Ģimnāzisti dalās pieredzē

Tikko sācies jaunais mācību gads, ģimnāzisti jau aktīvi darbojas!🤩🙌 Ik gadu mēs aktīvi iesaistāmies ARPC “Zeimuļs” organizēto iniciatīvas projektu konkursā, kuru atbalsta Rēzeknes valstspilsētas dome. Ģenerējam idejas, rakstām projektus, realizējam tos savas pilsētas mērogā  un labprāt dalāmies pieredzē. Oksana Kupcova un Mārtiņš Mikažāns 05.09.2022. ARPC “Zeimuļs” prezentēja  ārvalstu jaunatnes speciālistiem no Vācijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Horvātijas, Moldovas, Portugāles u.c. valstīm  savu pieredzi, diskutēja par iniciatīvu projektu ietekmi uz sabiedrību un to nozīmīgumu jauniešu personības izaugsmē.😊👏