Latgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Vairāk nekā tūkstotis skolēnu piektdien, 5.martā, attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šī mācību gada ietvaros, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, lielais darbu skaits apliecina noturīgās zinātniskās pētniecības tradīcijas Latvijas skolās.

Reģionālās zinātniskās konferences šogad organizē Latvijas Universitāte Rīgas un Pierīgas reģionā, Rīgas Tehniskā universitāte Vidzemē, Daugavpils Universitāte Latgalē, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemgalē un Liepājas universitāte Kurzemē. Lai nodrošinātu iespēju prezentēt savus pētījumus, universitātes sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru pirmo reizi nodrošinās reģionālo konferenču norisi tiešsaistes 69 apakšzinātņu grupās. Novērtējot Latvijas skolēnu iepriekšējos sasniegumus starptautiskā līmenī, konferences norises iespējamību tiešsaistē atbalstījusi arī pasaules lielākās skolēnu zinātnisko darbu izstādes organizācija ISEF Regeneration International Science and Engineering Fair.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju konferencē pārstāvēja 16 11.klases skolēni, prezentējot 14 pētniecības darbus (bioloģijā, mākslā, pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā, bioloģijā, fizikā, veselības mācībā) un gūstot 9 1.vietas (Dagnija Greidāne, Unda Lomanovska, Viktorija Reble, Rolands Barkāns,  Kristaps Adamovičs, Diāna Vasiļjeva, Beatrise Bikovska, Armands Vēkšējs, Kristiāna Bule, Gusts Agafonovs, Kārlis Kristiāns Dundurs), 3 2.vietas (Elīna Batare, Juris Siliņš, Ralfs Bilinskis), 2 3.vietas (Zane Mežore, Marija Mahoņina).

“Darbs pie zinātniskās pētniecības darba ir nenoliedzami izaicinošs, jo sniedz ne tikai iespējas iegūt padziļinātas zināšanas noteiktās zinātnēs, bet arī prasa skolēnam pārvarēt bailes eksperimentēt un kļūdīties, spēt kritiski vērtēt un pārliecināt par saviem iegūtajiem rezultātiem. Šajā mācību gadā ir gandarījums par to, ka attālināto mācību norise nav ietekmējusi iesniegto darbu skaitu un tas apliecina pedagogu – zinātnisko darbu vadītāju personisko ieguldījumu, atbalstot jaunos autorus, un universitāšu spēju iedvesmot skolēnus šādiem pētījumiem,” norāda Līga Lejiņa, Valsts izglītības satura centra vadītāja.

Vēlam panākumus ģimnāzistiem  Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē!

Informāciju sagatavoja Anita Deksne