Dalība projekta “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē”

Projektā “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē” piedalās divas komandas – pamatskolas grupas komanda: V. Poplavska, V. Dzervinika, A. Bule, S. Arbidāne, R. Kļaviņa, I. Lagzdiņa, G. Lubgāne, I. Špeļkova un vidusskolas posma komanda: J. Poplavskis, S. Drelinga, A. Prīdāne, I. Prikule, J. Miņina, O. Supe, J. Pikuma, S. Zeltiņa.

Projekta ietvaros aprobējam caurviju Sadarbība un līdzdalība. Projektā tika izvirzīts mērķis caurvijas ieviešanai –

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 2017./2018.m.g. ikviens skolēns mācās izteikt un argumentēt savu viedokli un uzklausīt, iedziļināties un pieņemt cita viedokli.

Projekta ietvaros notiek grupu mācības, aprobācijas semināri, Ieviešanas seminārs.

Aprobācijas seminārs notika 4. aprīlī Daugavpilī, Ieviešanas seminārs notiks 24. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Seminārā pieredzē dalīsies projektā iesaistītās 7 pirmskolas iestādes, 6 pamatskolas, 1 ģimnāzija, 7 vidusskolas, 1 speciālā izglītības iestāde. Ieviešanas seminārā piedalīsies projektā neiesaistīto skolu pārstāvji, lai iepazītos ar kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.

12. 03.2018. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika Latgales reģiona atklātā matemātikas un Austrumlatvijas atklātā fizikas olimpiāde. Skolēnus pavadošie pedagogi un skolēni kopīgi veidoja  matemātiski fizikālu apsveikumu Latvijai ‘Tautumeitas”‘, kas arī ir viens no sadarbības veidiem.

IMG_1593 IMG_1596 IMG_1590