Jauniešu iniciatīva “Veltījums Rēzeknei”

29.aprīlī Rēzeknes pilsētas centrālajā bibliotēkā notika jauniešu iniciatīvu projekta “Veltījums Rēzeknei” pasākums ar mērķi veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par dzimtās pilsētas Rēzeknes skaistākajām vietām, kultūru, tradīcijām, apliecināt savu piederību pilsētai, rosināt interesi un zināšanu apguvi par Rēzekni, tās vēsturiskajiem procesiem, ekonomiku, izglītību, kultūru un notikumiem, tās skaistākajām vietām, veicināt sociāli aktīvu, atbildīgu un zinošu skolēnu veidošanos, pilnveidot jauniešu prasmi komunicēt, realizēt savas spējas un talantus, radoši izpausties.

Projekta aktivitātēs piedalījās Rēzeknes Katoļu vidusskolas 7.klases, Rēzeknes 5.vidusskolas 8.klases, Rēzeknes sākumskolas 6.klases un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolēnu komandas. Projekta autores – ģimnāzijas 10.m2 klases skolnieces Brigita Labanovska, Baiba Mičule un Kristiāne Laganovska, projekta koordinatore – skolotāja Anita Deksne. Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome, organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” sadarbībā ar ģimnāzijas jauniešu iniciatīvas autoriem.

IMG_1087IMG_1106