Zinātniskās pētniecības darbi

18,-22.janvārī ir noslēdzies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes posms. 27.janvārī sešās metodiskajās komisijās skolēni prezentējuši un aizstāvējuši darbus. Vislielākais iesniegto darbu skaits sociālajās zinātnēs – 13 pētījumi, kuri saistīti ar tēmām un aktualitātēm psiholoģijā. Liela interese skolēniem ir par tēmām veselības zinātnē, bioloģijā, izglītības zinātnēs.

14 zinātniskās pētniecības darbi ir virzīti dalībai reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas notiks 5.martā attālināti un kuru organizē Daugavpils Universitāte.

Vēlam panākumus mūsu 16 ģimnāzistiem! Paldies zinātniskās pētniecības darbu autoriem, metodisko komisiju vadītājiem, pētniecisko darbu vadītājiem un konsultantiem par paveikto!