Erasmus projekti un aktivitātes

logo

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija iesaistījusies Erasmus+ projekta programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektos “Our past our future” (līguma Nr. 2019-1-IT02-KA229-062420_2)un „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube“(līgums  Nr. 2019-1-ES01-KA229-065579_2  ). Šobrīd Covid – 19 apstākļos starpvalstu skolu sadarbība un aktivitātes notiek attālināti eTwinning platformās, jaunieši gatavo informāciju un video stāstus par to, kā katrā valstī (Itālijā, Bulgārijā, Spānijā, Latvijā) notiek mācīšanās, savstarpēja komunikācija, darbošanās, norises un saziņa.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu (Gintas Bilinskas, Laumas Skarbinikas, Rolanda Barkāna un Emīla Zeltiņa) video stāstus var apskatīt:

https://failiem.lv/u/qq7jmp562

https://failiem.lv/u/jk45mv/35p

https://failiem.lv/u/dy2aywhsd

https://files.fm/u/upqtfe3q3

Starptautiskie sadarbības projekti saskaņā ar savstarpēju vienošanos starp koordinatoriem un dalībskolām ir pagarināti līdz 2022.gada 31.augustam. Projekta aktivitātes un mobilitātes tiek finansētas Erasmus+programmas ietvaros saskaņā ar līgumu ar VIAA, projektu finansē Eiropas Savienība.

Foto no projekta aktivitātēm Spānijā (10.02.2020.) un Latvijā (16.12.2019.)

Informāciju sagatavoja

Anita Deksne, projektu koordinatore