Sasniegumi 2016./2017.m.g.

2016./2017. m.g.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Dinu  Mironovu ar iegūto 3.pakāpes diplomu

bioloģijas 39.valsts olimpiādē !

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauktā kora dalībniekus

ar iegūto I pakāpi

Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” reģionālās atlases skatē Daugavpilī un iegūtajām tiesībām piedalīties koru salidojumā, kas notiks š.g. 20.maijā Valmierā !

Paldies dziedātājiem par izturību grūtajos mēģinājumos un dziesmas mīlestību! Pateicamies kora vadītājām Svetlanai Bilinskai un Aijai Cīrulei – Leidumai.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto 2.vietu

Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.v klases skolnieci Ilutu Oborenko

ar iegūto III pakāpi

 Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē!

Pateicamies skolotājai Anita Deksnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Ermīni Krustāni

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 3.vietu

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē!

Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Jāni Driksnu,

9.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

9.m2 klases skolnieku Gati Gorodničiju

ar iegūto 3.vietu

mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 18.valsts olimpiādē!

Pateicamies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto 2.vietu

reģionālajā vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieku Danielu Semuli un 9.m2 klases skolnieci Eviju Laizāni

ar iegūto 3.vietu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona 4. atklātā olimpiāde angļu valodā 8.-9.klašu skolēniem !

Pateicamies angļu valodas skolotājām Olgai Supei, Gaļinai Skačkovai un Olgai Gritānei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un olimpiādes organizēšanā.

Sveicam

12.v1 klases skolnieces Kristu Pogurecku un Andželiku Seļivanovu,

11.m1 klases skolnieces Tatjanu Ivanovu un Olgu Medvedevu,

11.v klases skolnieci Baibu Kauliņu

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto 2.vietu,

11.m1 klases skolnieci Arinu Semeikinu,

11.m2h klases skolnieku Igoru Matuļu

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

11.v klases skolnieci Laimu Kolneju

ar iegūto atzinību

Valsts ģimnāziju skolēnu zinātniskajos lasījumos – konkursā!

Pateicamies skolotājām Ļubovai Mitrošenko, Vēsmai Poplavskai, Janīnai Miņinai, Irēnai Prikulei, Vitai Ulbicānei, Sarmītei Arbidānei, Ivetai Maizikai, Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.v klases skolnieci Baibu Kauliņu

ar iegūto Atzinību

skatuves runas konkursā “Vuolyudzāni”!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

mūsu skolas skolēni ĝimnāziju grupā kopvērtējumā Latvijas 70.skolēnu spartakiādes “Lauku Avīzes” sacensībās pavasara krosa stafetēs, izcīnot 1.vietu!

Jauktā stafete 4x1000m – 2.vieta (2001.-2002.g.dz.)

Megija Medne, 9,m1

Lauma Skarbinīka, 8,m1

Dairis Caunītis -Augstkalns, 9.m1

Jānis Seņkāns, 10.m1h

Jaunietes 3x800m -2.vieta (1998.-2000.g.dz.)

Santa Bistrova, 11.v

Līga Kigitoviča, 11.v

Laura Sondore, 11.m2h

Meitenes 3x800m -2.vieta (2001.-2002.g.dz.)

Kristiāne Laganovska, 8.m2

Annija Rimša. 8.m1

Dagnija Apīne, 8.m1

Meitenes 3x800m -4.vieta (2004.-2003.g.dz.)

Viktorija Reble, 7.m3

Unda Lomanovska, 7.m3

Sintija Reble, 7.m3

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.vietu

meiteņu komandu

komandas sastāvā

Megija Medne. 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 100m skrējienā

Lauma Skarbinīka, 8.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta 100m skrējienā

Santa Springa, 8.m1 –  1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta tāllēkšanā, 2.vieta lodes grūšanā

Elizabete Sprukte, 7.m3- 1.vieta stafetes skrējienā

Sintija Reble, 7.m3 – 1.vieta 1500m skrējienā

Laura Caunīte, 9.m1

zēnu komandu

komandas sastāvā

Jānis Seņkāns, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 100m skrējienā

Dairis Caunītis Augstkalns, 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Reinis Strankaļs, 9.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta tāllēkšanā, 2.vieta 100m skrējienā

Valdis Jakuškins, 8.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Aigars Oltiņš, 8.m2 – 3.vieta 1500m skrējienā

Jānis Platacis, 8.m1 – 1.vieta lodes grūšanā

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās VIEGLATLĒTIKĀ “Jauno vieglatlētu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.vietu

meiteņu komandu

komandas sastāvā

Evita Dzervinika, 12.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā, 3.vieta lodes grūšanā

Egija Vēvere, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Santa Bistrova, 11.v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā

Laura Sondore, 11.m2h –  1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 1500m skrējienā

Līga Kigitoviča, 11.v – 2.vieta 1500m skrējienā

Anastāsija Žuravļova, 10.m1h

zēnu komandu

Jānis Cīrulis, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta lodes grūšanā

Arno Ikaunieks, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā

Arnolds Gudkovs, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 1500m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā

Nikolajs Semenecs, 10.m2v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 2.vieta 100m skrējienā, 3.vieta 1500m skrējienā

Haralds Cercens, 10.m2v

Ēriks Tārauds, 10.m2v

 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības VIEGLATLĒTIKĀ “Vidusskolu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu vieglatlētikā “Vidusskolas kauss” un “Jauno vieglatlētu kauss” ieguvējus!

“Vidusskolas kauss” – jaunietes ieguva 1.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Egija Vēvere, 10,m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 100m skrējienā un 2.vieta tāllēkšanā

Santa Bistrova, 11.v- 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 400m skrējienā un 1.vieta tāllēkšanā

Laura Sondore, 11.m2h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m, 2.vieta 1500m skrējienā un 2.vieta       augstlēkšanā

Evita Dzervinik,a 12.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x10m

Līga Kogitoviča, 11.v

Iluta Oborenko, 11.v

“Vidusskolas kauss” – jaunieši

Jānis Cīrulis, 10.m1h piedalījās individuāli un ieguva – 2.vietu 100m skrējienā un 2.vietu 400m skrējienā

“Jauno vieglatlētu kauss” – meitenes ieguva 3.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Megija Medne, 9.m1 – 3.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 400m skrējienā

Sintija Reble, 7.m3 – 3.vieta 1500m skrējienā

Lauma Skarbinīka, 8.m1

Santa Springa, 8.m1

Elizabete Sprukte, 7.m3

Beatrise Bikovska, 7.m3

“Jauno vieglatlētu kauss” – zēni ieguva 4.vietu KOPVĒRTĒJUMĀ

Jānis Seņkāns, 10.m1h – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 1.vieta 400m skrējienā

Dairis Caunītis -Augstkalns, 9.m1 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 3.vieta 1500m skrējienā

Ernests Mališevs, 8.v – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m, 3.vieta 400m skrējienā

Valdis Jakuškins, 8.m2 – 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Armands Vēkšējs, 7.m3

Jānis Platacis, 8.m1

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieku Jāni Plataci

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandu, kuras sastāvā

8.m1 klases skolniece Santa Springa,

8.m2 klases skolniece Sabīne Soboļeva,

7.m1 klases skolniece Elīna Mičule,

7.m1 klases skolniece Elīna Arbidāne,

7.m1 klases skolniece Amanda Lucijanova,

10.m1h klases skolnieks Jānis Seņkāns,

10.m1h klases skolnieks Arno Ikaunieks,

10.m1h klases skolnieks Aidas Cesnakovas,

12.v2 klases skolnieks Aleksandrs Lončs,

ar iegūto 3.vietu

Valsts robežsardzes koledžas „Gadadienas kausā” volejbolā!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Jūrniecības nozares pusfināla konkursa vidusskolēniem “Enkurs – 2017” dalībniekus – ģimnāzijas komandu – ar izcīnīto iespēju piedalīties finālā 22. aprīlī Rīgā!

Komandas dalībnieki: Agate Gailāne, Jānis Jermakovs, Renarts Kirejevs, Niks Rogozovs (12.M2kl), Āris Miglinieks, Konstantīns Začests, Aigars Noviks, Aleksandrs Lončs, Edvards Mališevs (12.V2 kl.), Ričards Barševskis (11.M2H kl). Skolotāja –  Sarmīte Arbidāne.

 Sveicam             

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo un

12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni

ar iegūto 1.vietu,

9.m1 klases skolnieci Justīni Puriņu un

12.m2 klases skolnieci Evitu Dzerviniku

ar iegūto 2.vietu

 Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu” 10.-12.klašu skolēniem!

 Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 3.vietu

Latvijas 58.valsts ķīmijas olimpiādē!

Paldies ķīmijas  skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu !

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Katerīnu Žuravļovu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē 1.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni un

10.m2.v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

ar iegūto 1.vietu

 7.atklātajā kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

 Pateicamies kulturoloģijas skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 2.vietu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 3.vietu,

8.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas organizētajā   2017.gada  atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas  skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu

ar iegūto 3.vietu,

10.m1h  klases skolnieku Rihardu Koroševski

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē  10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ģeogrāfijas  skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m3 klases skolnieku Juri Siliņu,

7.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

7.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki,

7.m2 klases skolnieci Viktoriju Urbanoviču,

7.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu,

7.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu,

8.v klases skolnieci Baibu Kovaļenko,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

atklātajā Latgales novada matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājām  Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei par skolēnu sagatavošanu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2.vietu,

9.m1 klases skolnieku Domeniku Svikšu

ar iegūto 3.vietu,

8.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto atzinību

 Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

 Pateicamies skolotājām Annai Bulei un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

 

Sveicam

7.m2 klases skolnieci Amandu Vēveri

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu kulinārijas konkursā “Kārumnieks 2017”!

Pateicamies skolotājai Veltai Dzervinikai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanduEgiju Meļko (12.kl), Jāni Plataci (8.kl), Elvitu Ostrovsku (11.kl), Sabīni Voveri (10.kl), Lauru Rakovu (11.kl), Jeļizavetu Jurjevu (12.kl)

ar izcīnīto 2. vietu Rēzeknes pilsētas skolu konkursā ” Erudīts 2017″!

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Evitu Dzerviniku

ar iegūto 1.vietu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču,

11.m2h klases skolnieku Ričardu Barševski,

11.m1klases skolnieku Eināru Netli – Galeju

ar iegūto 2.vietu,

11.v klases skolnieci Ilutu Oborenko,

11.m1klases skolnieci Martu Madaru Pekšu,

11.m1klases skolnieci Patrīciju Nagli

ar iegūto 3.vietu,

11.m1 klases skolnieci Arinu Semeikinu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

11.m2h klases skolnieci Agnesi Pētersoni,

11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu,

11.m2h klases skolnieku Igoru Matuļu,

11.m1 klases skolnieci Tatjanu Ivanovu,

11.m1 klases skolnieci Olgu Medvedevu,

11.m2h klases skolnieci Elvitu Ostrovsku,

11.m1 klases skolnieci Samantu Zeizi,

11.m1 klases skolnieci Agitu Sprindžu

ar iegūto Atzinību

Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai Vitai Ulbicānei, Ilonai Lagzdiņai, Anitai Deksnei, Ivetai Maizikai, Vēsmai Poplavskai, Janīnai Miņinai, Sarmītei Arbidānei, Indrai Gailītei, Lienai Poišai, Edgaram Žogotam, Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni

ar iegūto 2.vietu

11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klašu skolēnu grupā!

Paldies latviešu valodas un literatūras  skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu!

Sveicam

7.klases skolniekus Juri Siliņu un Viktoriju Rebli

ar iegūto 1.vietu,

7.klases skolēnus Hubertu Zimacki, Viktoriju Urbanoviču, Armandu Vēkšēju 

ar iegūto 2.vietu,

7.klases skolniekus Renāru Saukānu un Kristapu Adamoviču

ar iegūto 3.vietu,

8.klases skolnieces Baibu Kovaļenko un Laumu Skarbinīku

ar iegūto Atzinību

Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto 2.vietu,

9.klases skolniku Domeniku Svikšu

ar iegūto 3.vietu,

9.klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto Atzinību

Austrumlatvijas atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājām Annai Bulei un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču un

12.v1 klases skolnieku Savēliju Ņukšu

ar iegūto 2.vietu,

7.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras  skolotājām Sarmītei Arbidānei un Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieku Adriānu Siniju

ar iegūto III pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieku Emīlu Zeltiņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolēnus –  Laumu Gailumu, Ģirtu Bulu, Emīlu Zeltiņu,

9.m1 klases skolēnus –  Dinu Mironovu, Elizabeti Rupo,

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar veiksmīgu dalību un iegūto nomināciju „Attapīgie ķīmiķi” Rēzeknes pilsētas konkursā

 „Jauno un atjautīgo ķīmiķu klubs”!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

pamatskolas grupas meiteņu komandu

Santu Springu, Dagniju Apīni, Sanitu Bērziņu, Sabīni Soboļevu, Elīnu Mičuli, Elīnu Arbidāni, Amandu Lucijanovu

ar iegūto 1.vietu un izcīnīto iespēju piedalīties finālsacensībās Rīgā,

 vidusskolas grupas zēnu komandu

Aleksandru Lonču, Ervīnu Juķeviču, Rihardu Koroševski,

 Aidas Cesnakovu Arno Ikaunieku, Ermīnu Jāni Potašu, Ēriku Tāraudu

ar iegūto 2.vietu,

pamatskolas grupas zēnu komandu

Jāni Seņkāni, Regnāri Kirejevi, Erlendi Juškāni, Reini Strankaļu, Gati Gorodņičiju,

Dāvi Pavlovu

ar iegūto 3.vietu

izcīņas sacensībās “Lāses kauss 2017”  skolu komandām!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam               

9.m2 klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

10.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu,

11.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē  9.-12. klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu vokālo ansambli “Noskaņa” ar iegūto I pakāpes diplomu pilsētas un reģiona vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2017”!

Ansambļa sastāvā:

Ginta Bilinska, Baiba Kovaļenko, Eva Kārkliniece, Unda Lomanovska, Luīze Lāce,  Agnese Adijāne, Elizabete Gaile, Elīza Poiša,  Jūlija Adijāne, Renāte Kupcova,  Agnija Logina. Paldies mūzikas skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu!

Sveicam

7.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

7.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju,

7.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

8.v klases skolnieci Baibu Kovaļenko

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam 

12.v2 klases skolnieku Aleksandru Lonču

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

11.m2h klases skolnieku Vitāliju Rungi

ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

11.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

12.v2 klases skolnieku Aleksandru Lonču

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo,

10.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu,

11.m1 klases skolnieku Vadimu Kobaļu,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 2.pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Renāti Kupcovu,

12.v1 klases skolnieci Kristu Pogurecku

ar iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Sandrai Drelingai, Jeļenai Pikumai, Lucijai Jermacānei un Ļubovai Mitrošenko par ieguldīto darbu.

Sveicam                    

10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto 1.pakāpes diplomu,

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu

ar iegūto 3.vietas diplomu 

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies fizikas skolotājiem Annai Bulei un Jānim Poplavskim par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 1.pakāpes diplomu

8.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

ar iegūto 3.pakāpes diplomu

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.un 9.klašu skolēniem !

Pateicamies latviešu valodas un literatūras  skolotājām Indrai Gailītei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ar iegūto 3.vietu

7.m1 klases skolnieci Alisi Novožilovu un

ar iegūto atzinību

9.m1 klases skolnieces

Lauru Caunīti un Janu Pojarkovu

avīzes “Vesti Segodnja” un labdarības fonda “Rietumi”rīkotajā eseju konkursā!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu

Sveicam

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” 2003.-2004.g.dz. uzvarētājus – zēnu komandu – ar iegūto I vietu!

Komandas sastāvā:

Gatis Dembovskis, 7.m2 klase

Rihards Teirumnieks,  7.m2 klase

Kristaps Arbidāns, 7.m2 klase

Marts Dreļs, 7.m2 klase

Emīls Bogdanovs, 7.m2 klase

Martians Zaharevskis , 7. m2 klase

Kārlis Kristiāns Dundurs, 7.m3 klase

Dāvis Ralfs Stivriņš, 7.m3 klase

Renārs Saukāns, 7.m3 klase

Rolands Barkāns, 7.m3 klase

Sveicam

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensības basketbolā “Jauno basketbolistu kauss” 2003.-2004.g.dz. uzvarētājus – meiteņu komandu – ar iegūto II vietu!

Komandas sastāvā:

Rianda Kirejeva, 8.m1 klase

Annika Tabore, 7.m3 klase

Kristiāna Bule,  7.m3 klase

Beatrise Bikovska, 7.m3 klase

Sintija Reble, 7.m3 klase

Viktorija Reble, 7.m3 klase

Eva Kārkliniece, 7.m3 klase

Linda Zunda, 7.m2 klase

Samanta Borovikova, 7.m2 klase

Paldies laukuma tiesnešiem Jurim Fedotovam un Reinim Strankaļam, kā arī galdiņa tiesnešiem Lindai Rundānei un Rūdolfam Upem! Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas zēnu komandu ar iegūto I vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” 2001.-2002.g.dz. skolēniem !

Komandas sastāvā:

Mārtiņš Onževs,  9.m2 klase

Reinis Strankaļs, 9.m2 klase

Dagnis Zutis, 9. m2 klase

Erlends Juškāns,  9.m1 klase

Rūdolfs Upe, 8.m1 klase

Dāvis Ralfs Stivriņš, 7.m3 klase

Renārs Saukāns, 7.m3 klase

Kārlis Kristiāns Dundurs, 7.m3 klase

Rihards Teirumnieks, 7.m2 klase

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu komandu ar iegūto III vietu Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs basketbolā “Oranžā bumba” 2001.-2002.g.dz. skolēniem !

Komandas sastāvā:

Eliza Poiša, 9.m2 klase

Megija Medne, 9.m1 klase

Agnija Logina, 9.m2 klase

Santa Springa, 8.m1 klase

Annija Rimša, 8.m1 klase

Rianda Kirejeva, 8.m1 klase

Lāsma Novika, 8.m1 klase

Sanita Bērziņa, 8.m2 klase

Sabīne Soboļeva, 8.m2 klase

Paldies laukuma tiesnešiem Jurim Fedotovam un Elvim Zeiļukam, kā arī galdiņa tiesnešiem Lindai Rundānei un Kristapam Arbidānam! Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni ar iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo, 9.m2 klases skolnieci Samantu Šlendinu, 12.m2 klases skolnieci Margaritu Pavlovu ar iegūto 3.pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Megiju Medni ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9.un 12.klašu skolēniem !

Pateicamies vēstures skolotājai Ilonai Lagzdiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas komandu (Dairi Caunīti – Augstkalnu, Rūdofu Upi, Reini Strankaļu, Mārtiņu Onževu, Dagni Zuti) ar iegūto 1. vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2016./2017.m.g. sacensībās basketbolā “Oranžā bumba” !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu skolēnu panākumu veicināšanā.

Paldies laukuma tiesnesim Jurim Fedotovam, galda tiesnešiem Kristapam Arbidānam un Lindai Rundānei !

Sveicam

 1 0.M1H skolnieku  Ņikitu Šarapovu ar iegūto 3. vietu un

9.M1 klases skolnieku Dinu Mironovu ar iegūto atzinību

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācijas rīkotajā Tatjanas dienas literāro darbu konkursā Latvijas mērogā!

Skolotāja Janīna Miņina atzīmēta starp skolotājiem, kuru audzēkņi iesūtījuši visvairāk darbu konkursam.

Pateicamies skolēniem un skolotājai par ieguldīto darbu.

Sveicam

2.vietas ieguvējasmeiteņu komandu ( 9.m2 klases skolnieci Elīzu Poišu, 9.m1 klases skolnieci Megiju Medni, 10.m1h klases skolnieci Lindu Rundāni, 11.v klases skolnieci Līgu Kigitoviču, 11.v klases skolnieci Santu Bistrovu, 11.m2h klases skolnieci Lauru Sondori, 12.m2 klases skolnieci Agati Gailāni) –

ar izcīnīto 2.vietu

Latgales reģiona sporta spēlēs basketbolā “Vidusskolu kauss” Balvos !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

AS «Grindeks» balvas ieguvēju Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas skolotāju  Sandru Zeltiņu !

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 7. decembrī notika ikgadējais seminārs Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā tika apbalvoti 2016. gada ķīmijas skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Sveicam

1.pakāpes diploma ieguvēju 10.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

1.pakāpes diploma ieguvēju 12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 9.m1 klases skolnieku Dinu Mironovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 9.m1 klases skolnieku Justīni Puriņu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 11.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu,

2.pakāpes diploma ieguvēju 12.v2 klases skolnieci Valēriju Jonikāni

ar gūtajiem panākumiem Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies bioloģijas skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.M3 klases skolnieku Hubertu Zimacki ar iegūto 1. vietu Jauno ģeogrāfu skolas rīkotajā ģeogrāfijas olimpiādē 7. klašu grupā un 1. vietu  7.-9. klašu grupā Latgales reģionā!

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

1.vietas ieguvējus – ģimnāzijas komandu

Adrianu Siniju (8.m1 klase), Juri Zeltiņu (7.m3 klase), Emīlu Zeltiņu (8.m1 klase), Megiju Medni (9.m1 klase), Sandi Markunaiti (9.m1 klase)

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandu čempionātā šahā !

Sveicam

2.vietas ieguvēju 10.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu,

3.vietas ieguvēju 11.m1 klases skolniekam Edvardu Zarembo,

Atzinību ieguvēju 12.v2 klases skolnieku Jāni Paulānu

Latgales reģiona 7.atklātajā angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies angļu valodas skolotājām Inessai Špeļkovai, Olgai Gritānei, Gaļinai Skačkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

3.vietas ieguvējasmeiteņu komandu

Santu Springu (8.m1 klase), Dagniju Apīni (8.m1 klase), Sanitu Bērziņu (8.m2 klase), Amandu Lucijanovu (7.m1 klase), Elīnu Mičuli (7.m1 klase), Elīnu Arbidāni (7.m1 klase),

4.vietas ieguvējuszēnu komandu

Jāni Seņkānu (10.m1h klase), Regnāru Kirejevu (10.m1 h klase), Erlendu Juškānu (9.m1 klase),

Gati Gorodničiju (9.m2 klase),  Artūru Mežalu (9.m2 klase), Dāvi Pavlovu (8.m1 klase), Mārtiņu Onževu (9.m2 klase)

Latgales reģiona sacensībās Viļakā volejbolā

2001.-2002.gadā dzimušajiem zēniem un meitenēm !

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m2 klases skolnieci Aiju Gudkovu ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

1.vietas ieguvēju  10.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni (skolotāja Irēna Prikule),

3.vietas ieguvēju 11.m1 klases skolnieci Samantu Leitāni (skolotāja Sarmīte Arbidāne),

4.vietas ieguvēju 7.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki (skolotāja Sarmīte Arbidāne),

4.vietas ieguvēju  10.m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi (skolotāja Indra Gailīte)

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un RESZ SIA „Verems” organizētajā radošo darbu konkursā  „Latgale Latvijā”  7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem !

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Indrai Gailītei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā.

Sveicam

11.M1 klases skolnieku Eināru Netli – Galeju ar iegūto atzinību Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas rīkotajā informācijas tehnoloģiju olimpiādē “Open Mind” !

Pateicamies skolēnam un informātikas skolotājam Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m1 klases skolēnus Gintu Bilinsku, Ģirtu Edvardu Buli, Danielu Semuli,

8.m2 skolnieci Patrīciju Āboliņu

ar iegūto 1. vietu komandu olimpiādē angļu valodā, 1. vietu erudītu konkursā Eiropas valodu dienai veltītā Latgales reģiona pasākumā Krāslavas Valsts ģimnāzijā !

Paldies skolotājām Olgai Supei un Gaļinai Skačkovai par komandas sagatavošanu, kā arī skolotājai Inessai Špeļkovai par atbalstu pasākuma laikā !