Jauniešu iniciatīvas projekts “Strīdu māksla”

Dažādu iemeslu un cēloņu  konflikti ir mūsu dzīvē klātesoši, īpaši bieži tie sastopami pusaudžu un jauniešu vidē, tomēr jāsaprot, ka arī strīdu vadīšana un kā savu, tā citu  vajadzību un emociju apzināšana un respektēšana ir māksla, kura jāapgūst ikvienam emocionāli  inteliģentam cilvēkam.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas jaunieši – Mārtiņš Mikažāns, Elizabete Skačkova, Luīze Kluša, Viktorija Harčenko_- 21. decembrī organizēja jaunatnes iniciatīvu projektu “Strīdu māksla” pamatskolas skolēniem. Iniciatīvas mērķis bija radīt jauniešos izpratni par iespēju risināt konfliktsituācijas, neaizvainojot otru, bet izprotot un atbalstot, kas ir arī skolu mediācijas pamatprincipi. M. Mikažāns iepazīstināja visus ar mediācijas būtību, demonstrējot prezentāciju, bet tad iniciatīvas dalībnieki azartiski piedalījās dažādās aktivitātēs, vingrinājumos, kas gan atklāja mediācijas procesa visas fāzes, gan lika apzināties konfliktu ne tikai kā draudu, bet arī iespēju  veidot savu personību, tēlu sabiedrībā.

Dalībnieki noslēgumā atzina, ka ir radīta motivāciju apzināti neveidot konfliktsituācijas, bet pašvadīti būt iniciatoram to risinājuma meklējumos.

Skolotāja Indra Gailīte