Piešķirts Valsts apbalvojums Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktoram Jānim Poplavskim

Tuvojoties valsts svētkiem, svinīgā svētku gaisotnē tiek apbalvotas personas par nopelniem savas pilsētas vai novada labā, kā arī par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā. Šogad ar vienu no Valsts apbalvojumiem varēs lepoties arī Rēzekne – Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2020. gada 30. oktobrī nolēma apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta komandieri Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktoru, fizikas, inženierzinību skolotāju Dr. paed. Jāni Poplavski.

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana. Personu apbalvo ar valsts apbalvojumu Valsts prezidents saskaņā ar Ordeņu kapitula lēmumu.

Atzinības krusts dibināts 1710.gadā Liepājā, savukārt Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā. Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens – Godaprāta ļaudīm.

https://rezekne.lv/2020/11/12/pieskirts-valsts-apbalvojums-rezeknes-valsts-1-gimnazijas-direktoram-janim-poplavskim/?fbclid=IwAR3O4zl-p8fwVWBnhpcLxcF1yvhPa3hIPzEyAYG24j7RJzManT-vOHa62xk