Profilaktiski par profilaksi

Smēķēšana nepilngadīgo vidū joprojām ir problēma. Latvijā katrs otrais 13 līdz 15 gadu pusaudzis ir pamēģinājis smēķēt elektronisko cigareti. Pētījumi liecina, ka šīs ierīces ir kaitīgas jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās.

Tādējādi ir īpaši svarīgi izglītot, lai aktualizētu e-cigarešu tēmu un mudinātu jauniešus atteikties no smēķēšanas. Atbalsta personāls novembra mēnesī ģimnāzijā organizē 8.-9. klašu skolēnu grupām profilaktiskas nodarbības “Pusaudži un e-cigaretes, to ietekme uz veselību”. Pasākumu mērķis – palīdzēt skolēniem izprast e-cigarešu kaitīguma ietekmi uz veselību. Skolēni, analizējot un apkopojot informāciju, izspēlējot situācijas, kas iegūtas no vairākiem avotiem, veido izpratni par e-cigarešu kaitīgo ietekmi uz veselību, jaunieši  aicināti neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, rūpēties par savu veselību un veselīgu vidi sev apkārt.

 

 

Informāciju sagatavoja  sociālā pedagoģe Indra Kolendoviča