aprīlis 2018

Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
27 aprīlis 2018

Ģimnāzijā viesojas Latvijas Okupācijas muzeja pārstāvji

aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. m2v, 12.v. , 12.m1 klašu skolēniem vēstures stundu vadīja Latvijas okupācijas muzeja lektore.       Prezentācijas laikā, kas bija veltīta Latvijas vēstures notikumiem no valsts…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
25 aprīlis 2018

Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā

20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā….

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
25 aprīlis 2018

Mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs

24.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura apspriešanas reģionālais ieviešanas seminārs. Tajā piedalījās mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas, sākumskolas,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
23 aprīlis 2018

Ģimnāzijā viesojas Arvīds Dravnieks

23.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās un ar ģimnāzistiem tikās Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks. Tika runāts par finanšu pratību, brīvā tirgus sabiedrību, mediju lietošanu un vēlēšanu pratību.

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
18 aprīlis 2018

Informācijas diena 9.klašu skolēniem

18.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika informācijas dienas pasākums 9.klašu skolēniem. Pasākumā ar aizraujošu stāstu par iespējām, ko piedāvā ģimnāzija, tās īstenotajām izglītības programmām, ārpusstundu aktivitātēm, projektu un starptautiskos un izglītojošos…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
18 aprīlis 2018

Ģimnāzijā viesojas Austris Mailītis

13.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās arhitekts Austris Mailītis. Arhitektu Austri Mailīti gribas saukt par arhitektu-filosofu, jo te tūlīt tiks Rīgā pārbūvēta Mežaparka Dziesmusvētku estrāde – idejas tai meklētas latviešu tautasdziesmās, bet…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
13 aprīlis 2018

8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde

12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 8.atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm. Olimpiādes tēma “Latviešu profesionālās mākslas attīstība no pirmsākumiem (19. gadsimta beigas) līdz 20. gadsimta beigām”. Pēc olimpiādes darbu izpildes skolēni devās…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
13 aprīlis 2018

Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

11.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klasēm. Lepojamies ar 8.m3 klases skolnieka Huberta Zimacka (skolotāja Ginta Lubgāne) panākumiem un iegūto 2.vietu! Paldies vācu valodas skolotāju MA vadītājai…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
9 aprīlis 2018

Atklātā ķīmijas olimpiāde

6.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika Austrumlatvijas atklātā ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Tajā piedalījās 110 skolēni, pārstāvot 22 izglītības iestādes. Olimpiādes organizēšanā piedalījās Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju MA vadītāja Irina Matule,…

Lasīt vairāk