Seminārs veiksmīgai sadarbībai un pieredzei

4.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs mācību jomu un komisiju vadītājiem ar mērķi savstarpēji dalīties pieredzē, kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju, īstenojot, izvērtējot un veidojot   savas zināšanas un prasmes metodiskajā darbā. Ar skolu kā mācīšanās organizāciju, kas īsteno kompetences (mācīšanās un attīstība kā kultūras sastāvdaļa, vērtība; mācās visi; mācīšanās līderi; dažādas mācīšanās formas/veidi), veic datu analīzi un pratību, veicina analītisku domāšanu, pētniecības prasmes, saistās ar komandas darbu un savstarpēju mācīšanos, uzticēšanos (sistēmas zināšanu un pieredzes pārnesei, savstarpēja sadarbība efektīvas mācīšanās īstenošanai, dažādas mācīšanās formas) un vadības atbalstu attīstībai (aktīva iesaiste un piemēra demonstrēšana, virzība uz mērķu sasniegšanu un mācīšanās kultūras veidošanu, efektīva mācīšanās vajadzību noteikšana, datos balstīti un personalizēti profesionālās kompetences pilnveides risinājumi, mācīšanās līderi, sadarbība ar ārējiem partneriem).

2023.gadā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi īstenos 3 profesionālās kompetences pilnveides programmas:

3D printera lietošana drukas, robotikas, dizaina un tehnoloģiju nozarē, 8 programmstundas, mērķauditorija tehnoloģiju mācību jomas pedagogi (programmu izstrādā, sagatavo Osvalds Batņa un Edgars Žogots);

Vienaudžu  iesaiste konfliktu risināšanā– iespēja pedagogam veidot atbalstošu, pozitīvu, vajadzības un emocijas akceptējošu  vidi, 6 programmstundas, mērķauditorija pedagogi, klašu audzinātāji (programmu sagatavo un īsteno Indra Gailīte);

Tradīciju iedzīvināšana, aktualizējot labizjūtu, mācību un audzināšanas procesā, 6 programmstundas, mērķauditorija pedagogi, klašu audzinātāji (programmu sagatavo un īsteno Sarmīte Arbidāne un Indra Gailīte).

Visi materiāli, tai skaitā video ieraksti, kas tapuši 2021. un 2022.gadā “Pieredzes skolas” semināru ietvaros sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju, Krāslavas ģimnāziju, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju un Jūrmalas Valsts ģimnāziju, pieejami https://sites.google.com/valmiera.edu.lv/vvmc/pieredzes-skola

 

Informāciju sagatavoja Anita Deksne