Iegūtā informācija tiek novērtēta ballēs, lai izveidotu Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem skolēniem.

2021./2022. mācību gada skolu reitingā ir iekļautas 33 ģimnāzijas, 48 lielās skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni, un 103 mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni vai kurās nemācās vidusskolēni. Reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs (Latviešu valoda un literatūra, Latviešu valoda (mazākumtautību), Angļu valoda, Franču valoda, Krievu valoda, Vācu valoda, Bioloģija, Ekonomika, Filozofija, Fizika, Ģeogrāfija, Informātika, Ķīmija, Matemātika, Vēsture), atklātajās olimpiādēs (Latgaliešu valoda, Svešvalodas, Fizika, Tehnoloģijas un dizains, Eiropas eksperimentālās zinātnes, Ģeoloģija, Lingvistika , Mākslīgais intelekts, Matemātika, Ģeogrāfija, Astronomija) un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

2021./2022. mācību gadā reitingā ģimnāziju grupā augšgalā ir:

1. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

3. Āgenskalna Valsts ģimnāzija

4. Daugavpils Valsts ģimnāzija

5. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija