Augusta konference

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs  2020.gada 24.augustā plkst. 9.30 – 17.00 Rēzeknes 2.vidusskolā, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, organizē augusta konferenci“Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju attīstībai, pārmaiņu vadība, ieguvumi un izaicinājumi”, lai informētu par aktualitātēm, izzinātu pieredzes stāstus, smeltos ierosmi un idejas jaunajam mācību gadam.

Konferences darba norises programma:

Pedagogs un līderība: kā pārvarēt šī brīža sabiedrības un izglītības izaicinājumus”

Rolands Ozols, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta  direktors

Akcentu maiņa mācību satura plānošanā, pedagogu profesionālie pārmaiņu izaicinājumi”

Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Sanita Zveja, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

“Nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību procesu kompetenču pieejā”

Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece

Kā pārvarēt stresu un izdegšanu un ieviest vairāk labsajūtas ikdienā”

Diāna Zande, psiholoģe, psihoterapeite