Aktuāli

Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 augusts 2020

Augusta konference

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs  2020.gada 24.augustā plkst. 9.30 – 17.00 Rēzeknes 2.vidusskolā, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, organizē augusta konferenci“Pilnveidotā mācību satura ieviešana 21.gadsimta prasmju…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 augusts 2020

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs metodisko funkciju īstenošanai veic valsts ģimnāzijas pedagogu un citu izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi kompetenču apguves pieejā balstīta inovatīva…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
8 jūnijs 2020

Atklātā fizikas olimpiāde

Atklātajā fizikas olimpiādē 1. vietu ieguva Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolēns Juris Siliņš. Juris Siliņš ar saņemtajām balvām un diplomu par 1. vietu fizikas atklātajā olimpiādē.

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
12 maijs 2020

Lepojamies ar sasniegumiem

2019./2020.mācību gada Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanas izglītojamo talantu attīstībai mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu grafika ietvaros no oktobra līdz pat aprīlim laiks ir bijis spraigs, intensīvs, ārkārtas…

Lasīt vairāk
Edgars Žogots
Posted by Edgars Žogots
30 aprīlis 2020

Pieteikšanās video konferencei par uzņemšanu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. klasē

Pieteikšanās video konferencei par uzņemšanu Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. klasē Video konferencē 8. maijā plkst 13:00 tiks sniegta informācija par mācībām Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā, par izvēlņu groziem, par…

Lasīt vairāk
rolandsbulduris
Posted by rolandsbulduris
27 aprīlis 2020

Debašu klubs

2019./20. mācību gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā aktīvi darbojas Debašu klubs. Tajā ir iesaistījušies pārsvarā jaunieši no vidusskolas klasēm (10.m1, 10.m2h, 11.m1 un 8.m1), kuri sanāk kopā vienreiz vai divreiz nedēļā,…

Lasīt vairāk
rolandsbulduris
Posted by rolandsbulduris
24 marts 2020

Par attālināta mācību procesa organizēšanu līdz 12. maijam.

Par attālināta mācību procesa organizēšanu.  Ģimnāzija īsteno pašvadītu mācību procesu.   Skolēna mācīšanās soļi:  1.1. Skolēns patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus.  …

Lasīt vairāk
rolandsbulduris
Posted by rolandsbulduris
12 marts 2020

Latvijas kultūras kanona vērtību iepazīšana

12.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās Anita Smeltere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” koordinatore, ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” muzejpedagoģe, lai iepazīstinātu skolu jauniešus ar Latvijas kultūras kanonā piedāvātajām vērtībām. Sakām paldies Rēzeknes valsts poļu…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
14 februāris 2020

Erasmus projekta aktivitātes

No 9.līdz 13.februārim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu (Rolands Barkāns, Lauma Skarbinīka, Agita Arbidāne, Justīne Puriņa, Elizabete Rupā, Dins Mironovs, Renāts Vasiļjevs) un skolotāju (Olga Supe, Rita Kļaviņa, Anita Deksne, Jānis…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
7 februāris 2020

Par Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandas dalību Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā 8. Latvijas Kultūras kanona konkursa finālā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2020. gada 31. janvārī

Šis ir otrais gads kā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir pieņēmusi izaicinājumu piedalīties Latvijas Kultūras akadēmijas organizētajā Latvijas Kultūras kanona konkursā. Šis konkurss tiek rīkots Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
29 janvāris 2020

Projekta Erasmus + STEM C1apmācības Turcijā.

Erasmus + projekta  KA201 “Let’s STEM it” ietvaros no 6.līdz 10.janvārim  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas delegācija – 1.RVĢ direktors Jānis Poplavskis, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Vita Ulbicāne un datorzinību skolotājs? Edgars Žogots,…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
2 janvāris 2020

Absolventu salidojums.

2020. gada 8. februārī plkst. 18:00 Rēzeknes KN gaidām Rēzeknes 1. vidusskolas, Rēzeknes Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas absolventus. Ballē muzicēs Ēriks Gruzniņš. Dalības maksa 5 eiro.

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
23 decembris 2019

Erasmus+ partnerskola viesojas Rēzeknē

ERASMUS + projekta „Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creando un canal de ciencias en youtube“ ietvaros no 17.līdz 21.decembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās partneri no Kremonas liceja LICEO SCIENTIFICO “G….

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
16 decembris 2019

Erasmus+ projekta mobilitātes Grieķijā

Erasmus+  projekta “Our Past OurFuture” ietvaros Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 11.m1, 12.mv1 un 12.m2h klašu skolēni Ginta Bilinska, Samanta Šlendina, Emīls Zeltiņš un Erlends Juškāns skolotāju Olgas Gritānes, Gaļinas Skačkovas un…

Lasīt vairāk
Vēsma Poplavska
Posted by Vēsma Poplavska
13 decembris 2019

Erudīts 2019

Sveicam Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komandu – Rainitu Zavadsku, Elizabeti Rupo, Līgu Madaru Arcimoviču, Hubertu Zimacki, Juri siliņu,  kas pilsētas konkursā “Erudīts 2019” izcīnija 1. vietu pirmajā un otrajā spēlē. Lai veicas…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
13 decembris 2019

Tikšanās Jelgavas Valsts ģimnāzijā

12.decembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskos jautājumos seminārs. Bija iespēja apskatīt renovēto ģimnāziju, jaunās un izremontētās telpas, tikties ar ģimnāzijas direktori Inesi Bandinieci un pasākuma rīkotāju…

Lasīt vairāk