Karjeras izglītības pasākumi 2020./2021.m.g.

 

“Karjeras nedēļas” ietvaros 27.10.2020.pl.19:00 notiks tiešsaistes diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

un 28.10.2020.pl.10:00 tiešsaites diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats”.

 

Abas diskusijas notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā:

Šajā sakarā ir jāreģistrējas Facebook kontā. No jūsu konta jāpāriet @TavaiKarjerai laika joslā. Ja gadījumā kaut kas nesanāk un uzreiz nerāda, tad var vēlreiz iziet no konta laika joslas un atiet atpakaļ vai nospiest “Refresh” pogu. Pēc diskusiju tiešraidēm tās pilnā apmērā varēs noskatīties ierakstā un būs pieejama VIAA mājas lapā.

 

Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkUKarjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2asKarjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

 

Animācijas varat izmantot gan attālinātās grupu nodarbībās ar 9-12.klašu skolēniem, gan pasākumos ar vecākiem, kopā meklējot iespējamos risinājumus animācijās ietvertajām problēmām un diskutējot par tām. Karjeras nedēļas laikā animācijas tiks izmantotas diskusijās, un tām tiks pievienoti video ar ekspertu komentāriem. Pēc diskusijas tiešraides video būs pieejami VIAA mājas lapā.

Pedagogs karjeras konsultants Gunta Sidorova

 

 

 

“No hobija līdz biznesam”

16.10.2020.

8. klases skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums

“No hobija līdz biznesam”.

Pasākuma vadītāja, speciāliste ar ekonomisko izglītību Santa Vīksne, kura ieguvusi bakalaura un maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kvalifikācija ekonomists, beigusi grāmatvedības kursus, šūšanas kursus un ir darba pieredze ražošanas uzņēmuma šūšanas cehā, stāstīja par personīgo karjeras izaugsmi līdz uzņēmējdarbības veidošanai;

Izmantojot savas zināšanas un pieredzi, pasākuma vadītāja stāstīja par hobija pārveidošanu biznesā. Izglītojamie uzzināja , ar ko sākt?- biznesa ideja un pieejamais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas jāņem vērā izstrādājot biznesa plānu:

  • Plānotās uzņēmējdarbības apraksts;
  • Produkts;
  • Mērķa klienti un tirgus situācija, konkurenti;
  • Virzība tirgū un mārketinga plāns;
  • Projekta realizācija;
  • Finanšu plāni;
  • Iespējamie riski un to novēršanas vai ierobežošanas iespējas;

Pasākuma vadītāja stāstīja arī par savu uzņēmējdarbību, viņa ir pašnodarbināta persona, specializējusies šūto bērnu rotaļlietu, apģērbu, gultasveļas izgatavošanā ar produkcijas zīmolu “KuKamons”. Izglītojamie iepazinās gan ar šuvēja , gan ar pašnodarbinātā darba specifiku, ikdienas darba pienākumiem, pozitīvajiem un negatīvajiem darba aspektiem, prasmēm un zināšanām, kas ir nepieciešamas, lai sekmīgi varētu veikt darba pienākumus.

Izglītojamie uzzināja, kādas prasmes un zināšanas ir jāpilnveido jaunietim, kurš vēlas hobiju pārvērst biznesā, kādi ir izaicinājumi, pašnodarbinātības plusi un mīnusi;

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants Gunta Sidorova

 

 

 

 

ESF PROJEKTS KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Kopš 2017. gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Arī   2020./2021.māc .gadā turpinās projekta vadība un  karjeras atbalsta pasākumu īstenošana izglītojamiem un viņu vecākiem

 

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām. individuālās un grupu konsultācijas, mērķētie pasākumi – piemēram, nozaru iepazīšana, profesionālās izglītības iestāžu piedāvājuma iepazīšana, ēnu diena , karjeras nedēļa,u.c.

 

KARJERA ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā.

KARJERA ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

KARJERAS ATTĪSTĪBA ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

KARJERAS VADĪBAS PRASMES – tās ir prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu un veiksmīgi darbotos izaicinošā mainīgā darba vidē.

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītība palīdz jauniešiem veikt:

sevis apzināšanos un pašvērtējuma veikšanu; darba pasaules iepazīšanu; izglītības iespēju izpēti; karjeras lēmumu pieņemšanu.

 

 

Rēzeknes Valsts 1. Ģimnāzijā projekta ietvaros ir ieplānoti:

pasākumi karjeras izglītības integrēšanai pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā Rēzeknes Valsts1.ģimnāzijā; pasākumi tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai; pasākumi izglītības iespēju izpētei; pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam; individuālās un grupu konsultācijas;

 

Mērķētie pasākumi paredzēti ņemot vērā izglītojamo intereses, turpmākās izglītības vai profesionālās izvēles plānu, lai iepazītu mācību priekšmetā apgūstamo teorētisko zināšanu pielietojumu dzīvē, ņemot vērā mācību priekšmetu skolotāju ieteikumus.

 

Skolēniem, vecākiem, pedagogiem ir iespēja apmeklēt individuālās konsultācijas pie karjeras konsultanta, saņemt informāciju par izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases absolvēšanas, dažādām profesijām un citām tēmām saistībā ar karjeras attīstību.

Pedagogs karjeras konsultants: Gunta Sidorova – 1-141. kab.

Individuālām konsultācijām iespējams pieteikties katru dienu personīgi vai sazinoties caur e – klasi