In Memoriam

pedagogs, Rēzeknes 1. vidusskolas direktors Viktors Sprūga

( 08.11.1934. – 20.03.2021. )

 

  “Tu arvien būsi šai pusē,

   Tai gaismā, ko atstāji mums.

Kaut arī sirds tava klusē,

Mums paliek šis mantojums.”

(Ā. Elksne.)

 

Talantīgs pedagogs, ilggadējs Rēzeknes 1. vidusskolas direktors Viktors Sprūga devies mūžībā saulainā pavasara dienā, tik skaistā kā viņa mūžs. Dzimis Rēzeknes apriņķa, Bērzgales pagasta Kozlovā, mācījies Rēzeknes rajona četrklasīgajā Labvāržu skolā, pabeidzot to divos gados, tad Kalnezeru septiņgadīgajā skolā, beidzot to kā teicamnieks, tādēļ guvis tiesības bez eksāmeniem iestāties Rēzeknes pedagoģiskajā skolā, kuru absolvējot V. Sprūga saņēma “sarkano diplomu”. 1952. gadā iestājies Daugavpils Valsts pedagoģiskā institūta Fizikas – matemātikas fakultātē, absolvējis to ar “sarkano diplomu”.

Viktors Sprūga Latvijas izglītības sistēmā ir darbojies 45 gadus. Viņš ir bijis izcils pedagogs, 42 dzīves gadus ir veltījis Rēzeknes 1. vidusskolai, no tiem 28 gadus ir vadījis šo skolu. Bijušie kolēģi direktoru Viktoru Sprūgu atceras kā izcilu vadītāju, atbildīgu un prasīgu, kas nekad neliedza padomu. Viņam piemita izcilas kolektīva saliedēšanas spējas, laba humora dzirksts, viņš vienmēr ir bijis stiprais atbalsta plecs saviem kolēģiem. Rēzeknes 1. vidusskolas kolektīvs viņu cienīja un augstu vērtēja. Direktora Viktora Sprūgas vadītā Rēzeknes 1. vidusskola bija prestiža izglītības iestāde ne vien pilsētā un novadā, bet visā Latvijā. Savas dzīves un profesionālās darba gaitās viņš ir saņēmis vairākus apbalvojumus:

LPSR Tautas izglītības teicamnieks;

LPSR Augstākās Padomes Prezidija Goda raksts;

Latvijas Republikas izglītības ministra J.Vaivoda parakstīts Atzinības raksts;

Dažādu Latvijas Republikas institūciju Atzinības un Goda raksti;

Dažādu Rēzeknes pilsētas iestāžu Atzinība un Goda raksti;

Rēzeknes pilsētas Goda pilsonis.

Nosvērts, možs, komunikabls, uzticīgs savai skolai – Rēzeknes 1. vidusskolai – , tāds viņš paliks mūsu sirdīs un atmiņās. Viņā allaž strāvoja mierpilnā, viedā un kārtīgā latviešu saimnieka gars, kas mīl cilvēkus, savas mājas, darbu un savu zemi.

Sirsnīgā pateicībā par paveikto darbu un dziļā cieņā-

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas kolektīvs un arodorganizācija