Sasniegumi 2017./2018.m.g.

2017./2018.m.g.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu

ar iegūto Atzinību

ķīmijas valsts 59.olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu

ar iegūto III pakāpes diplomu

angļu valodas 10.-12.klašu valsts 47.olimpiādē!

Pateicamies angļu valodas skolotājai Inessai Špeļkovai.

par ieguldīto darbu

Sveicam

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto I vietu

krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādē!

Pateicamies krievu valodas skolotājai Janīnai Miņinai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku un

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto III vietu

bioloģijas 40.valsts olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas  skolotājai Ritai Kļaviņai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Lāsmu Mežali

ar iegūto II vietu,

11.m1h klases skolnieci Egiju Vēveri,

11.m2v klases skolnieci Ievu Mangulsoni,

11.m2v klases skolnieku Reini Grudinski

ar iegūtu III vietu

Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!

Pateicamies skolotājām Ārijai Melnei, Irēnai Prikulei, Anitai Deksnei, Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto Atzinību

valsts izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu”!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

11.m1h klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Elizabeti Rupo,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto Atzinību

Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto II vietu

reģionālajā vācu valodas 8.klasēm olimpiādē!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1 klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 9., 10.-12.klašu skolēnu konkursā „Pazīsti savu organismu”!

Pateicamies  skolotājai Ritai Kļaviņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Sanitu Bērziņu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē!

Pateicamies vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m1h klases skolnieci Rasmu Inkinu,

11.m2v klases skolnieci Lāsmu Mežali,

11.m2v klases skolnieci Ievu Mangulsoni,

11.m1h klases skolnieci Katrīnu Adelīnu Zeizi,

11.m2v klases skolnieku Reini Grudinski

ar iegūto I vietu,

11.m1h klases skolnieci Egiju Vēveri,

11.m2v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku,

11.m1h klases skolnieku Kristapu Buļu

ar iegūto II vietu,

11.m2v klases skolnieci Kristīni Pētersoni,

11.m1h klases skolnieku Kristu Pudžu,

11.m2v klases skolnieku Jāni Laizānu

ar iegūtu III vietu

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē!

Pateicamies skolotājiem Ārijai Melnei, Irēnai Prikulei, Ritai Kļaviņai, Anitai Deksnei, Vitai Seņkānei, Ilonai Lagzdiņai, Indrai Gailītei, Tatjanai Pāžai un Edgaram Žogotam par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto Atzinību

mājturības un tehnoloģiju 19. valsts olimpiādē!

Pateicamies skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m klases skolnieku Lauri Sergejevu

ar iegūto III pakāpes diplomu

12.Latgales novada latviešu valodas un literatūras 7.klašu olimpiādē!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

2018. gada 9. maijā Rīgā Ārlietu ministrijā notika Prāta spēles par Eiropas Savienību 10.-12.klasēm.

10.M1V klases skolnieces:

Elizabete Rupā

Elizabete Groce

Megija Medne

Justīne Puriņa

ieguva 3. vietu. 

Paldies jaunietēm par ieguldīto darbu!

Sveicam

10. maijā notika Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes un Ludzas komiteju skolēnu pirmās palīdzības sacensības. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas komanda

Juris Siliņš (8.m3 klase), Huberts Zimackis (8.m3 klase), Agita Arbidāne (10.M1V klase), Elvīra Vasilevska (10.M1V klase), Dins Mironovs (10.M1V klase), Domeniks Svikša (10.M1V klase)

izcīnija 1. vietu un tiesības pārstāvēt Rēzekni Latvijas sacensībās Rīgā 2018. gada septembrī.

Paldies pedagogiem R. Kļaviņai, V. Poplavskai un medmāsai S. Žilinskai, kā arī Latvijas Samariešu apvienības Rēzeknes nodaļas vadītājam J. Korsakam!

Sveicam

9.m1 klases skolnieku Jāni Plataci

par iegūto 3.pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 9.-12.klasēm.

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieku Imantu Spīču

ar iegūto I vietu

Latgales reģiona skatuves runas konkursā!

Pateicamies skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

5.-8.kl.grupā

ar iegūto 3.vietu Viktoriju Rebli 8.m3

(skolotāja Sarmīte Arbidāne)

9.-12.kl.grupā

ar iegūto 1.vietu Imantu Spīču 10.m2h

(skolotāja Irēna Prikule)

18.skatuves runas konkursā ,,Vuolyudzāni”!

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Raimondu Petkeviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču,

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto III pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolniekus

Renāru Saukānu, Gustu Agafonovu, Rolandu Barkānu,  Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

atklātajā ķīmijas olimpiādē!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas

PATEICĪBA

9.m1 klases skolnieci Gintu Bilinsku,

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto 1.vietu,

8.m1 klases skolnieku Rihardu Zundu

ar iegūto atzinību

Latgales reģiona 5.atklātajā angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm!

Pateicamies skolotājām Olgai Supei, Gaļinai Slačkovai, Olgai Gritānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

26.04.2017. notika Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sacensības PAVASARA KROSĀ, kurās Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas komandas izcīnīja godalgotas vietas:

1.vieta – 1999.- 2000.g.dz. (Arnolds Gudkovs – 11m1h, Jānis Cīrulis – 11m1h, Egija Vēvere – 11m1h, Laura Sondore – 12m2h)

1.vieta – 2001.- 2002.g.dz. (Dairis Caunītis Augstkalns – 10m1v, Ervīns Tārauds – 10m1v, Lāsma Novika – 9m1, Lauma Skarbinīka – 9m1)

3.vieta – 2003. – 2004.g.dz. (Paula Anspoka – 7m, Ieva Onževa – 7m, Samanta Borovikova – 8m2, Eduards Uzulnīks – 7m, Kirils Kakaulins – 7m, Kristaps  Noviks – 7m)

Individuāli:

1.vieta – Arnolds Gudkovs – 11m1h

1.vieta – Dairis Caunītis Augstkalns – 10m1v

1.vieta  – Laura Sondore – 12m2h

2.vieta – Jānis Cīrulis – 11m1h

2.vieta – Paula Anspoka – 7m

2.vieta – Lauma Skarbinīka – 9m1

3.vieta – Ervīns Tārauds – 10m1v

Pateicamies skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzistu komandu (Aidas Česnakovu, Nikolaju Semenecu, Ervīnu Tāraudu, Ēriku Tāraudu,

Jāni Laizānu, Artūru Mežalu, Aigaru Golubevu, Ervīnu Jukeviču, Lauru Lucijanovu, Lindu Zundu)

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās florbolā “A” grupai (1999.-2001.dz.g.)!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.05.2018. notika Rēzeknes pilsētas skolu sacensības vieglatlētikā “Vidusskolas kauss” un “Jauno vieglatlētu kauss”, RV1.Ģ komandas izcīnīja godalgotas vietas un 11.maijā piedalīsies Latgales reģiona sacensībās vieglatlētikā

I VIETA –  1999.-2001.g.dz. JAUNIETES

Egija Vēvere 11m1h – 1.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Megija Medne 10m1v – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Laura Sondore 12m2h – 1.vieta augstlēkšanā, 2.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Santa Bistrova 12v – 2.vieta 100m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Linda Rundāne 11m1h – 2.vieta lodes grūšanā

Anna Barinova – 12v

I VIETA –  1999.-2001.g.dz. JAUNIEŠI

Jānis Cīrulis 11m1h – 1.vieta 100m skrējienā, 3.vieta lodes grūšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Jānis Seņkāns 11m1h – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta 1500m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Arno Ikaunieks 11m1h – 2.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Dairis Caunītis Augstkalns 10m1v – 2.vieta 1500m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Ervīns Tārauds 10m1v – 1.vieta lodes grūšanā, 1.vieta šķēpa mešanā

Dagnis Zutis 10m2h – 3.vieta 400m skrējienā

I VIETA – 2002. – 2004.g.dz. MEITENES

Sintija Reble 8m3 – 1.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Viktorija Reble 8m3 – 1.vieta 400m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Lauma Skarbinika 9m1 – 1.vieta 800m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Paula Anspoka 7m – 2.vieta 100m skrējienā, 2.vieta 400m skrējienā un 1.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Beatrise Bikovska 8m3 – 1.vieta augstlēkšanā un 1.vieta lodes grūšanā

Santa Springa 9m1 – 2.vieta tāllēkšanā un 2.vieta lodes grūšanā

II VIETA  – 2002. – 2004.g.dz. ZĒNI

Ernests Mališevs 9v – 2.vieta 100m skrējienā, 1.vieta 400m skrējienā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Valdis Jakuškins 9m2 – 1.vieta 100m skrējienā, 1.vieta tāllēkšanā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Vilnis Tučs 9v – 3.vieta 400m skrējienā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Kārlis Kristiāns Dundurs 8m3 – 3.vieta lodes grūšanā un 2.vieta stafetes skrējienā 4x100m

Armands Vēkšējs 8m3 – 1.vieta 1500m skrējienā

Jānis Platacis 9m1 – 2.vieta šķēpa mešanā un 2.vieta lodes grūšanā

Paldies sportistiem un sporta skolotājām Lolitai Malinovskai un Vitai Seņkānei.

Sveicam

U-16 grupas zēnu komandu

(Dāvi Ralfu Stivriņu, Emīlu Bogdanovu, Rūdolfu Upi, Kārli Kristiānu Dunduru)

ar iegūto 1.vietu,

U-14 grupas zēnu komandu

(Marku Zeiļuku, Danielu Baranovski, Eduardu Uzulnīku, Matīsu Aleksandru Cvetkovu)

ar iegūto 2.vietu

Latvijas skolu 3×3 basketbola čempionātā!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai   par ieguldīto darbu.

Sveicam

7.m klases skolnieci Evu Sausiņu

ar iegūtu 1.vietu,

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūtu 2.vietu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūtu 3.vietu

 Latgales novada 15.atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Kristīni Rutkovsku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto Atzinību

 8.atklātajā kulturoloģijas olimpiādē 10.-12.klasēm!

Pateicamies skolotājai Inārai Juškānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūtu 1.vietu,

8.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūtu 2.vietu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūtu 3.vietu

Austrumlatgales 14.atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klašu skolēniem!

Pateicamies fizikas skolotājiem Jānim Poplavskim un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto 2. pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 3. pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 8.klasēm!

Pateicamies skolotājam Jurim Prīdānam par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieku Imantu Spīču

ar iegūto I pakāpes diplomu,

7.m klases skolnieci Liānu Sauli,

12.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas skatuves runas konkursā!

Pateicamies skolotājām Irēnai Prikulei un Sarmītei Arbidānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Patrīciju Āboliņu,

10.m2h klases skolnieku Renātu Vasiļjevu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Gailumu,

10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ķīmijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ķīmijas skolotājai Sandrai Zeltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 8.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

Gintu Bilinsku, Endiju Juškāni,  Liānu Sauli, Renāti Kupcovu, Evu Kārklinieci,  Elizabeti Gaili,

Laimu Adijāni, Danu Supi, Undu Lomanovsku

ar iegūto 1.vietu

vokālās mūzikas konkursa „Balsis – 2018” 1.un 2.kārtā!

Pateicamies skolotājai Svetlanai Bilinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Beāti Rundāni

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājai Irēnai Prikulei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Renāru Saukānu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Armandu Vēkšēju

ar iegūto II pakāpes diplomu,

7.m klases skolnieci Evu Sausiņu,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto  III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 5.-8.klašu skolēniem!

Pateicamies matemātikas skolotājām Annai Bulei un Jeļenai Pikumai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieku Jāni Poču

ar iegūto I pakāpes diplomu,

12.m2h klases skolnieku Vitāliju Rungi

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas ekonomikas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies ekonomikas skolotājai Astrai Prīdānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Viktoriju Lauru Timakovu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 11.m1h klases skolnieku Ņikitu Šarapovu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājām Janīnai Miņinai un Ellai Ameļčenkova   par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas 7.klašu skolēnu zēnu komandu

Ralfu Šitjakovu, Danielu Baranovski, Kirilu Kakaulinu, Kristapu Noviku,  Marku Zeiļuku, Matīsu Aleksandru Cvetkovu, Eduardu Uzulnīku, Renāru Pauru

ar iegūto 1.vietu Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Jauno basketbolistu kauss”!

Pateicamies sporta skolotājām Vitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto 2.vietu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču un

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto 3.vietu

Rēzeknes pilsētas konkursā “Topi par meistaru!”

Pateicamies skolotājam Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

8.m3 klases skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Kristapu Adamoviču

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieci Viktoriju Rebli,

9.m1 klases skolnieku Aivaru Mosānu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Veltai Dzervinikai un Osvaldam Batņam par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

9.m2 klases skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto II pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Jānim Poplavskim un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

10.m2h klases skolnieci Elizabeti Rupo,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci ElīnuVasilevsku,

10.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni

ar iegūto II pakāpes diplomu,

11.m1h klases skolnieku Arnoldu Gudkovu

ar iegūto III pakāpes diplomu,

10.m2h klases skolnieci Renāti Kupcovu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies skolotājiem Sandrai Drelingai, Jeļenai Pikumai un Lucijai Jermacānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m3 klases skolnieku Hubertu Zimacki

ar iegūto I pakāpes diplomu,

8.m3 klases skolnieku Gustu Agafonovu,

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto II pakāpes diplomu,

8.m3 skolnieku Juri Siliņu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klašu skolēniem!

Pateicamies latviešu valodas un literatūras skolotājām Sarmītei Arbidānei un Indrai Gailītei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku

ar iegūto I pakāpes diplomu,

10.m1 klases skolnieci Elizabeti Rupo

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieci Lauru Rakovu

ar iegūto III pakāpes diplomu,

9.m2 skolnieci Aivu Rudzīti

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vēstures olimpiādē 9. un 12. klašu skolēniem!

Pateicamies vēstures skolotājām Ilonai Lagzdiņai un Ārijai Melnei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzijas meiteņu un zēnu komandu –

Lindu Rundāni, 11.m1h,

Lāsmu Naglu, 11.m1h,

Lauru Sondori, 12.m2h,

Arinu Semeikinu,12.m1,

Līgu Kigitoviču, 12.v,

Santu Bistrovu, 12.v,

Megiju Medni, 10.m1v,

Agnesi Madžuli, 10.m2h,

Reini Strankaļu, 10.m2h,

Rihardu Koroševski, 11.m1h,

Erlendu Juškānu, 10.m1v,

Elvi Zeiļuku, 12.m2h,

Aivi Mūrnieku, 10.m1v,

Mārtiņu Onževu, 10.m2h,

ar iegūto 2.vietu

Latgales reģiona sacensībās basketbolā “Vidusskolu kauss“!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Danu Supi

ar iegūto 2.vietu,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto 3.vietu,

12.m1 klases skonieku Vadimu Kobaļu

ar iegūto pateicību

Latgales novada 1.atklātajā valodu olimpiādē!

Pateicamies valodu  skolotājām Sarmītei Arbidānei, Gaļinai Skačkovai un Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

8.m2 klases skolnieci Lindu Zundu

ar iegūto 2.vietu

Vidusaustrumeiropas PASCH skolu (Partnerskolas nākotnei) organizētajā dizaina konkursā „Mūsu apkārtējā vide mūsu nākotnes ilgtspējīgai attīstībai”!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Marijai Viškerei un vizuālās mākslas skolotājai Svetlanai Patmalniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m1 klases skolnieci Laumu Skarbinīku,

10.m1v klases skolnieci Justīni Puriņu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 10.m2h klases skolnieci Līgu Madaru Arcimoviču,

10.m1v klases skolnieku Dinu Mironovu,

11.m2v klases skolnieci Sabīni Voveri

ar iegūto II pakāpes diplomu,

10.m1v klases skolnieci Agitu Arbidāni,

12.m1 klases skolnieku Edvardu Zarembo

ar iegūto III pakāpes diplomu,

 11.m2v klases skolnieci Rasmu Inkinu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies bioloģijas    skolotājām Ritai Kļaviņai un Vitai Ulbicānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

9.m2 klases skolnieci Sabīni Soboļevu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

 9.v klases skolnieci Alīnu Višņakovu un

9.v klases skolnieci Sandru Gavari

ar iegūto II pakāpes diplomu,

9.m1 klases skolnieku Ervīnu Zlatku un

8.m1 klases skolnieci Alisi Novožilovu

ar iegūto III pakāpes diplomu

Rēzeknes pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 8.-9.klašu skolēniem!

Pateicamies krievu valodas skolotājām Janīnai Miņinai un Ellai Ameļčenkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

11.m2v klases skolnieci Baibu Zeltiņu,

12.m1 klases skolnieci Martu Madaru Pekšu

ar iegūto I pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieci Danu Supi,

11.m2v klases skolnieku Linardu Solovjevu

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolnieku Eduardu Zarembo

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas angļu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies angļu valodas skolotājām Gaļinai Skačkovai un Inessai Špeļkovai par ieguldīto darbu.

Sveicam

12.m1 klases skolnieci Danu Supi

ar iegūto II pakāpes diplomu,

12.m1 klases skolniecei Martu Madaru Pekšu

ar iegūto atzinību

Rēzeknes pilsētas vācu valodas olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem!

Pateicamies vācu valodas skolotājai Gintai Lubgānei par ieguldīto darbu.

Sveicam

ģimnāzistu komandu –

Renāru Pauru,

Dānielu Kobaļu,

Eduardu Uzulnīku,

Marku Zeiļuku,

Matīsu Aleksandru Cvetkovu,

Raivi Binduku,

Raivi Lustiku,

Kristapu Noviku,

Danielu Baranovski –

ar iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās telpu futbolā 2004.-2005.g.dz. grupai!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovkai  par ieguldīto darbu.

Sveicam

meiteņu komandu

Lindu Rundāni, 11.m1h klase

Lāsmu Nagli, 11.m1h klase

Lauru Sondori,  12.m2h klase

Kristīni Pētersoni, 11.m2v klase

Arinu Semeikinu,  12.m1 klase

Santu Bistrovu, 12.v klase

Megiju Medni, 10.m1v klase

Renāti Seržanti, 10.m2h klase

zēnu komandu

Elvi Zeiļuku, 12.m2h klase

Ņikitu Solovjovu,  10.m2h klase

Erlendu Juškānu, 10.m1v klase

Aivi Mūrnieku, 10.m1v klase,

Reini Strankaļu, 10.m2h klase,

Rihardu Koroševski, 11.m1h klase,

Mārtiņu Onževu, 10.m1h klase,

Dagni Zuti, 10.m1h klase,

Kristiānu Justu, 10.m1h klase –

ar iegūto 1.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās basketbolā „Vidusskolas kauss”!

Pateicamies sporta skolotājai Vitai Seņkānei par ieguldīto darbu

Sveicam

ģimnāzijas komandu –

Arnoldu Gudkovu,

Austri Daideru,

Ričardu Barševski,

Aidu Česnakovu,

Madi Švirkstu,

Eduardu Ivanovu,

Edvīnu Gaveiku,

Reini Strankaļu,

Nikolaju Semenecu –

 ar  iegūto 2.vietu

Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu 2017./2018.m.g. sacensībās telpu futbolā „A”grupā!

Pateicamies sporta skolotājāmVitai Seņkānei un Lolitai Malinovskai  par ieguldīto darbu.