Publiskās runas konkurss “Es esmu Latvija”

15.novembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija noritēja publiskās runas konkurss “Es esmu Latvija” Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada 4.-12.klašu skolēniem. Mērķis – izglītojamo pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.
Konkursa uzdevumi:
1. Rosināt izglītojamo un skolotāju interesi, izpratni un motivētu pārliecību par dzimtās valodas nozīmi saskarsmē.
2. Stiprināt izglītojamo valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos.
3. Kopt izglītojamo komunikatīvo prasmi, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas.
Organizatori – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas valodu (latviešu valoda), kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas, sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji un jomu vadītāji sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada vispārizglītojošajām skolām.
Konkursa žūrija: Daira Lāce, Latgales vēstniecības “Gors” pasākumu producente; Ligija Purinaša, literāte, literatūrkritiķe, publiciste, žurnāliste; Renāte Vancāne, Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma nodaļas vadītāja.

Konkursā piedalījās 4.-12.klašu jaunieši, pārstāvot Rēzeknes sākumskolu, Rēzeknes Katoļu vidusskolu, Rēzeknes 5.pamatskolu, Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, Maltas vidusskolu, Verēmu pamatskolu un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju.

Sveicam Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešus – Augstākās pakāpes ieguvēju 11.klases skolnieku Matīsu Aksjonovu, 1.pakāpes ieguvēju 12.klases skolnieci Santu Šusti, 2.pakāpes ieguvēju 8.klases skolnieci Annemariju Noviku, 3.pakāpes ieguvēju 11.klases skolnieci Sintiju Diānu Potapovu! Paldies skolotājām Rutai Geidānei, Irēnai Prikulei un Ligitai Maģičai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā dalībai konkursā!

Pasākuma organizētāji: skolotāja Irēna Prikule (valodu MJ vadītāja), Ilona Lagzdiņa (sociālās un pilsoniskās MJ vadītāja), Anita Deksne (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā MJ vadītāja).

Informāciju sagatavoja Anita Deksne