Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā

20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference Rīgā. Konferences atklāšanā Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori parakstīja memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā. Konferencē Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja 9 pētniecisko darbu autori. Varam lepoties ar ģimnāzistu panākumiem, izcīnot 2.vietu latviešu valodniecībā (11.m2v klases skolniece Lāsma Mežale, darba vadītāja Irēna Prikule, pētnieciskā darba tēma “Viļakas novada Šķilbēnu pagasta iedzīvotāju priekšvārdi (1920-2017)”), 3.vietu vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā (11.m2v klases skolēns Reinis Grudinskis, darba vadītāja Ārija Melne, pētnieciskā darba tēma “Celtniecība Rēzeknē 20.gs.otrajā pusē”), pedagoģijā (11.m1h klases skolniece Egija Vēvere, darba vadītāja Vita Seņkāne, pētnieciskā darba tēma “Fiziskās aktivitātes līmeņa ietekme uz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniešu lokanību un tās attīstīšanas iespējas”), socioloģijā (11.m2v klases skolniece Ieva Mangulsone, darba vadītāja Anita Deksne, pētnieciskā darba tēma “Jauniešu vajadzības, vērtīborientācija un dzīves kvalitāte”) pētniecisko darbu konferencē.

Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences atklāšana. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un sešu augstskolu rektori paraksta memorandu par sadarbību skolēnu zinātniskās pētniecības darbības veicināšanā.Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences atklāšana. null