Pasākums “Ceļā uz izcilību 2023”

23.maijā notika svinīgs pasākums „Ceļā uz izcilību”, kas  veltīts Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestāžu skolēniem,  LR IZM VISC organizēto valsts mācību priekšmetu olimpiāžu,  Latvijas 47. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences laureātiem.

Lepojamies ar ģimnāzistu panākumiem valsts līmeņa pasākumos: I vieta vēstures valsts 29.olimpiādē (Nikola Princova, 8.kl.skolniece, Ilona Lagzdiņa, vēstures skolotāja), II vieta (vācu valodas valsts 53.olimpiādē (Anna Grušņikova, 10.kl.skolniece, Ginta Lubgāne, vācu valodas skolotāja), III vieta bioloģijas valsts 45.olimpiādē (Paula Dukaļska, 9.kl. skolniece, Rita Kļaviņa, bioloģijas skolotāja), I pakāpe (Annemarija Oļševska, 11.kl.skolniece, Indra Gailīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja), III pakāpe (Amanda Trokša un Matīss Bilinskis, 11.kl.skolēni, Vita Ulbicāne, bioloģijas skolotāja), III pakāpe (Kristers Korkls un Daniels Rudovičs, 11.kl.skolnieki, Edgars Žogots, informātikas skolotājs) Latvijas 47.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.