Eseju konkurss skolēniem „Tehnoloģijas manā dzīvē – šodien un rīt”.

Noslēdzies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotais eseju konkurss skolēniem „Tehnoloģijas manā dzīvē – šodien un rīt”. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 skolēnu no visas Latvijas, sacenšoties trīs kategorijās – vispārizglītojošo skolu 7.–9. klašu un vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēnu, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu grupās.

10.–12. klašu skolēnu grupā uzvarēja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. a klases skolnieces Annemarijas Oļševskas eseja, arī otrajā vietā ierindojās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10. d klases skolnieces Guntas Kroičas darbs.

Konkurss tika organizēts, lai dotu dot iespēju skolēniem formulēt un izteikt domas, idejas un pārdomas par mūsdienu tehnoloģiju lietošanas paradumiem, vietu dzīvē, attīstības perspektīvām, piemēram, mākslīgā intelekta lomu, interneta tālāku izmantojamību, nozīmīgām personībām šajā jomā u.tml., kā arī par savu pašreizējo pieredzi un redzējumu par tehnoloģiju ietekmi uz dzīvi nākotnē, tādējādi veicinot izpratni par tehnoloģiju lietderīgu un drošu izmantošanu dzīvē.

Paldies pedagoģei Indrai Gailītei.