Lepojamies ar sasniegumiem

2019./2020.mācību gada Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanas izglītojamo talantu attīstībai mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu grafika ietvaros no oktobra līdz pat aprīlim laiks ir bijis spraigs, intensīvs, ārkārtas situācijas laikā  valsts posma olimpiādes notikušas ķīmijā, ģeogrāfijā tiešsaistē, bet dažas no plānotajām aktivitātēm ārkārtas situācijas apstākļos tikušas atceltas.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 64 7.-12.klašu skolēni ir guvuši panākumus Rēzeknes pilsētas, Latgales reģiona un valsts posma olimpiādēs, konkursos, konferencēs.

Lepojamies ar ģimnāzistu panākumiem valsts posmā. 1.vieta (Huberts Zimackis), 2.vieta (Juris Siliņš) bioloģijas valsts 42.olimpiādē (skolotāja Rita Kļaviņa), divas 2.vietas (Juris Siliņš, Gusts Agafonovs) un divas 3.vietas (Huberts Zimackis, Renārs Saukāns) ķīmijas valsts 61.olimpiādē (skolotāja Sandra Zeltiņa), 1.vieta (Juris Siliņš) Latvijas 45.atklātajā fizikas olimpiādē (skolotājs Jevģēnijs Trutņevs), 3.vieta (Elizabete Rupā) latviešu valodas valsts olimpiādē (skolotāja Sarmīte Arbidāne), 3.vieta (Ginta Bilinska) angļu valodas 49.olimpiādē (skolotāja Olga Supe), 3.vieta (Huberts Zimackis) ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādē (skolotājs Juris Prīdāns), divas  3.vietas (Sanita Bēziņa, Rainita Zavadska) Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības konferencē (skolotājas Indra Gailīte, Rita Kļaviņa), 2.vieta (Sintija Berngarde),  divas 3.vietas (Amanda Trokša, Santa Šuste), Atzinība (Paula Piteronoka) 16.atklātajā dizaina un tehnoloģiju olimpiādē.

Latgales reģiona posmā gūtie panākumi: augstākā pakāpe (Ralfs Bilinskis, skolotāja Irēna Prikule ), 2.vieta (Liāna Saule, skolotāja Sarmīte Arbidāne) skatuves runas konkursā, 1.vieta (Ginta Bilinska, Endija Juškāne, Diāna Bernāne, Ilva Lontone, Marta Mežale, Amanda Mileika, Margita Proveja, Eva Kārkliniece, Unda Lomanovska, Anete Teivāne, Madara Arbidāne, Žaklīna Mičele, skolotāja Svetlana Bilinska) vokālo ansambļu konkursā “Balsis 2020”, 1.vieta (Sanita Bērziņa, skolotāja Indra Gailīte), (Lauma Gailuma, skolotāja Rita Kļaviņa), (Eduards Kovalenko, skolotāja Anita Deksne), 2.vieta (Liene Bērziņa, skolotāja Daina Leščinska), (Rainita Zavadska, skolotāja Rita Kļaviņa), (Raitis Daniels Zvīdriņš, skolotāja Ļubova Mitrošenko), (Ņikita Jevstigņejevs, skolotāja Ilona Lagzdiņa), 3.vieta (Helēna Apele, skolotāja Indra Gailīte), (Aivars Mosāns un Daniels Semulis, skolotājs Edgars Žogots)skolēnu ZPD konferencē, 1.vieta (Ginta Bilinska, Līga Madara Arcimoviča, Katerina Marcinkeviča, skolotāja Ināra Juškāne) konkursā “Kultūras kanons, radošā un mana brīvība”, uzvara (Mairis Ladusāns, Juris Siliņš, Huberts Zimackis,Elizabete Rupā, skolotājs Juris Prīdāns) jauno Latgales ģeogrāfu skolas sacensībās.

Rēzeknes pilsētas posmā ģimnāzisti guvuši panākumus latviešu valodas un literatūras (1.vieta – Elizabete Rupā, Justīne Puriņa, Baiba Lucijanova; 2.vieta – Samanta Viļuma, Beatrise Lavrinoviča; 3.vieta – Huberts Zimackis, Amanda Trokša, Laura Teilāne – Batņa; atzinība – Rainita Zavadska (sagatavojušas skolotājas Sarmīte Arbidāne, Irēna Prikule, Indra Gailīte), angļu valodas (1.vieta – Ginta Bilinska; 3.vieta – Renārs Saukāns (sagatavoja skolotājas Olga Supe un Gaļina Skačkova)), vācu valodas (1.vieta – Baiba Lucijanova; 2.vieta – Evelīna Daļecka, Samanta Šlendina; 3.vieta – Amanda Trokša, Huberts Zimackis, Emīls Zeltiņš; atzinība – Santa Šuste, Laura Laizāne (sagatavojušas skolotājas Marija Višķere un Ginta Lubgāne)), krievu kā svešvalodas (2.vieta – Gusts Agafonovs; 3.vieta – Raivis Pudenko; atzinība – Anna Marija Marčenko (sagatavojusi skolotāja Janīna Miņina)), matemātikas (1.vieta – Einārs Saukāns, Renārs Saukāns, Elizabete Rupā; 2.vieta – Žaklīna Mičule, Kristīne Trimalnieka, Rolands Barkāns, Aija Muravska; 3.vieta – Kristaps Adamovičs, Lauma Skarbinīka, Rainita Zavadska; atzinība – Linards Strods, Eva Sausiņa (sagatavojušas skolotājas  Sandra Drelinga, Lucija Jermacāne, Jeļena Pikuma, Anna Bule), fizikas (2.vieta – Aivars Mosāns; 3.vieta – Renārs Saukāns, Juris Siliņš (sagatavoja skolotājs Jevģēnijs Trutņevs)), bioloģijas (1.vieta – Laura Teilāne – Batņa, Huberts Zimackis, Lauma Skarbinīka, Justīne Puriņa; 2.vieta – Juris Siliņš, Rainita Zavadska, Agita Arbidāne; 3.vieta – Lauma Gailuma, Dins Mironovs (sagatavojusi skolotāja Rita Kļaviņa)), ķīmijas (1.vieta – Huberts Zimackis, Renārs Saukāns, Rainita Zavadska, Renāts Vasiļjevs; 2.vieta – Juris Siliņš, Gusts Agafonovs, Līva Daniela Borisova; 3.vieta – Eva Sausiņa, Mairis Ladusāns, Ilva Lontone, Raimonds Petkevičs, atzinība – Elizabete  Rupā (sagatavojusi skolotāja Sandra Zeltiņa), vēstures (1.vieta – Beatrise Lavrinoviča, Huberts Zimackis; 2.vieta – Elizabete Rupā; 3.vieta Līva Daniela Borisova; atzinība – Juris Siliņš (sagatavojusi skolotāja Ilona Lagzdiņa), ekonomikas (2.vieta – Domeniks Svikša; 3.vieta – Līva Daniela Borisova, Dins Mironovs; atzinība – Evelīna Ločmele, Renāte Kupcova (sagtavojusi skolotāja Astra Prīdāne)), ģeogrāfijas (1.vieta – Huberts Zimackis (sagatavojis skolotājs Juris Prīdāns) olimpiādē, skatuves runas konkursā (1.vieta – Liāna Saule, Ralfs Bilinskis, 2.vieta – Oksana Kupcova, Raivis Lustiks, Elīna Batare (sagatavojušas skolotājas Sarmīte Arbidāne, Irēna Prikule, Indra Gailīte).

Ģimnāzisti guvuši panākumus ne tikai VISC organizētajos, bet arī daudzos citos konkursos: 1.vieta (Elīze Lāce) medijpratības iniciatībā „Pilna Doma”, 3.vieta (Adriāns Sinijs) un 4.vieta (Laura Jermakova) LR Saeimas eseju konkursā „Veltījums Latgales atbrīvošanai” (sagatavojusi skolotāja Indra Gailīte),1.vieta (Egita Silkāne), 3.vieta (Laima Bartecka, Laura Sirmā, Katarina Rēze) Valsts policijas reģionālajā konkursā „Atstarotāju laboratorija – būšu redzams”(sagatavojusi skolotāja Velta Dzervinika),1.vieta (Rainita Zavadska, Elizabete Rupā, Līga Madara Arcimoviča, Juris Siliņš, Huberts Zimackis, Ginta Bilinska, Renāte Kupcova) gūta konkursā „Rēzeknes pilsētas erudīts 2020”, 2.vieta (Juris Siliņš, Renāts Vasiļjevs, sagatavojis skolotājs Edgars Žogots) konkursā skolēniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, 1.vieta (Katrīna Ivanova), 2.vieta (Armands Latiševs – Čudars), 3.vieta (Rodions Vasiļjevs) Rēzeknes pilsētas skolēnu konkursā „Topi par meistaru kokapstrādē” (sagatavojis skolotājs Osvalds Batņa), divas 2.vietas (Diāna Bernāne, Samanta Borovikova)  Latgales reģiona radošo darbu konkursā (sagatavojušas skolotājas Indra Gailīte, Irēna Prikule).Sakām paldies par piedalīšanos dizaina un tehnoloģiju olimpiādē (Amanda Baltiņa, Paula Piteronoka, Santa Šuste, Amanda Trokša, Sintija Berngarde, sagatavojusi skolotāja Velta Dzervinika).

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas nominācijas par radošu un kvalitatīvu darbu, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, konferencēs 2019./2020.m.g.:

“Gada ģimnāzists” – 10.m1 klases skolnieks Huberts Zimackis,

“Gada laureāts” – 10.m1 klases skolnieks Juris Siliņš,

“Gada zinātniskās pētniecības autors” – 11.m2 klases skolniece Sanita Bērziņa,

“Gada zinātniskās pētniecības autors” – 11.m2 klases skolniece Rainita Zavadska,

“Gada skolotājs” – ķīmijas skolotāja Sandra Zeltiņa,

“Gada iedvesmotājs” – bioloģijas skolotāja Rita Kļaviņa.

Par aktīvu līdzdarbību, vecāku un skolotāju atpūtas vakara organizēšanu nominācija “Gada ģimenes atbalsts un iedvesma”- Barkānu ģimenei.

Mīļš paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, skolēnu vecākiem par atbalstu un sadarbību!Visi kopā esam paveikuši šo lielo darbu, lai vairojas pašu radītais prieks un gandarījums par sasniegto!

Informāciju sagatavoja Anita Deksne