Ziemas saulgriežos ģimnāzisti velk bluķi

Senās tradīcijas dzīvos tik ilgi, cik ilgi tās tiks piekoptas. Šajos ziemas saulgriežos, 21.12.2021., ģimnāzijas skolēni izvilka bluķi pa visām klašu telpām un gaiteņiem, tādējādi aizgaiņājot visu slikto- neveiksmes, slimības, sliktās domas un uzmācīgās atmiņas- un simboliski dodot vietu visam jaunajam. Latvieši kopš seniem laikiem piekopa tradīciju – bluķa vilkšanu-, tādējādi veicinot saules atgriešanos gada vistumšākajā laikā un vairojot ticību labajam.

Ikviens ģimnāzists šajos ziemas saulgriežos pārdomāja aizejošo gadu, uzrakstīja uz lapas visu, kas raisa negācijas, sadedzinot to visu kopā ar bluķi. Ir svarīgi saglabāt tradīcijas! Tas izdosies tikai tad, ja jaunieši zinās tradīciju būtību un piekops tās. Jau no mazotnes cilvēkbērns izkopj tikumus, pakāpeniski veido ieradumus un savas vērtības, ko, bez šaubām, mācās savās ģimenēs, skolā, pilsētā, valstī.

Ziemas saulgriežu bluķa vilkšanas pasākumā var ielūkoties, apskatot foto

Ziemas saulgriežos ģimnāzisti ieradās maskās. Viena no populārākajām maskām, protams, bija Ziemassvētku vecītis. Lūk, mūsu ģimnāzijas skaistie vecīši