Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēni piedalās akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020″

Š. g. 3. decembrī mūsu ģimnāzisti tikās tiešsaistē ar  kluba “Māja” valdes locekli un ANO jauniešu delegātu programmas delegāti un koordinatori Latvijā Keitu Dīcmani un Latvijas Jauniešu delegāti ANO  Nātaliju Knipši. Akcijas “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2020” ekspertes iepazīstināja ģimnāzistus ar Eiropas Savienības aktualitātēm, vērsa jauniešu uzmanību uz klimata pārmaiņām un vides degradāciju, kas ir drauds Eiropai un pasaulei. Eiropas Savienība ir izrādījusi iniciatīvu Eiropas un pasaules klimatiskās situācijas uzlabošanā, no 2020. gada situācijas uzlabošanas centieni ES līmenī ir apvienoti stratēģijā “Eiropas zaļais kurss”.

Ekspertes informēja, ka jaunieši, kas vēlas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā savas valsts un Eiropas Savienības līmenī, var piedalīties Eiropas Jaunatnes dialogā, kura mērķis ir nodrošināt jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, Latvijā Eiropas Jaunatnes dialoga procesu koordinē biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”.

Delegātes  pavēstīja par dažādām iespējām jauniešiem, kā, piemēram, iesaisti ES programmā «Erasmus+», kas paredzēta, lai sadarbotos ar citu Eiropas valstu jauniešiem un realizētu savas idejas, kā arī īslaicīgi studētu kādā citā ES valstī, bet, iesaistoties iniciatīvā Eiropas Solidaritātes korpuss, jaunieši var veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos Latvijā un citās ES valstīs, palīdzot kopienām un iedzīvotājiem.

Šajā tiešsaistes pasākumā ģimnāzisti guva vairāk informācijas par ANO , kas ir vienīgā patiesi globālā starptautiskā organizācija ar 193 dalībvalstīm (no 195 pasaules valstīm), dibināta 1945. gadā ar mērķi nodrošināt starptautisko mieru un drošību. Latvija iestājās ANO 1991. gadā un ir aktīvi iestājusies par starptautisko tiesību un teritoriālās integritātes ievērošanu, un darbojusies jautājumos, kas veicina ilgtspējību un attīstību.

Šī tikšanās ar akcijas ” Atpakaļ uz skolu 2020″ ekspertēm jauniešiem  bija interesanta un nozīmīga, tā kā paplašināja viņu redzesloku un ieinteresēja jauniešus turpmākai darbībai.

Sarmīte Arbidāne,

direktora vietniece audzināšanas jomā