Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija atrodas Viļānu ielā 2

Sakarā ar Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a rekonstrukciju, tā pārceļas uz  telpām Viļānu ielā 2.

Sākot ar 2018. gada 2. jūliju Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija atrodas Viļānu ielā 2.