Erasmus projekta noslēguma tikšanās Spānijā

Erasmus+ projekta programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta (līgums Nr. Līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-065579_2)  “Uso adecuado e inadecuado de las nuevas technologias. Creando un canal de ciencias en Youtube” mobilitātes  Toledo Spānijā (IES Princesa Galiana partnerskola) notika 27.-30.06.2022.  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju noslēguma projekta mobilitātēs pārstāvēja direktors Jānis Poplavskis, projekta koordinatore Anita Deksne, angļu valodas skolotāja Olga Gritāne un skolēni Paula Deksne un Rodrigo Jugans.

Projekta aktivitātes, tikšanās tiešsaistē video sanāksmēs un mobilitātēs noritēja triju gadu garumā, ko ietekmēja Covid-19 pandēmijas apstākļi un noteiktie ierobežojumi. Projekta noslēguma tikšanās Spānijā bija arī mācību gada noslēdzošais posms koordinatoru skolā IES Princesa Galiana. Tā bija iespēja tikties gan ar skolotājiem, gan ar skolēniem, lai izvērtētu projekta ieguvumus, izaicinājumus, vienotos par tālākajām sadarbības norisēm. Lai gan abas projekta skolas ir dažādas pēc izglītības programmu piedāvājuma, ir daudz kopīgu un attīstāmu tēmu, kā karjeras un izaugsmes iespējas, valodu apguve, starppriekšmetu saikne un starpdisciplinaritāte, darba un studiju piedāvājums, spēja sadarboties, attīstīt radošumu, uzņēmējdarbību, kritisko domāšanu, mācīties prezentēt un sagatavot projekta materiālus, veicināt motivāciju mācīties un pašizglītoties.

Projekta koordinatorskolas skolotāji prezentēja nākamā sadarbības projekta tēmu par veselīgu dzīvesveidu, jauniešu svara pieauguma tendencēm, par ķermeņa masas paaugstināšanos un piedāvāja turpināt sadarbību jau ar nākamo projekta tēmu un jauniem skolu sadarbības partneriem.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija šo projektu realizēja sadarbībā ar VIAA, saņemot aktivitāšu un mobilitāšu īstenošanai ES finansējumu triju gadu garumā (2019-2022).

   

Projekta koordinatore Anita Deksne