Viesojas Bulgārijas partnerskolas pārstāvji

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā no 2022.gada 26.līdz 29.aprīlim viesojās  Erasmus +programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta (līguma numurs 2019-1-ES01-KA229-065579_2) ““Uso adecuado e inadecuado de las nuevas tecnologías. Creandoun canal de ciencias en youtube”6 izglītojamie un 2 pedagogi no Sofijas 149.vidusskolas (Bulgārija).

Uzņemšanas programmas ietvaros tika organizēts projekta darbs, veidotas prezentācijas, apmeklētas nodarbības bioloģijā, ķīmijā, fizikā, robotikā, piedāvātas izzinošas ekskursijas pa Rēzeknes valstspilsētu un Lūznavas muižu. Skolēni piedalījās sporta un orientēšanās spēlēs, viņiem tika organizēts latvju danču vakars.

Paldies skolēniem Amandai Trokšai, Matīsam Bilinskim, Annemarijai Oļševskai, Rodrigo Juganam, Undai Streļčai, Guntai Kroičai, Arvim Brēdiķim, Fredim Gailītim, Samantai Viļumai, Adrianam Kupcovam par aktīvu darbošanos projekta aktivitātēs! Paldies pašpārvaldes skolēniem Mārtiņam Mikažānam, Oksanai Kupcovai, Elizabetei Bikovskai, Ērikai Labanovskai par sagatavoto nodarbību un skolēnam Jurim Siliņam par dalīšanos pētniecisko darbu izstrādē projekta ietvaros! Paldies ģimnāzijas administrācijai, angļu valodas skolotājām Olgai Supei, Olgai Gritānei, Inessai Špeļkovai, Gaļinai Skačkovai, bioloģijas skolotājām Vitai Ulbicānei un Ritai Klaviņai, ķīmijas skolotājām Sandrai Zeltiņai un Marutai Ladusānei, fizikas skolotājam Jevģēnijam Trutņevam, sporta skolotājai Lolitai Malinovskai, mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai, robotikas skolotājam Edgaram Žogotam par novadītajām nodarbībām un paveikto projekta aktivitāšu īstenošanā!

Projekta aktivitātes tika īstenotas no ES projekta finanšu līdzekļiem (sadarbībā ar VIAA).

Projekta gaitā veidotie skolēnu video materiāli:

https://failiem.lv/f/8dttzqq57 – laboratorijas darbs bioloģijā “Izzini sevi”

https://failiem.lv/f/t2s8kjrd4 – laboratorijas darbs ķīmijā “Faraona čūska”

https://failiem.lv/f/cae78hb8d – “Neīstās asinis”

https://failiem.lv/f/dwxc63he6 – “3d printēšana”

https://failiem.lv/f/r85fd6cp5 – “Neitralizācijas reakcija”