Laureāts 2018

2018.gada 10.maijā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā pasākumā “Laureāts 2018” tika sveikti Rēzeknes pilsētas, Latgales novada un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniskās pētniecības darba konferenču, konkursu laureāti, viņu skolotāji un vecāki.

2017./2018.m.g. pilsētas posmā ir gūtas 22 1.vietas, 23  2.vietas, 20 3.vietas un 8 atzinības, skolēniir guvuši panākumus reģionālajās atklātajās latviešu valodas un literatūras, valodu, angļu valodas, matemātikas, fizikas, ķīmijas, kulturoloģijas olimpiādēs, skatuves runas konkursā, vokālās mūzikas konkursā “Balsis”, reģionālajā vācu valodas olimpiādē.

Gūti panākumi valsts posmā:

1.vieta krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādē

     Dins Mironovs, 10.m1v klase, skolotāja Janīna Miņina

2.vieta Latvijas skolēnu 42. ZPD konferencē

Lāsma Mežale, 11.m2v klase, skolotāja Irēna Prikule

3.vieta bioloģijas 40.valsts olimpiādē

     Lauma Skarbinīka, 9.m1 klase, skolotāja Rita Kļaviņa

     Justīne Puriņa, 10.m1v klase, skolotāja Rita Kļaviņa

3.vieta angļu valodas valsts 47.olimpiādē

     Linards Solovjevs, 11.m2v klase, skolotāja Inessa Špeļkova

3.vieta ķīmijas valsts 59.olimpiādē

     Sabīne Vovere, 11.m2v klase, skolotāja Sandra Kļaviņa

3.vieta Latvijas skolēnu 42. ZPD konferencē

Ieva Mangulsone, 11.m2v klase, skolotāja Anita Deksne

Egija Vēvere, 11.m1h klase, skolotāja Vita Seņkāne

Reinis Grudinskis, 11.m2v klase, skolotāja Ārija Melne

atzinība ķīmijas valsts 59.olimpiādē

Renāts Vasiļjevs, 10.m2h klase, skolotāja Sandra Kļaviņa

atzinība mājturības un tehnoloģiju 19.valsts olimpiādē

Kristaps Adamovičs, 8.m3 klase, skolotājs Osvalds Batņa

Aivars Mosāns, 9.m1 klase, skolotājs Osvalds Batņa

Pasākumā tika pasniegtas nominācijas:

“Gada laureāts 2018” – Dins Mironovs, “Gada ģimnāzists 2018” – Lauma Skarbinīka, “Gada zinātniskās pētniecības autors” – Lāsma Mežale, “Gada skolotājs 2018” – skolotājas Rita Kļaviņa un Sandra Zeltiņa, “Gada iedvesmotājs 2018” – skolotāja Janīna Miņina.

IMG_0538 IMG_0541 IMG_0580 IMG_0575 IMG_0559 IMG_0552 IMG_0564 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0547 IMG_0558 IMG_0554 IMG_0556 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0558 IMG_0562 IMG_0550