sevī ietver jurista profesija (daudz jālasa, jāspēj noskaidrot noteikumos iekļauto jēdzienu un satura nozīmi, atrast informāciju, jāprot komunicēt ar cilvēkiem;
 • informācija par juridiskās izglītības līmeņiem (1. un 2. līmeņa augstākā izglītība un iegūstamā kvalifikācija, studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā);
 • darba iespēju novirzieni, pabeidzot studijas (admnistratīvās tiesības, civiltiesības, krimināltiesības).davPasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Skaņu pasaule”

 

 1. gada 18. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā nosrisinājās karjeras izglītības pasākums “Skaņu pasaule”, kura ietvaros logopēds informēja par savu profesiju, tās specifiku, darba iespējām, par izglītības iestādēm, kur šo profesiju var apgūt un kādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, lai veiksmīgi strādātu šajā jomā.

Nodarbības vadītājs sniedza arī informāciju par logopēda darbā izmantotajiem instrumentiem (speciāli stieples kociņi mēles turēšanai, pacelšanai un masāžai, stabulītes lūpu trenēšanai, roku muskulatūras trenēšanas bumbas un gredzeni u.c. priekšmeti).

Pasākuma laikā izglītojamie piedalījās dažādos praktiskajos uzdevumos – kā noteikt, vai cilvēks pareizi izrunā visas skaņas, kā mācīt un mācīties izrunāt skaņas un burtus.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Psihologa karjeras izaugsmes iespējas”

2017. gada 18. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Psihologa karjeras izaugsmes iespējas”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par profesionālās darbības un karjeras izvēles nozīmi cilcēka dzīvē, kā arī noskaidrot, kādi ir priekšnosacījumi psihologa profesijas apguvei.

Nodarbības ietvaros notika psihologa lekcija – diskusija ar izglītojamajiem par to, cik svarīgi ir detalizēti apsvērt dažādus faktorus, izvēloties sev piemērotāko izglītības un nodarbošanās jomu.

Izglītojamajiem tika nodrošināta iespēja piedalīties radošajā darbnīcā ar mērķi izveidot savu profesionālo paštēlu, kā arī piedalīties praktiskajos uzdevumos, ar mērķi gūt priekšstatu par to, kā norisinās psiholoģiskais grupu treniņš.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Kāpēc darīt, ja var nedarīt?”

2017. gada 15. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Kāpēc darīt, ja var nedarīt?”, kura laikā notika pasākuma vadītāju lekcija – diskusija par to, cik svarīgi ir pilnveidot prasmi nospraust un sasniegt izvirzītos mērķus, iesaistīties dažādās aktivitātēs, izmantot piedāvātās iespējas un izrādīt iniciatīvu, lai veicinātu pašizaugsmi, iepazītu dažādas profesijas un saprastu, kāda profesionālā joma ir piemērotākā.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Manas karjeras veidošana”

 

 1. gada 15. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Manas karjeras veidošana”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem pilnveidot sevis prezentēšanas (tostarp – sociālajos tīklos) un komunikācijas prasmes.

Nodarbības ietvaros notika pasākuma vadītāju lekcija – diskusija par to, kas ir prezentācija, kas ir sociālie tīkli, kādu pirmo iespaidu rada sociālo tīklu profila bilde, kā jāveido prezentācijas, ko prezentācijas laikā nevajag darīt, kādai ir jābūt ķermeņa valodai uzstāšanās laikā.

Tika nodrošināta arī izglītojamo dalība praktiskajos uzdevumos: mācīties izveidot veiksmīgas karjeras attīstībai atbilstošu sociālo tīklu profila foto, kā arī mācīties izteikties īsi un konkrēti.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Amatnieku meistari”

 

 1. gada 12. maijā amatnieku un zirglietu izgatavošanas Mazajā amatnieku skolā – Z/S “Apkalnmājas” norisinājās karjeras izglītības pasākums “Amatnieku meistari”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par amatnieka darba specifiku, īpašu vērību pievēršot ādas izstrādājumu un zirglietu darināšanas amatu īpatnībām.

Nodarbības ietvaros notika ekskursija ar amatnieces stāstījumu par:

 • ādas veidiem un izstrādājumu tapšanas īpatnībām,
 • zirglietu daudzveidību,
 • dzimtas un Latgales tradicionālā dzīvesveida mantojumu,
 • Rēzeknes novada amatniecības tradīcijām,
 • zirgkopības pamatiem – tika apskatītas šādas tēmas: zirgkopības vēsture, zirgu selekcija, audzēšana un turēšana, zirga eksterjera īpatnības, darbaspējas.

Pasākuma laikā notika arī ekspozīcijas zāles un amatnieku darbnīcas apskate, kā arī izglītojamo dalība Mazajā Amatnieku skolā – skolēniem tika dota iespēja apgūt praktiskas iemaņas ādas izstrādājumu izgatavošanā.14_Apkalnmajas

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Brīnumainā aizkulišu pasaule”

 

 1. gada 11. maijā Austrumlatvijas koncertzālē “GORS” notika karjeras izglītības pasākums “Brīnumainā aizkulišu pasaule”, kura ietvaros izglītojamajiem bija iespēja vērot un iepazīt kaņu un gaismu operatora, informācijas centra speciālista, dažādu tehnisko darbinieku darbu klātienē, kā arī iepazīt tādas profesijas kā pasākumu producents, projektu vadītājs, mārketinga speciālists (darba pienākumi, darba vide, aprīkojumu, ko izmanto konkrēti darbinieki, apstākļi, kas jāņem vērā, darbojoties konkrētajā profesijā, nepieciešamā izglītība, lai apgūtu profesiju).

Pasākuma ietvaros notika arī ekskursija a Austrumlatvijas koncertzāli „GORS”, ar mērķi apskatīt mazo un lielo zāli, to skatuves un aizkulises, mākslinieku telpas, deju zāli, jumta terasi, semināru un konferenču zāles, izbraukt ar lielo kravu pārvadāšanas liftu, gūt priekšstatu par visām iespējām un pasākumiem, ko piedāvā realizēt šajā ēkā.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Zinātkāres diena skolā”

2017. gada 9. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika karjeras izglītības pasākums “Zinātkāres diena skolā”, kura organizēšanas mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par zinātni un tehnoloģijām, gūt priekšstatu par tādām profesijām kā fiziķis un ķīmiķis.

Nodarbības ietvaros pasākuma vadītājs sniedza informāciju par eksakto zinātņu nozīmi cilvēka dzīvē un karjeras attīstībā. Izglītojamajiem bija iespēja gan skatīties, gan pašiem piedalīties eksperimentu veikšanā, kuru laikā skolēni varēja novērot dažādu fizikālu un ķīmisku reakciju rezultātā radušos procesus un vielas.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Animācijas pasaule”

 

2017. gada 9. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Animācijas pasaule”, kura ietvaros izglītojamie guva priekšstatu par animācijas jomā iesaistīto profesiju (režisors, mākslinieks, scenārija autors, animators, skaņu režisors) darba specifiku un darba apstākļiem, kā arī noskaidroja informāciju par šo profesiju apgūšanas iespējām un nepieciešamo izglītību, lai tajās varētu strādāt.

Nodarbības laikā vadītāji sniedza informāciju par animācijhas filmu veidiem (leļļu, zīmētā, plastilīna un aplikāciju animācija, 2D datoranimācija, animācija uz stikla).

Izglītojamajiem arī bija iespēja piedalīties meistarklasē, ar mērķi apgūt zīmētās un aplikāciju animācijas pamatus.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Skaistas vietas Latvijā”

 

 1. gada 8. maijā Lūznavas muižā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Skaistas vietas Latvijā”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par gida un pavāra profesiju būtiskākajiem aspektiem, specifiku, pieprasījumu darba tirgū un prestižu sabiedrībā, kā arī par nepieciešamo izglītību šajās jomās.

Nodarbības ietvaros izglītojamajiem tika dota iespēja piedalīties pavāra meistarklasē un gatavot “pop cake” jeb tā saucamās ātri pagatvajomās ballīšu kūciņas.

Ņemot vērā to, ka pasākums norisinājās Lūznavas muižā, izglītojamie pasākuma laikā varēja apskatīt nesen atjaunoto muižu un tajā izvietotās mākslas darbi izstādes.

10_Luznava

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Foto darbnīca”

 

 1. gada 2. maijā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Foto darbnīca”, kura ietvaros izglītojamie guva priekšstatu par fotogrāfa profesiju, tās īpatnībām, pozitīvajiem un negatīvajiem darba aspektiem.

Nodarbības laikā profesionāls fotogrāfs sniedza informāciju par nepieciešamo izglītību, lai varētu sekmīgi strādāt šajā profesijā, kur to var apgūt, kādām personiskajām rakstura īpašībām ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš varētu apgūt visas nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Pasākuma ietvaros notika arī fotogrāfa vadīta meistarklase, kuras laikā nodarbības dalībnieki guva ieskatu par tādām tēmām kā “kompozīcija un objektīva nozīme”, “kas kadrā ir galvenais?”, “kas jāatstāj aiz kadra?”, “horizonta nozīme attēlā”, “tuvplāni”, “kas aug no galvas?”, “kā fotografēt pie pieminekļiem un arhitektūras objektiem?”, “pozēšanas kļūdas”, “modernais selfijs”, “jaunie fotomāklsas novirzieni – skanogrāfija, fotoglezniecība, gaismas foto”.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Suns kā labākais draugs”

 

 1. gada 28. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Suns kā labākais draugs”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem gūt priekšstatu par kinologa darba specifiku un darba apstākļiem, noskaidrot informāciju par profesijas apgūšanas iespējām un nepieciešamo izglītību.

Pasākuma ietvaros notika kinologa stāstījums par viņa profesiju, tās īpatnībām, pozitīvajiem un neagtīvajiem darba aspektiem, darba samaksu.

Izglītojamie ieguva informāciju par suņa dresūras pamatnosacījumiem, izturēšanos pret šo dzīvnieku, par priekšmetiem, ko izmanto darbā ar suni, kā arī par darbu ar suni būtību kopumā.

Nodarbības laikā notika kinologa darba ar suni paraugdemonstrējumi (balss komandas, paslēptas lietas atrašana, lēcieni pāri šķērslim, “kā suns kož”).

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Ievads dizainera specialitātē”

 

 1. gada 27. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Ievads dizainera specialitātē”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamo iepazīstināšana ar dizainera ikdienas darba specifiku, veidiem un metodēm.

Nodarbības laikā jaunieši tika informēti par dizainera profesiju, jomām un pieprasījumu darba tirgū.  Izglītojamie tika iepazīstināti ar dažādiem dizaina veidiem (telpu, modes, dabas jeb parku un dārzu dizains), to būtību.

Pasākuma ietvaros notika dizain objektu demonstrācija, kā arī tika sniegta informācija par izglītības programmām, kurās var apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas par konkrētu dizaina veidu un dizaina objektu izveidi.

dav

Jauniešiem bija arī iespēja piedalīties praktiskajā uzdevumā – telpu dizaina plānu analīzē ar mērķi izvērtēt funkcionālu un nefunkcionālu telpu plānojumu.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Stilista kurss”

 

2017. gada 27. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Stilista kurss”. Tā laikā izglītojamie iepazinās ar stilista profesiju, tās darba specifiku, jomām un pieprasījumu darba tirgū.

Jauniešiem bija iespēja noklausīties nodarbības vadītāja stāstījumu par stilu rašanās vēsturi, vediem, būtiskākajām atšķirībām, pielietošanu atbilstoši situācijai un stilu kā izteiksmes līdzekli.

Nodarbības ietvaros tika organizēts arī praktiskais darbs – sava stila noteikšana un praktisku iemaņu apgūšana par to, kā pareizi ģērbties dažādos pasākumos, ievērojot sabiedrībā pieņemtās normas un etiķeti.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 “Karjerai nepieciešamo iemaņu attīstīšana”

 

 1. gada 26. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Karjerai nepieciešamo iemaņu attīstīšana”, kura organizēšanas mērķis bija izglītojamajiem izvērtēt sevi gan individuālā, gan grupas kontekstā, ietverot savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un iespējamās profesionālās karjeras virzienu izvēlei.

Nodarbības ietvaros izglītojamie veica dažādus uzdevumus ar mērķi:

 • radīt atraisītu gaisotni grupā;
 • veidot sarunu, atbildot uz konkrētiem jautājumiem un reflektējot uz savām individuālajām dzīves vērtībām (kāds es esmu? kāds es gribu būt? kāds es varu būt?);
 • padziļināti apzināties savas personības stiprās uz uzlabojamās raksturiezīmes, esot elastīgiem un spējīgiem pielāgoties dažādām vidēm, rodot veiksmīgus risinājumus problēmsituācijās;
 • analizēt faktus un situācijas, lietot radošo domāšanu, veidojot atbilstošu risinājumu;
 • veikt pašanalīzi (Kāds ir mans personības tips attiecībā uz komunikāciju, sadarbību, līdzatbildību un risinājuma rašanu? Kādi ir mani talanti un kā es tos varu attīstīt? Kādi iekšēji/ārēji resursi man ir nepieciešami, lai uzstādītu mērķi un to sasniegtu saistībā ar manu izglītību un karjeras izaugsmi? Personības izaugsmes mērķa uzstādīšanas un “darbības plāns” – kā es to varu sasniegt?

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Profesijas skaistumkopšanas pasaulē”

 

 1. gada 24. aprīlī MC “Buts” norisinājās karjeras izglītības pasākums “Profesijas skaistumkopšanas pasaulē”, kura organizēšanas mērķis bija iepazīt friziera profesiju, tās darba specifiku un profesijas apgūšanas iespējas.

Pasākuma ietvaros izglītojamie tika informēti par friziera profesiju, klientu apkalpošanas specifiku, kā arī par to, kādām rakstura īpašībām jā’but cilvēkam, kurš vēlas kļūt par frizieri un darba iespējām šajā skaistumkopšanas nozarē.

Nodarbības laikā tika pārrunāti šādi jautājumi:

 • ar ko frizētava atšķiras no skaistumkopšanas salona;
 • kādas jaunākās tehnoloģijas tiek pielietotas friziera darbā;
 • profesionālās matu kosmētikas izmantošana;
 • epidemioloģisko prasību ievērošana;
 • friziera darba instrumenti, skaidrojums par izmantošanu.

Nodarbības ietvaros tika organizēta friziera meistarklase ar mērķi pārādīt dažāda veida frizūru izveidi no viena elementa (bize). Plānotās frizūras – izlaiduma, vakara un ikdienas matu sakārtojums.

dav

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Veselīgs un skaists dzīvesveids”

 

 1. gada 24. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Veselīgs un skaists dzīvesveids”, kura organizēšanas mērķis bija iepazīt ķermeņa kopšanas speciālista profesijas būtību, darba pienākumus un mācību iespējas.

Pasākuma ietvaros notika nodarbības vadītāja – ķermeņa kopšanas speciālista stāstījums par pārstāvētās profesijas būtību, klientu apkalpošanas specifiku, kā arī to, kādām rakstura īpašībām un fiziskajai sagatavotībai ir jāpiemīt cilvēkam, kurš vēlas strādāt konkrētajā profesijā. Notika arī informācijas sniegšana par jaunāko tehnoloģiju pielietošanu darbā un drošības prasību ievērošanu.

Izglītojamie tika informēti par vienu no galvenajiem ķermeņa kopšanas speciālista darba instrumentiem – ēteriskajām eļļām un to pielietojumu konkrētās situācijās. Tika dota arī iespēja dažas no ēteriskajām eļļām izmēģināt, lai izvērtētu to efektivitāti.

Pasākuma ietvaros jauniešiem tika sniegta informācija par izglītības iestādēm un izglītības programmām, kas ļauj apgūt konkrēto profesiju.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Dizaina objektu projektēšana grafiskajās datorprogrammās”

 

2017. gada 20. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika karjeras izglītības pasākums “Dizaina obejektu projektēšana grafiskajās datorprogrammās”, kura ietvaros Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamie varēja izmēģināt dzīvojamās istabas mēbeļu un dizaina objektu izveidi, kā arī ģeometrisko formu modelēšanu un virsmas plastisko apstrādi grafiskajā programmā.

Lai darbs veiktos sekmīgāk, jaunieši pirms praktsikā darba veikšanas noklausījās nodarbības vadītāja skaidrojumu par dizaina objektu izveides un apstrādes grafiskajām programmām (CorelDraw, ArchiCAD, 3Dxmax), to izmantošanu konkrētās situācijās un pēc pielietošanas mērķa.

 

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem”

 

 1. gada 19. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Izglītība – kāpnes ceļā uz panākumiem”, kuru vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētais profesors, Dr.paed. Gunārs Stords.

Pasākuma ietvaros izglītojamie guva priekšstatu par izglītības un kvalifikācijas iegūšanas nozīmi karjeras attīstībā, gatavību papildināt savas zināšanas, kā arī ieguva informāciju par prasmes nepieciešamību pielāgoties jauniem apstākļiem, lai paaugstinātu savu konkurētspēju.

Pasākuma laikā notika ekspresdiskusija par to, kas ir karjera, savukārt pēc tam tika pārrunāti šādi jautājumi:

 • karjeras nozīme cilvēka dzīvē;
 • cilvēka lomas un karjera;
 • karjeras un izglītības saikne;
 • mūžizglītība.
 • 1_Izglitiba_kapnes

  Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības prgrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros