Sasniegumi 2015./2016.m.g.

2015./2016.m.g.

Latvijas  “lielo skolu” reitingā , kurās vidusskolēnu skaits lielāks par 100, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ierindojas 10.vietā. Godpilno desmit skolu sarakstā 1.vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 2.vietā – Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, 3.vietā – Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 4.vietā – Siguldas Valsts ģimnāzija, 5.vietā – Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 6.vietā – Cēsu Valsts ģimnāzija, 7.vietā – Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 8.vietā – Daugavpils Valsts ģimnāzija, 9.vietā – Rīgas Franču licejs, 10.vietā – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.
Latvijas  skolēnu 69.spartakiādes  sacensības vieglatlētikā “Jauno vieglatlētu kauss”
 • iegūta 2.vieta meiteņu un zēnu komandai.
Sasniegumi meiteņu komandā:
 Elīza Poiša – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vietu 100 m skrējienā un 2.vieta tāllēkšanā
Egija Vēvere – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 100 m skrējienā
Megija Medne – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā
Dana Supe – 1.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vieta 1500 m skrējienā
Loreta Repele – 3.vieta 400 m skrējienā
Elizabete Gaile
Zēnu komandā:
Jānis Cīrulis – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 100 m skrējienā un 1.vieta lodes grūšanā
Jānis Seņkāns – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 2.vieta 400 m skrējienā un 3.vieta šķēpa mešanā
Regnārs Kirejevs – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m
Arno Ikaunieks – 2.vieta stafetes skrējienā 4×100 m, 3.vieta tāllēkšanā
Arnolds Gudkovs – 2.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 1500 m skrējienā
Dairis Caunītis Augstkalns – 3.vieta lodes grūšanā
Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Latvijas skolēnu skatuves runas finālkonkursā Rīgā
 • VISC Atzinības raksts par veiksmīgu piedalīšanos
12.klases skolniekam Eduardam Armuškam.
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Latvijas skolēnu 69.spartakiādes „Latvijas Avīzes” pavasara krosa stafetēs 5 grupās
 • iegūta 2.vieta
komandā Megija Medne, Eva Vucāne, Betija Elīza Lāce, Egija Vēvere, Annija Rimša, Rianda Kirejeva, Santa Springa, Lāsma Novika, Jānis Seņkāns, Arno Ikauniekis, Regnārs Kirejevs, Arnolds Gudkovs, Renārs Strankaļs.
Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē vides zinātnes sekcijā
 • iegūta III vieta
12.klases skolniekam Antonam Maksimovam
 • Atzinības raksts par piedalīšanos
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai.
Pateicamies skolotājam Harijam Misjunam un Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9. kl. skolēniem
 • iegūta 1.vieta
 9.v2 klases skolniekam Linardam Solovjovam
9.v2 klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 • iegūta 2.vieta
9.v2 klases skolniecei Kristīnei Pētersonei
 • iegūta 3.vieta
9.v1 klases skolniekam Jēkabam Starim 
Pateicamies skolotājām Inessai Špeļkovai un Olgai Supei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu skolēniem
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai
Pateicamies skolotājai Anitai Tkačovai par ieguldīto darbu.
Jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs 2016”
 • izcīnīta 4.vieta
komandā: 11.v2 klases skolnieki Edvards Mališevs (komandas kapteinis), Aleksandrs Lončs, Āris Miglinieks, Aigars Noviks, Jānis Paulāns, 11.m2 klases skolnieki Renarts Kirejevs, Jānis Jermakovs, 12.v2 klases skolnieki Kaspars Noviks, Artūrs Ivanovs, Kristaps Kairišs.
Pateicamies skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 1. – 12.klašu skolēniem
 • iegūta Atzinība
9.klases skolniecei Diānai Stepulei
10. klases skolniecei Marijai Bartaševičai.
Pateicamies skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.
12.atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Gadalaiki – rudens” 
 •   iegūta I vieta
12.klases skoniekam Jēkabam Olafam Rukmanim
 • iegūta III vieta
7.klases skolniecei Laumai Skarbinīkai
 • iegūta Atzinība
8.klases skolniecei Ermīnei Krustānei
Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai un Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.
Latgales novada vācu valodas olimpiādē
 • iegūta II vieta
8.klases skolniecei Samantai Šlendinai
Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.
Skatuves runas  konkursā „Vuoluydzāni”
 • iegūta 1.vieta
12.klases skolniekam Eduardam Armuškam.
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju skolēnu domrakstu konkursā
12.klases skolniecei Kristiānai Annijai Deksnei
 • iegūta III vieta
 12.klases skoniecei Ingai Kašai
 • iegūta Atzinība
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Irēnai Prikulei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
6.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūta I vieta
12.klases skolniecei Emīlijai Zeltiņai.
Pateicamies kulturoloģijas skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.
Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūta I vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta II vieta
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
10.klases skolniecei Danai Supei
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai
 •  iegūta III vieta
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
 •  iegūta Atzinība 
9.klases skolniekam Jānim Seņkānam
12.klases skolniecei Diānai Korklišai
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju skolēnu zinātniskajos lasījumos
 •   iegūta II vieta
11.klases skolniekam Savēlijam Ņukšam
 • iegūta Atzinība
11.klases skoniecēm Darjai Tihomirovai un Andželai Veženkovai
 par iegūto Atzinību
Pateicamies ķīmijas skolotājam Harijam Misjunam un krievu valodas (svešvalodas) skolotājai Janīnai Miņinai
par ieguldīto darbu.
Pilsētas konkursā “Pazīsti savu organismu”
 • iegūtas II vietas
11.klases skolniecei Valērijai Jonikānei
9. klases skolniecei Egijai Vēverei
Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.
21.krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūta 1.vieta
12.klases skolniecei Karīnai Seilei – Zundānei,
 • iegūta 2.vieta
12.klases skolniecei Anastasijai Bovkunei.
Pateicamies krievu valodas (svešvalodas) skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Valsts 57.ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūta 3.vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai.
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē DU
 •  iegūtas II vietas
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai,
12.klases skolniekam Antonam Maksimovam,
 •  iegūtas III vietas
11.klases skolniecei Agatei Gailānei,
11.klases skolniekam Savēlijam Ņukšam,
11.klases skolniecei Elīnai Zaļūksnei,
11.klases skolniekam Aleksandram Lončam,
 • iegūti Atzinības raksti
11.klases skolniecei Diānai Gusevai,
11.klases skolniecei Artai Volkovai,
11.klases skolniecei Egijai Meļko,
11.klases skolniecei Kristai Pogureckai,
11.klases skolniecei Andželikai Seļivanovai,
11.klases skolniecei Diānai Iļjučonokai,
11.klases skolniekam Jurim Virskuļam,
11.klases skolniekam Normundam Cukmacim.
Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai, Ritai Kļaviņai, Vēsmai Poplavskai, Harijam Misjunam, Ārijai Melnei, Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.
Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē
 • iegūtas Atzinības
8.klases skolniekam Renātam Vasiļjevam,
10.klases skolniecei Danai Supei,
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai,
12.klases skolnieceo Santai Bortkevičai.
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
10.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.un 10.klašu skolēniem
 • iegūta 3.vieta
 10.klases skolniecei Patrīcijai Naglei,
 • iegūtas Atzinības
7.klases skolniecei Laumai Skarbinikai,
10.klases skolniecei Elvitai Ostrovskai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām
Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
Valsts 66.matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta Atzinība.
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vokālajā mūzikas konkursā „Balsis” un
Latgales novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Līvānos
7.-9.klašu meiteņu vokālajam ansamblim „Noskaņa”
skolniecēm Dagnijai Apīnei, Gintai Bilinskai, Baibai Kovaļenko, Luīzei Lācei, Elizabetei Gailei, Elīzai Poišai, Renātei Kupcovai, Agnijai Loginai,  Džeinai Lubānei, Kristīnei Rogozovai
 •  iegūti I pakāpes diplomi.
Pateicamies mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
 • iegūts III pakāpes diploms
Pateicamies ģeogrāfijas skolotājai Anitai Tkačovai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
8.klases skolniecei Samantai Šlendinai
 • iegūts II pakāpes diploms
8.klases skolniecei Laurai Laizānei
Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūts II pakāpes diploms
9.klases skolniekam Arnoldam Gudkovam
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
9.klases skolniekam Jānim Seņkānam
10.klases skolniecei Danai Supei
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai
 • iegūts III pakāpes diploms
10.klases skolniecei Martai Madarai Pekšai
Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
12.klases skolniecei Diānai Korklišai
Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 •  iegūts II pakāpes diploms
11.klases skolniekam Aleksandram Lončam
 • iegūts III pakāpes diploms
10.klases skolniekam Vadimam Kobaļam
 • izteikta atzinība
9.klases skolniekam Arnoldam Gudkovam
Pateicamies matemātikas skolotājām Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.- 8.klašu skolēniem
 • iegūts 3.pakāpes diploms
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai.
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 • iegūts II pakāpes diploms
11.klases skolniecei Valērijai Jonikānei un
12.klases skolniecei Diānai Korklišai.
Pateicamies fizikas skolotājiem Lienai Poišai un Aivaram Vagalim par ieguldīto darbu.
Kokapstrādes tehnoloģiju konkursā “Topi par meistaru”
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Jānim Driksnam
12.klases skolniekam Jēkabam Olafam Rukmanim
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniekam Domenikam Svikšam
 • iegūta 3.vieta
8.klases skolniekam Gatim Gorodničijam
Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.
Latgales novada 13.atklātajā matemātikas olimpiādē
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Ričardam Laizānam
 • iegūta 2.vieta
8.klases skolniecei Renātei Kupcovai
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai
8.klases skolniekam Domenikam Svikšam
8.klases skolniekam Jānim Driksnam
Pateicamies matemātikas skolotājai Jeļenai Pikumai.
Austrumlatvijas 12.atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem
 • iegūta 1.vieta
8.klases skolniekam Renātam Vasiļjevam
 • iegūta 2.vieta
11.klases skolniecei Aijai Gudkovai
 • iegūta 3.vieta
11.klases skolniecei Evitai Dzervinikai
Pateicamies fizikas skolotājiem Annai Bulei un Aivaram Vagalim.
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem
 • iegūts III pakāpes diploms
8.klases skolniecei Elizabetei Rupajai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu
Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolniecei Agitai Rešņai
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolniecei Karīnai Seilei – Zundānei
 • iegūts II pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniecei Anastasijai Bovkunei
 •  iegūts III pakāpes diploms
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniekam Antonam Grahoļskim
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniecei Marijai Žuravļovai
Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārtā un skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Latgalē
 • iegūta 1.vieta
12.v1 klases skolniekam Eduardam Armuškam
Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona izglītības iestāžu sacensībās basketbolā  “Oranžā bumba” 8.-9.kl. skolēniem
 • iegūta 1.vieta zēnu komandai
Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam, Erlendam Juškānam, Mārtiņam Onževam, Dairim Caunītim- Augstkalnam, Dagnim Zutim, Rūdolfam Upem, Ralfam Ludboržam, Rūdolfam Poišam
 • iegūta 2.vieta meiteņu komandai
Lindai Rundānei, Elīzai Poišai, Megijai Mednei, Agnijai Loginai, Laurai Grahovai, Madarai Margai, Evai Vucānei, Kristīnei Pētersonei, Santai Springai
Paldies skolēniem un sporta skolotājiem Valentīnam Viškeram un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem
 •  iegūts II pakāpes diploms
12.klases skolniecei Ingai Kašai,
 •  iegūta atzinība
12.klases skolniecei Santai Bortkevičai.
Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 12.klašu skolēniem
 •  iegūts III pakāpes diploms
9.klases skolniecei Jūlijai Vaņkovai
 •  izteikta atzinība
9.klases skolniekam Linardam Solovjevam.
Pateicamies vēstures skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.
Literāro darbu konkursā „Krievu kino gadsimts”
 •  iegūta 2.vieta
10.klases skolniekam Artjomam Naumkovam.
Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.
Latgales reģiona sacensības basketbolā
 • iegūta 1.vieta
zēnu komandai
Valdim Seņkānam, Ainim Rundānam, Elvim Zeiļukam, Aivim Strankaļam, Kārlim Lucijanovam, Raitim Gutānam, Jurim Fedotovam, Ginteram Usānam, Elgaram Reidzānam, Reinim Strankaļam
 • iegūta 2.vieta
meiteņu komandai
Ingai Kašai, Ilutai Purmalei, Diānai Korklišai, Laurai Sondorei, Annai Barinovai, Līgai Kigitovičai, Kristiānai Ķebei,Samantai Leitānei, Elīzai Poišai, Lindai Rundānei
Pateicamies sporta skolotājiem Vitai Seņkānei un Valentīnam Viškeram par ieguldīto darbu.
Latgales novada 6.atklātā angļu valodas olimpiādē 
 • iegūta III vieta
10.klases skolnieks Edvards Zarembo
12.klases skolniece Kristiāna Annija Deksne
 • iegūta atzinība
10.klases skolniece Dana Supe
Pateicība angļu valodas skolotājām Gaļinai Skačkovai un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem
 • iegūts I pakāpes diploms
11.klases skolniece Aija Gudkova
 • iegūts II pakāpes diploms
10.klases skolniece Laura Rakova
11.klases skolniece Valērija Jonikāne
 • iegūts III pakāpes diploms
9.klases skolniece Jūlija Vaņkova
 • izteikta atzinība
9.klases skolniece Egija Vēvere
Pateicība bioloģijas skolotājām Ritai Kļaviņai un Rasmai Tretjakovai par ieguldīto darbu.
Sacensībās volejbolā “Lāse”
 • iegūta 1.vieta 8.-9.klašu grupā meitenēm
Madara Marga, Anna Elīza Drele, Linda Rundāne, Eva Vucāne, Elizabete Gaile, Elīza Poiša, Kristīne Pētersone
 •  iegūta 2.vieta 6.-7.klašu grupā zēniem
Rūdolfs Poišs, Ralfs Ludboržs, Rūdolfs Upe, Emīls Zeltiņš, Ervīns Zlatkuss, Roberts Cakuls, Gabriels Ancvers
 • par iegūto 2.vietu 8.-9.klašu grupā zēniem
Regnārs Kirejevs, Jānis Seņkāns, Arno Ikaunieks, Rūdis Naglis, Arnolds Gudkovs, Ervīns Juķevičs, Kevins Enriko Vjakse, Elgars Reidzāns
 • pateicība par piedalīšanos  7.klašu meitenēm
Santa Springa, Annija Rimša, Lāsma Novika, Dagnija Apīne, Sanita Bērziņa, Sabīne Soboļeva
Pateicība sporta skolotājiem Vitai Seņkānei un Valentīnam Viškeram par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas skolēnu radošo darbu konkursā
7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem „Es mīlu Latviju”
 • iegūta 1.vieta
10.klases skolniece Elvita Ostrovska
 •  iegūta 3.vieta
 12.klases skolniece Brenda Pikuma
 •  iegūta 4.vieta
 1. klases skolniece Diāna Lukša
7.klases skolnieks Daniels Taukuls
 •  iegūta 5.vieta
8.klases skolniece Samanta Šlendina
Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei, Indrai Gailītei, Irēnai Prikulei un Ivetai Maizikai par ieguldīto darbu.
Valsts ģimnāziju erudītu konkursā
 • iegūta 1.vieta
Valsts ģimnāziju matemātikas komandu olimpiādē
 • iegūta 3.vieta
12.klašu skolēni Kārlis Staris, Karīna Seile – Zundāne, Daira Ločmele,
Zanda Vaivode un Aleksandrs Šamšura
Pateicība matemātikas skolotājām Lucijai Jermacānei, Sandrai Drelingai, Ļubovai Mitrošenko un Jeļenai Pikumai  par ieguldīto darbu.
LVLSA rīkotajā Aspazijas un Raiņa skolēnu jaunrades konkursā, kas veltīts dzejnieku 150.dzimšanas dienai un LVLSA 20 gadu jubilejai
 •  iegūta 1.vieta (apsveikums Aspazijai)
 • iegūta 1.vieta (apsveikums Rainim)
 • galvenā balva „Lielais kaķis”
11.klases skolniece Agate Kūkoja
 •  iegūta 2.vieta (apsveikums Rainim)
 12.klases skolniece Samanta Škuškauniece
 •  iegūta 3.vieta (apsveikums Rainim)
 1. klases skolniece Elizabete Rupā
 •  iegūta 3.vieta (apsveikums Rainim)
 1. klases skolniece Megija Medne
 •  iegūta 3.vieta (skaņdarbs ar Raiņa vārdiem)
8.klases skolniece Elizabete Gaile un
8.klases skolniece Renāte Kupcova
 • saņemta atzinība
8.klases skolniece Ermīne Krustāne
Pateicība latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei, Irēnai Prikulei un Ivetai Maizikai par ieguldīto darbu.
Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē
 • iegūts II pakāpes diploms                  10.klases skolniece Dana Supe
 • iegūts III pakāpes diploms               11.klases skolniece Aija Gudkova
 • izteikta atzinība                                       12.klases skolniece Ieva Zelča                                                                            12.klases skolniece Emīlija Zeltiņa
Pateicība vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.